Hiển thị các bài đăng có nhãn gói cước 3g. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn gói cước 3g. Hiển thị tất cả bài đăng

Tìm hiểu thêm về các gói cước 3G Viettel cho sinh viên.

Các gói 3g Viettel sinh viên - cách đăng kí mimax Viettel 25k
Với các bạn sinh viên thì dường như việc truy cập mạng internet từ điện thoại là một điều không thể thiếu, việc này có thể giúp cho việc học tập cũng như giải trí của các bạn sinh viên được thuận lợi hơn.
Chính vì điều đó, bài viết này sẽ chia sẻ cho các bạn đầy đủ thông tin về gói cước 3g Viettel không giới hạn cho sinh viên để các bạn có thể đăng kí và truy cập mạng vừa hiệu quả lại vừa tiết kiệm nhất. Cùng với đó, cũng sẽ hướng dẫn bạn cách đăng ký mimax viettel sinh viên 25k.
>>> Tham khảo danh sách sim số đẹp mạng Viettel:

0971 337779 Giá: 5,200,000   < - - >   0976 428668 Giá: 9,600,000
0971 599889 Giá: 5,200,000   < - - >   0981 699789 Giá: 9,600,000
0971.76.1989 Giá: 5,200,000   < - - >   0981 699868 Giá: 9,600,000
0972 337688 Giá: 5,200,000   < - - >   0981.48.8668 Giá: 9,600,000
0972 65 65 56 Giá: 5,200,000   < - - >   0983.26.1986 Giá: 9,600,000
0972 698886 Giá: 5,200,000   < - - >   0986.70.6886 Giá: 9,600,000
0972 899399 Giá: 5,200,000   < - - >   096.77777.80 Giá: 9,660,000
0972 957295 Giá: 5,200,000   < - - >   0965.96.9966 Giá: 9,669,000
0972 959988 Giá: 5,200,000   < - - >   0971 457979 Giá: 9,700,000
0973 068688 Giá: 5,200,000   < - - >   096.44.50.888 Giá: 9,750,000
0973 228779 Giá: 5,200,000   < - - >   096.50.88868 Giá: 9,770,000
0973 336679 Giá: 5,200,000   < - - >   096.57.88868 Giá: 9,770,000
0973 571997 Giá: 5,200,000   < - - >   096.71.88868 Giá: 9,770,000
0973 721222 Giá: 5,200,000   < - - >   096.72.88868 Giá: 9,770,000
0974 187418 Giá: 5,200,000   < - - >   096.73.88868 Giá: 9,770,000
0974 277222 Giá: 5,200,000   < - - >   0965.28.6668 Giá: 9,770,000
0975 113686 Giá: 5,200,000   < - - >   0965.7.86668 Giá: 9,770,000
0975 272979 Giá: 5,200,000   < - - >   0967 768688 Giá: 9,770,000
0975 414222 Giá: 5,200,000   < - - >   0967 768886 Giá: 9,770,000
0975 443789 Giá: 5,200,000   < - - >   0967.79.79.86 Giá: 9,770,000
0975 871222 Giá: 5,200,000   < - - >   0987.81.6886 Giá: 9,770,000
0975.07.1368 Giá: 5,200,000   < - - >   08.9999.96.97 Giá: 9,800,000
0975.89.3579 Giá: 5,200,000   < - - >   0868 286386 Giá: 9,800,000
0976 128222 Giá: 5,200,000   < - - >   0868 383389 Giá: 9,800,000
0976 175779 Giá: 5,200,000   < - - >   0868 589868 Giá: 9,800,000
0976 215688 Giá: 5,200,000   < - - >   0868 689686 Giá: 9,800,000
0976 414333 Giá: 5,200,000   < - - >   0868 886113 Giá: 9,800,000
0976 417333 Giá: 5,200,000   < - - >   0868 888683 Giá: 9,800,000
0976 519688 Giá: 5,200,000   < - - >   0868 909919 Giá: 9,800,000
0976 533633 Giá: 5,200,000   < - - >   0868.99.1368 Giá: 9,800,000
0976 701222 Giá: 5,200,000   < - - >   0869 68 68 89 Giá: 9,800,000
0976 720333 Giá: 5,200,000   < - - >   0869 863368 Giá: 9,800,000
0976 807779 Giá: 5,200,000   < - - >   0869 888698 Giá: 9,800,000
0976.07.1368 Giá: 5,200,000   < - - >   0869.66.1368 Giá: 9,800,000
0977 02 6668 Giá: 5,200,000   < - - >   0869.68.33.68 Giá: 9,800,000
0977 152688 Giá: 5,200,000   < - - >   0886 598889 Giá: 9,800,000
0977 175222 Giá: 5,200,000   < - - >   0886.36.6686 Giá: 9,800,000
0977 258979 Giá: 5,200,000   < - - >   096 1986 555 Giá: 9,800,000
0977 399268 Giá: 5,200,000   < - - >   0961 012678 Giá: 9,800,000
0977 519979 Giá: 5,200,000   < - - >   0961.43.5678 Giá: 9,800,000
0977 591222 Giá: 5,200,000   < - - >   0961.55.8886 Giá: 9,800,000
0977 777615 Giá: 5,200,000   < - - >   0962.774.774 Giá: 9,800,000
0977 777615 Giá: 5,200,000   < - - >   0962.96.8998 Giá: 9,800,000
0977 841333 Giá: 5,200,000   < - - >   0963 987654 Giá: 9,800,000
0977.21.8868 Giá: 5,200,000   < - - >   0963.55.11.79 Giá: 9,800,000
0978 126779 Giá: 5,200,000   < - - >   0964.12.6886 Giá: 9,800,000
0978 129222 Giá: 5,200,000   < - - >   0965 393868 Giá: 9,800,000
0978 186779 Giá: 5,200,000   < - - >   0965.59.1368 Giá: 9,800,000
0978 231868 Giá: 5,200,000   < - - >   0965.80.86.88 Giá: 9,800,000
0978 268179 Giá: 5,200,000   < - - >   0966 94 1999 Giá: 9,800,000
0978 273222 Giá: 5,200,000   < - - >   0966.87.86.88 Giá: 9,800,000
0978 338228 Giá: 5,200,000   < - - >   0967 968886 Giá: 9,800,000
0978 379799 Giá: 5,200,000   < - - >   0967.86.1368 Giá: 9,800,000
0978 531333 Giá: 5,200,000   < - - >   0969.87.8886 Giá: 9,800,000
0978 536686 Giá: 5,200,000   < - - >   0971.035.035 Giá: 9,800,000
0978 651993 Giá: 5,200,000   < - - >   0971.168.568 Giá: 9,800,000
0978 671668 Giá: 5,200,000   < - - >   0973 987654 Giá: 9,800,000
0978 858968 Giá: 5,200,000   < - - >   0974.3333.43 Giá: 9,800,000
0978 883268 Giá: 5,200,000   < - - >   0974.61.5678 Giá: 9,800,000
0978 885686 Giá: 5,200,000   < - - >   0975 963939 Giá: 9,800,000
0978 888049 Giá: 5,200,000   < - - >   0976 666099 Giá: 9,800,000
0978 962668 Giá: 5,200,000   < - - >   098.56789.44 Giá: 9,800,000
0978 965688 Giá: 5,200,000   < - - >   0981 287666 Giá: 9,800,000
0979 007886 Giá: 5,200,000   < - - >   0981 291368 Giá: 9,800,000
0979 051222 Giá: 5,200,000   < - - >   0981 591368 Giá: 9,800,000
0979 155866 Giá: 5,200,000   < - - >   0981 599979 Giá: 9,800,000
0979 173688 Giá: 5,200,000   < - - >   0981 683686 Giá: 9,800,000
0979 190668 Giá: 5,200,000   < - - >   0981 989979 Giá: 9,800,000
0979 210222 Giá: 5,200,000   < - - >   0981.28.88.28 Giá: 9,800,000
0979 220668 Giá: 5,200,000   < - - >   0981.96.1368 Giá: 9,800,000
0979 290868 Giá: 5,200,000   < - - >   0982 799669 Giá: 9,800,000
0979 331866 Giá: 5,200,000   < - - >   0987.05.8668 Giá: 9,800,000
0979 565989 Giá: 5,200,000   < - - >   0987.1111.51 Giá: 9,800,000
0979 636279 Giá: 5,200,000   < - - >   0987.62.8989 Giá: 9,800,000
0979 731779 Giá: 5,200,000   < - - >   0962 767668 Giá: 9,868,000
0979 971166 Giá: 5,200,000   < - - >   0966 569333 Giá: 9,886,000
0979.18.1990 Giá: 5,200,000   < - - >   0988 127555 Giá: 9,886,000
098 14 4 1986 Giá: 5,200,000   < - - >   0988 237555 Giá: 9,886,000
0981 313388 Giá: 5,200,000   < - - >   0988 350555 Giá: 9,886,000
0981 355858 Giá: 5,200,000   < - - >   0988 391333 Giá: 9,886,000
0981 688 986 Giá: 5,200,000   < - - >   08.68.68.15.68 Giá: 9,900,000
0981 689998 Giá: 5,200,000   < - - >   08.68.68.25.68 Giá: 9,900,000
0981 761992 Giá: 5,200,000   < - - >   08.68.68.35.68 Giá: 9,900,000
0981.50.3979 Giá: 5,200,000   < - - >   08.68.68.59.68 Giá: 9,900,000
0981.52.68.39 Giá: 5,200,000   < - - >   08.68.68.93.68 Giá: 9,900,000
0981.58.59.60 Giá: 5,200,000   < - - >   08.6969.1968 Giá: 9,900,000
0981.586.589 Giá: 5,200,000   < - - >   08.6969.1969 Giá: 9,900,000
0981.895.899 Giá: 5,200,000   < - - >   08.6969.1979 Giá: 9,900,000
0982 057333 Giá: 5,200,000   < - - >   08.6969.1985 Giá: 9,900,000
0982 096879 Giá: 5,200,000   < - - >   08.6969.1986 Giá: 9,900,000
0982 204779 Giá: 5,200,000   < - - >   08.6969.1987 Giá: 9,900,000
0982 219979 Giá: 5,200,000   < - - >   08.6969.1988 Giá: 9,900,000
0982 367686 Giá: 5,200,000   < - - >   08.6969.1989 Giá: 9,900,000
0982 822939 Giá: 5,200,000   < - - >   08.6969.1990 Giá: 9,900,000
0982 839699 Giá: 5,200,000   < - - >   08.6969.1991 Giá: 9,900,000
0982 910123 Giá: 5,200,000   < - - >   08.6969.1992 Giá: 9,900,000

>>> Xem thêm hướng dẫn mua sim giá rẻ, cách chọn sim số đẹp:

Hướng dẫn mua sim giá rẻ, cách chọn sim số đẹp.

Tìm hiểu về gói cước 3g viettel không giới hạn cho sinh viên
Bất cứ thuê bao Viettel nào cũng đều có thể lựa chọn cho mình những gói 3g khác nhau do nhà mạng cung cấp để phục vụ cho nhu cầu truy cập mạng từ điện thoại của mình, tuy nhiên, với riêng  các bạn sinh viên, là những người có nhu cầu tìm hiểu thông tin trên mạng xã hội rộng lớn, nhà mạng Viettel đã đưa ra những gói cước riêng để giúp các bạn có thể vừa đảm bảo nhu cầu lại vừa không tốn kém quá nhiều chi phí.
Gói cước MISVKM
Đây là gói cước 3g có cước phí rẻ nhất trong tất cả các gói cước do nhà mạng Viettel cung cấp, và chỉ giành riêng cho các bạn sinh viên. Tuy nhiên, với gói cước này, không phải thuê bao sinh viên Viettel nào cũng có thể đăng kí sử dụng. Chỉ có các thuê bao nằm trong danh sách được hưởng khuyến mại mới có thể thực hiện đăng kí đăng ký mimax viettel sinh viên 25k MISVKM.
Để đăng kí gói cước này, các bạn soạn tin nhắn MISVKM gửi đến số 191.
Ngay sau khi đăng kí thành công, bạn sẽ có ngay 2GB data tốc độ cao sử dụng trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng kí, sau khi hết lượng data tốc độ cao, bạn có thể tiếp tục truy cập vào mạng miễn phí bằng tốc độ thường của Viettel. Giá cước của MISVKM là 25000 đồng/30 ngày sử dụng.
Gói cước MIMAXSV
Nếu thuê bao của bạn không nằm trong danh sách được hưởng khuyến mại đăng kí gói cước MiSVKM, bạn vẫn có thể đăng kí gói cước 3g viettel không giới hạn cho sinh viên với gói cước MIMAXSV. Gói cước này giành cho tất cả các thuê bao là sinh viên nên bạn có thể yên tâm là sẽ không bị giới hạn số thuê bao có thể đăng kí.
Để đăng kí gói MIMAXSV, bạn soạn tin MIMAXSV gửi tới số 191. Sau khi nhận được tin nhắn thông báo bạn đã đăng kí thành công gói cước trên, bạn sẽ lập tức có ngay 2GB data tốc độ cao để sử dụng trong vòng 30 ngày, đây là gói cước không giới hạn, chính vì thế nên khi sử dụng hết tốc độ cao, bạn vẫn được vào mạng hoàn toàn miễn phí.
Cước phí đăng kí gói cước 3g Viettel không giới hạn cho sinh viên MIMAXSV là 50000đồng/lần đăng kí. Gói cước sẽ tự động gia hạn khi hết hạn nếu số tiền trong tài khoản gốc của bạn lớn hơn cước phí gói cước.
Không có gì khó khăn để có thể thực hiện đăng kí gói cước 3g viettel không giới hạn cho sinh viên cũng như đăng ký mimax viettel sinh viên 25k đúng không nào? Chúc bạn sẽ có những lựa chọn sáng suốt khi sử dụng mạng di động Viettel nhé.
Xem thêm bài viết: