Hiển thị các bài đăng có nhãn Thanh toán cước. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thanh toán cước. Hiển thị tất cả bài đăng

Hướng dẫn cách thanh toán cước điện thoại Mobifone trực tuyến

Cách thanh toán cước điện thoại mobifone trực tuyến đơn giản
Nếu bạn là một khách hàng trung thành của nhà mạng mobifone thì bạn chắc chắn không thể bỏ qua việc tìm hiểu về các dịch vụ của nhà mạng này. Để giúp cho quá trình sử dụng mạng di động của khách hàng có thể được nhanh chóng và thuận tiện, sau việc hướng dẫn cách xem các chương trình khuyến mại của mobifone, bài viết này mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn về cách thanh toán mobifone trực tuyến như thế nào.
Xem thêm:

Hướng dẫn  thanh toán cước điện thoại Mobifone trực tuyến trên điện thoại.

>>> Tham khảo danh sách sim số đẹp mạng Mobifone:

0906 317579 Giá: 6,000,000   < - - >   0907 891189 Giá: 12,400,000
0906 392789 Giá: 6,000,000   < - - >   0907 894888 Giá: 12,400,000
0906 636060 Giá: 6,000,000   < - - >   0907 895566 Giá: 12,400,000
0906 661331 Giá: 6,000,000   < - - >   0907 896777 Giá: 12,400,000
0906 662667 Giá: 6,000,000   < - - >   0907 897978 Giá: 12,400,000
0906 666744 Giá: 6,000,000   < - - >   0908 031999 Giá: 12,400,000
0906 666757 Giá: 6,000,000   < - - >   0908 601818 Giá: 12,400,000
0906 666871 Giá: 6,000,000   < - - >   0908 885050 Giá: 12,400,000
0906 666872 Giá: 6,000,000   < - - >   0909 391102 Giá: 12,400,000
0906 666873 Giá: 6,000,000   < - - >   0909 695656 Giá: 12,400,000
0906 666874 Giá: 6,000,000   < - - >   0933 404567 Giá: 12,400,000
0906 666875 Giá: 6,000,000   < - - >   0933 437788 Giá: 12,400,000
0906 685757 Giá: 6,000,000   < - - >   0933 474567 Giá: 12,400,000
0906 688806 Giá: 6,000,000   < - - >   0933 584567 Giá: 12,400,000
0906 694678 Giá: 6,000,000   < - - >   0933 754567 Giá: 12,400,000
0906 753399 Giá: 6,000,000   < - - >   0933 800066 Giá: 12,400,000
0906 755588 Giá: 6,000,000   < - - >   0933 801999 Giá: 12,400,000
0906 781212 Giá: 6,000,000   < - - >   0933 861234 Giá: 12,400,000
0906 788883 Giá: 6,000,000   < - - >   0934 102468 Giá: 12,400,000
0906 821881 Giá: 6,000,000   < - - >   0934 184567 Giá: 12,400,000
0906 828929 Giá: 6,000,000   < - - >   0936 000038 Giá: 12,400,000
0906 831818 Giá: 6,000,000   < - - >   0936 000063 Giá: 12,400,000
0906 833899 Giá: 6,000,000   < - - >   0936 000388 Giá: 12,400,000
0906 838080 Giá: 6,000,000   < - - >   0936 000399 Giá: 12,400,000
0906 843399 Giá: 6,000,000   < - - >   0936 000808 Giá: 12,400,000
0906 899393 Giá: 6,000,000   < - - >   0936 000909 Giá: 12,400,000
0906 927788 Giá: 6,000,000   < - - >   0937 347799 Giá: 12,400,000
0906 939292 Giá: 6,000,000   < - - >   0937 393030 Giá: 12,400,000
0906 990668 Giá: 6,000,000   < - - >   0937 393131 Giá: 12,400,000
0906.12.2016 Giá: 6,000,000   < - - >   0937 393139 Giá: 12,400,000
0906.3.5.7.9.11 Giá: 6,000,000   < - - >   0937 393232 Giá: 12,400,000
0906.32.32.39 Giá: 6,000,000   < - - >   0937 393388 Giá: 12,400,000
0906.38.08.68 Giá: 6,000,000   < - - >   0937 393636 Giá: 12,400,000
0906.38.99.79 Giá: 6,000,000   < - - >   0937 393637 Giá: 12,400,000
0906.79.0666 Giá: 6,000,000   < - - >   0937 393666 Giá: 12,400,000
0907 000811 Giá: 6,000,000   < - - >   0937 393777 Giá: 12,400,000
0907 000822 Giá: 6,000,000   < - - >   0937 393938 Giá: 12,400,000
0907 000833 Giá: 6,000,000   < - - >   0937 426426 Giá: 12,400,000
0907 000839 Giá: 6,000,000   < - - >   0937 672345 Giá: 12,400,000
0907 000844 Giá: 6,000,000   < - - >   0937 677878 Giá: 12,400,000
0907 000882 Giá: 6,000,000   < - - >   0937 693999 Giá: 12,400,000
0907 000883 Giá: 6,000,000   < - - >   0937 736668 Giá: 12,400,000
0907 000884 Giá: 6,000,000   < - - >   0937 857799 Giá: 12,400,000
0907 000885 Giá: 6,000,000   < - - >   0937 900099 Giá: 12,400,000
0907 089189 Giá: 6,000,000   < - - >   0937 916886 Giá: 12,400,000
0907 113331 Giá: 6,000,000   < - - >   0938 118881 Giá: 12,400,000
0907 113345 Giá: 6,000,000   < - - >   0938 567894 Giá: 12,400,000
0907 144567 Giá: 6,000,000   < - - >   0938 668222 Giá: 12,400,000
0907 171199 Giá: 6,000,000   < - - >   0938 668787 Giá: 12,400,000
0907 171713 Giá: 6,000,000   < - - >   0938 668799 Giá: 12,400,000
0907 171715 Giá: 6,000,000   < - - >   0938 668811 Giá: 12,400,000
0907 171738 Giá: 6,000,000   < - - >   0938 668822 Giá: 12,400,000
0907 171776 Giá: 6,000,000   < - - >   0938 668833 Giá: 12,400,000
0907 171778 Giá: 6,000,000   < - - >   0938 668855 Giá: 12,400,000
0907 171792 Giá: 6,000,000   < - - >   0938 726668 Giá: 12,400,000
0907 318989 Giá: 6,000,000   < - - >   0938 748686 Giá: 12,400,000
0907 390779 Giá: 6,000,000   < - - >   0938 797839 Giá: 12,400,000
0907 562666 Giá: 6,000,000   < - - >   0938 885558 Giá: 12,400,000
0907 579639 Giá: 6,000,000   < - - >   0938 886111 Giá: 12,400,000
0907 579686 Giá: 6,000,000   < - - >   0938 886222 Giá: 12,400,000
0907 608666 Giá: 6,000,000   < - - >   0938 886363 Giá: 12,400,000
0907 689989 Giá: 6,000,000   < - - >   0938 886444 Giá: 12,400,000
0907 706668 Giá: 6,000,000   < - - >   0938 886606 Giá: 12,400,000
0907 724666 Giá: 6,000,000   < - - >   0938 886639 Giá: 12,400,000
0907 765432 Giá: 6,000,000   < - - >   0938 886661 Giá: 12,400,000
0907 776700 Giá: 6,000,000   < - - >   0938 886662 Giá: 12,400,000
0907 777037 Giá: 6,000,000   < - - >   0938 886663 Giá: 12,400,000
0907 777175 Giá: 6,000,000   < - - >   0938 886665 Giá: 12,400,000
0907 777211 Giá: 6,000,000   < - - >   0938 888687 Giá: 12,400,000
0907 777220 Giá: 6,000,000   < - - >   0938 888786 Giá: 12,400,000
0907 777221 Giá: 6,000,000   < - - >   0938 888813 Giá: 12,400,000
0907 777224 Giá: 6,000,000   < - - >   0938 888814 Giá: 12,400,000
0907 777229 Giá: 6,000,000   < - - >   0938 888815 Giá: 12,400,000
0907 777230 Giá: 6,000,000   < - - >   0938 888817 Giá: 12,400,000
0907 777489 Giá: 6,000,000   < - - >   0938 888820 Giá: 12,400,000
0907 777497 Giá: 6,000,000   < - - >   0938 888821 Giá: 12,400,000
0907 778558 Giá: 6,000,000   < - - >   0938 888824 Giá: 12,400,000
0907 779688 Giá: 6,000,000   < - - >   0938 888825 Giá: 12,400,000
0907 800678 Giá: 6,000,000   < - - >   0938 888827 Giá: 12,400,000
0907 800789 Giá: 6,000,000   < - - >   0938 888831 Giá: 12,400,000
0907 811678 Giá: 6,000,000   < - - >   0938 888835 Giá: 12,400,000
0907 833678 Giá: 6,000,000   < - - >   0938 888840 Giá: 12,400,000
0907 855656 Giá: 6,000,000   < - - >   0938 888841 Giá: 12,400,000
0907 878711 Giá: 6,000,000   < - - >   0938 888842 Giá: 12,400,000
0907 878722 Giá: 6,000,000   < - - >   0938 888843 Giá: 12,400,000
0907 878737 Giá: 6,000,000   < - - >   0938 888845 Giá: 12,400,000
0907 878738 Giá: 6,000,000   < - - >   0938 888846 Giá: 12,400,000
0907 878755 Giá: 6,000,000   < - - >   0938 888849 Giá: 12,400,000
0907 878987 Giá: 6,000,000   < - - >   0938 888850 Giá: 12,400,000
0907 887737 Giá: 6,000,000   < - - >   0938 888851 Giá: 12,400,000
0907 887738 Giá: 6,000,000   < - - >   0938 888853 Giá: 12,400,000
0907 887838 Giá: 6,000,000   < - - >   0938 888870 Giá: 12,400,000
0907 887877 Giá: 6,000,000   < - - >   0938 888871 Giá: 12,400,000
0907 888382 Giá: 6,000,000   < - - >   0938 888874 Giá: 12,400,000
0907 888595 Giá: 6,000,000   < - - >   0938 888981 Giá: 12,400,000
0907 888765 Giá: 6,000,000   < - - >   0938 967799 Giá: 12,400,000
0907 888803 Giá: 6,000,000   < - - >   0939 222200 Giá: 12,400,000
0907 888820 Giá: 6,000,000   < - - >   0898 090889 Giá: 12,500,000
0907 888821 Giá: 6,000,000   < - - >   0898 098809 Giá: 12,500,000
0907 888830 Giá: 6,000,000   < - - >   0898 098890 Giá: 12,500,000
0907 888831 Giá: 6,000,000   < - - >   0899 996399 Giá: 12,500,000
0907 888834 Giá: 6,000,000   < - - >   0899 998598 Giá: 12,500,000

Các hình thức thanh toán của nhà mạng mobifone
Nhà mạng mobifone đưa ra khá nhiều các hình thức thanh toán khác nhau cho khách hàng để các khách hàng có thể lựa chọn một cách nhanh chóng và tiến hành thanh toán dễ dàng hơn. Hiện tại, nhà mạng mobifone có 4 phương pháp thanh toán chính cho khách hàng:

 • Thanh toán mobifone trực tuyến
 • Thanh toán mobifone tự động: Là hình thức thanh toán tự động định kì của các thuê bao giúp các khách hàng có thể thanh toán cước phí dịch vụ thông qua ngân hàng HSBC.
 • Thanh toán bằng thẻ ngân hàng: thực hiện cho các khách hàng có tài khoản ngân hàng được cung cấp dịch vụ và có đăng kí sử dụng internetbanking, mobile banking, SMS banking.
 • Thanh toán qua Fastpay cho các thuê bao trả sau mobifone hoạt động 2 chiều thông qua tài khoản Fastpay của khách hàng đăng kí.
Hướng dẫn cách thanh toán cước điện thoại mobifone online
1.Lợi ích thanh toán mobifone trực tuyến
Hiện tại, nhà mạng mobifone rất khuyến khích các khách hàng của mình thực hiện việc thanh toán cước điện thoại mobifone online, chính vì thế nên khi bạn thực hiện thanh toán mobifone trực tuyến thì có thể nhận được nhiều ưu đãi hơn so với hình thức nạp thẻ bình thường.
Khi thực hiện thanh toán trực tuyến, bạn sẽ tiết kiệm hơn nhờ nhận được chiết khấu 3% thường xuyên, ví dụ như khi bạn thực hiện thanh toán trực tuyến qua ngân hàng 100000 đồng thì bạn sẽ chỉ bị trừ vào tài khoản ngân hàng số tiền là 97000 đồng.
Ngoài ra, với việc thực hiện thanh toán cước điện thoại mobifone online thì bạn cũng sẽ vẫn được hưởng các chương trình khuyến mại tăng 50% hoặc tặng 100% cước phí thẻ nạp vào tài khoản khuyến mại bình thường như khi thực hiện nạp thẻ.
2. Các bước tiến hành thanh toán mobifone trực tuyến
Để thực hiện thanh toán trực tuyến cước phí trả trước thuê bao mobifone, bạn cần làm theo các bước như sau:
 • Bạn truy cập vào website sau đó chọn vào mục nạp tiền và thanh toán, chọn thanh toán trực tuyến bằng thẻ ngân hàng.
 • Bạn nhập số điện thoại của mình và mã xác thực, kích vào nút “đã đọc và chấp nhận mọi điều khoản thanh toán” sau đó kích vào chữ Thanh toán phía dưới.
 • Bạn nhập số tiền thanh toán và ngân hàng thanh toán và chọn ô Thanh toán bên dưới là có thể thực hiện thanh toán cước điện thoại mobifone online thành công.

Thực hiện thanh toán mobifone trực tuyến rất đơn giản và tiện lợi đúng không nào. Các bạn hãy truy cập vào trang chủ để có thể tìm hiểu nhiều hơn về các dịch vụ của nhà mạng mobifone và các nhà mạng khác nhé.
Bài viết liên quan:
Nguồn:http://www.simphongthuysodep.com/2017/06/thanh-toan-cuoc-dien-thoai-mobifone-truc-tuyen.html

Các bước để thanh toán cước trả sau Vinaphone qua chuyển khoản

Hướng dẫn thanh toán cước trả sau vinaphone qua thẻ, ngân hàng
Hiện nay có khá nhiều khách hàng vinaphone lựa chọn sử dụng sim vinaphone trả sau để có thể đáp ứng được với nhu cầu gọi điện của mình. Tuy nhiên, không giống với sim trả trước bạn nạp tiền vào tài khoản và sử dụng, sim trả sau sẽ tính cước bạn sử dụng và trả vào cuối tháng, chính vì thế việc thanh toán cước trả sau vinaphone cũng rắc rối hơn.
Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thanh toán cước trả sau vinaphone bằng thẻ cào và thanh toán cước trả sau vinaphone qua ngân hàng nhé.
Xem thêm:

>>> Danh sách sim số đẹp của Vinaphone:

0947.66.00.33 Giá: 5,400,000   < - - >   0888.78.79.80 Giá: 13,500,000
0947.99.66.44 Giá: 5,400,000   < - - >   09.11111.299 Giá: 13,500,000
0948.66.33.11 Giá: 5,400,000   < - - >   09.1989.1368 Giá: 13,500,000
0948.66.44.33 Giá: 5,400,000   < - - >   0911 363868 Giá: 13,500,000
0948.77.88.00 Giá: 5,400,000   < - - >   0911 799789 Giá: 13,500,000
0948.77.88.11 Giá: 5,400,000   < - - >   0911 991993 Giá: 13,500,000
0948.77.88.44 Giá: 5,400,000   < - - >   0911.22.66.22 Giá: 13,500,000
0949 282930 Giá: 5,400,000   < - - >   0915 030000 Giá: 13,500,000
0949.07.86.86 Giá: 5,400,000   < - - >   0918.90.3456 Giá: 13,500,000
0949.88.55.00 Giá: 5,400,000   < - - >   0946.19.6868 Giá: 13,500,000
0942 934934 Giá: 5,440,000   < - - >   0948.99.3939 Giá: 13,500,000
0913.79.0707 Giá: 5,460,000   < - - >   0888 989668 Giá: 13,600,000
0941.7777.19 Giá: 5,460,000   < - - >   0911.86.1368 Giá: 13,600,000
0947.18.8989 Giá: 5,460,000   < - - >   0943 000005 Giá: 13,600,000
0949 777679 Giá: 5,460,000   < - - >   0943 000006 Giá: 13,600,000
0949 984998 Giá: 5,460,000   < - - >   0918 883335 Giá: 13,686,000
0916 159333 Giá: 5,486,000   < - - >   0945 678595 Giá: 13,686,000
0919 751980 Giá: 5,486,000   < - - >   0943 000004 Giá: 13,750,000
0888 020333 Giá: 5,500,000   < - - >   0943 000008 Giá: 13,750,000
0888 085686 Giá: 5,500,000   < - - >   0888 363668 Giá: 13,800,000
0888 101668 Giá: 5,500,000   < - - >   0888 366399 Giá: 13,800,000
0888 119686 Giá: 5,500,000   < - - >   0888 383688 Giá: 13,800,000
0888 12 1168 Giá: 5,500,000   < - - >   0888 585686 Giá: 13,800,000
0888 160668 Giá: 5,500,000   < - - >   0888.55.3979 Giá: 13,800,000
0888 165368 Giá: 5,500,000   < - - >   0888.68.9779 Giá: 13,800,000
0888 166199 Giá: 5,500,000   < - - >   0888.86.98.99 Giá: 13,800,000
0888 168339 Giá: 5,500,000   < - - >   0888.86.99.89 Giá: 13,800,000
0888 199099 Giá: 5,500,000   < - - >   08880.86.866 Giá: 13,800,000
0888 261668 Giá: 5,500,000   < - - >   08888.222.68 Giá: 13,800,000
0888 263668 Giá: 5,500,000   < - - >   08888.666.82 Giá: 13,800,000
0888 265668 Giá: 5,500,000   < - - >   08889 58889 Giá: 13,800,000
0888 266663 Giá: 5,500,000   < - - >   0911 919789 Giá: 13,800,000
0888 266663 Giá: 5,500,000   < - - >   09116.286.86 Giá: 13,800,000
0888 281668 Giá: 5,500,000   < - - >   09123.18.555 Giá: 13,800,000
0888 363986 Giá: 5,500,000   < - - >   09167.25.999 Giá: 13,800,000
0888 515968 Giá: 5,500,000   < - - >   0888.6888.39 Giá: 13,900,000
0888 545679 Giá: 5,500,000   < - - >   0888.89.7879 Giá: 13,900,000
0888 561668 Giá: 5,500,000   < - - >   0888.98.7779 Giá: 13,900,000
0888 565968 Giá: 5,500,000   < - - >   0911 979789 Giá: 13,900,000
0888 566986 Giá: 5,500,000   < - - >   0948.71.79.79 Giá: 13,900,000
0888 569899 Giá: 5,500,000   < - - >   0888.77.39.79 Giá: 14,000,000
0888 631688 Giá: 5,500,000   < - - >   0888.77.39.79 Giá: 14,000,000
0888 647779 Giá: 5,500,000   < - - >   0888.88.5979 Giá: 14,000,000
0888 663968 Giá: 5,500,000   < - - >   09.44.22.33.77 Giá: 14,000,000
0888 686599 Giá: 5,500,000   < - - >   09.44.33.2468 Giá: 14,000,000
0888 755688 Giá: 5,500,000   < - - >   09.44.3333.55 Giá: 14,000,000
0888 797686 Giá: 5,500,000   < - - >   091.89.03.888 Giá: 14,000,000
0888 812599 Giá: 5,500,000   < - - >   091.89.03.999 Giá: 14,000,000
0888 831982 Giá: 5,500,000   < - - >   091.89.60.888 Giá: 14,000,000
0888 832686 Giá: 5,500,000   < - - >   091.89.60666 Giá: 14,000,000
0888 881890 Giá: 5,500,000   < - - >   091.89.62666 Giá: 14,000,000
0888 881891 Giá: 5,500,000   < - - >   0911.830.999 Giá: 14,000,000
0888 881892 Giá: 5,500,000   < - - >   0913.72.6886 Giá: 14,000,000
0888 881893 Giá: 5,500,000   < - - >   0914.39.89.89 Giá: 14,000,000
0888 881894 Giá: 5,500,000   < - - >   0915 653939 Giá: 14,000,000
0888 881895 Giá: 5,500,000   < - - >   0915 888286 Giá: 14,000,000
0888 881896 Giá: 5,500,000   < - - >   0915.27.6886 Giá: 14,000,000
0888 881897 Giá: 5,500,000   < - - >   0916 766686 Giá: 14,000,000
0888.00.1668 Giá: 5,500,000   < - - >   0917.28.7999 Giá: 14,000,000
0888.09.6686 Giá: 5,500,000   < - - >   0917.52.4444 Giá: 14,000,000
0888.19.8882 Giá: 5,500,000   < - - >   0917.58.2999 Giá: 14,000,000
0888.22.32.42 Giá: 5,500,000   < - - >   0917.58.8686 Giá: 14,000,000
0888.39.36.39 Giá: 5,500,000   < - - >   0917.59.8686 Giá: 14,000,000
0888.39.5568 Giá: 5,500,000   < - - >   0918.51.4444 Giá: 14,000,000
0888.40.6668 Giá: 5,500,000   < - - >   0919.21.6886 Giá: 14,000,000
0888.55.68.79 Giá: 5,500,000   < - - >   0942.86.4444 Giá: 14,000,000
0888.69.5668 Giá: 5,500,000   < - - >   0942.8888.77 Giá: 14,000,000
0888.69.6788 Giá: 5,500,000   < - - >   0944.2222.77 Giá: 14,000,000
0888.69.69.86 Giá: 5,500,000   < - - >   0945.94.79.79 Giá: 14,000,000
0888.94.8868 Giá: 5,500,000   < - - >   0946 401234 Giá: 14,000,000
088818 5568 Giá: 5,500,000   < - - >   0919 136969 Giá: 14,300,000
08883 55556 Giá: 5,500,000   < - - >   0919 867878 Giá: 14,300,000
08886.39.688 Giá: 5,500,000   < - - >   0888 888130 Giá: 14,400,000
08888.04.886 Giá: 5,500,000   < - - >   0915 722722 Giá: 14,400,000
08888.33.779 Giá: 5,500,000   < - - >   0888 869779 Giá: 14,500,000
08888.77.668 Giá: 5,500,000   < - - >   09.44.111117 Giá: 14,500,000
09.11.66.1369 Giá: 5,500,000   < - - >   0913 358989 Giá: 14,500,000
09.1111.6266 Giá: 5,500,000   < - - >   0915.97.3999 Giá: 14,500,000
09.11111.378 Giá: 5,500,000   < - - >   0919 563666 Giá: 14,500,000
09.11111.578 Giá: 5,500,000   < - - >   0947.33333.6 Giá: 14,500,000
09.1120.1102 Giá: 5,500,000   < - - >   0918 965965 Giá: 14,520,000
09.1318.79.68 Giá: 5,500,000   < - - >   0918 889994 Giá: 14,686,000
09.17.07.17.67 Giá: 5,500,000   < - - >   0911 936886 Giá: 14,700,000
09.17.07.17.87 Giá: 5,500,000   < - - >   0915 556565 Giá: 14,700,000
09.17.12.1976 Giá: 5,500,000   < - - >   0915 559779 Giá: 14,700,000
09.18.06.2004 Giá: 5,500,000   < - - >   0943 000002 Giá: 14,700,000
09.18.08.2006 Giá: 5,500,000   < - - >   0943 046868 Giá: 14,700,000
09.19.19.3222 Giá: 5,500,000   < - - >   0913 656879 Giá: 14,900,000
09.19.19.39.86 Giá: 5,500,000   < - - >   0942 893893 Giá: 14,900,000
09.19.29.1993 Giá: 5,500,000   < - - >   0949.11.22.11 Giá: 14,999,000
09.1991.1978 Giá: 5,500,000   < - - >   0949.33.22.11 Giá: 14,999,000
09.1995.1977 Giá: 5,500,000   < - - >   0888 066088 Giá: 15,000,000
09.1996.1975 Giá: 5,500,000   < - - >   0888 111991 Giá: 15,000,000
091.556677.1 Giá: 5,500,000   < - - >   0888 151151 Giá: 15,000,000
0911 221369 Giá: 5,500,000   < - - >   0888 209992 Giá: 15,000,000
0911 379968 Giá: 5,500,000   < - - >   0888 478478 Giá: 15,000,000
0911 468 678 Giá: 5,500,000   < - - >   0888 520520 Giá: 15,000,000
0911 588883 Giá: 5,500,000   < - - >   0888 539579 Giá: 15,000,000
0911 588883 Giá: 5,500,000   < - - >   0888 556 777 Giá: 15,000,000
0911 599991 Giá: 5,500,000   < - - >   0888 567123 Giá: 15,000,000

>>> Hướng dẫn xem bói chọn số điện thoại phù hợp với tuổi:


 Hướng dẫn xem bói chọn số điện thoại phù hợp với tuổi.

Thanh toán cước trả sau vinaphone bằng thẻ cào.
Thanh toán cước trả sau bằng thẻ cào sẽ giúp cho các bạn dùng mạng vinaphone trả sau có thể dễ dàng hơn trong việc đóng cước phí sử dụng của mình cho nhà mạng trong những trường hợp không thanh toán được bằng phương thức khác thông qua dịch vụ EZPay.
EZPay sẽ giúp cho các bạn không phải mất công sức và thời gian để ra tận bưu điện thoại các địa điểm giao dịch của nhà mạng vinaphone mà chỉ cần mua thẻ trả trước ở các đại lí và cửa hàng để thanh toán cước phát sinh hằng tháng của mình.
Để đăng kí dịch vụ EZPay, bạn nhắn tin EZPay gửi tới 9888, bạn cũng có thể truy cập vào website của nhà mạng để đăng kí trực tuyến đối với dịch vụ này.
Ngay khi bạn đăng kí thành công dịch vụ, nhà mạng sẽ gửi tới cho bạn mật khẩu tài khoản và hướng dẫn để bạn có thể đổi mật khẩu thành số dễ nhớ hơn với mình.
Hướng dẫn thanh toán cước trả sau vinaphone bằng thẻ cào
 • Để thanh toán cước phí phát sinh của mình, các thuê bao trả sau vinaphone sẽ thực hiện thao tác: *188*0*(12 mã số thẻ cào) # và bấm phím gọi.
 • Để tra cước phí phát sinh của mình, các bạn bấm *188*1# OK hoặc soạn tin nhắn GD gửi 9888.
Ngoài vệc thanh toán cước trả sau vinaphone bằng thẻ cào cho mình, các bạn cũng có thể thanh toán cho người thân với cú pháp:  PAY [cách] mật khẩu [cách] số tiền [cách] số thuê bao và gửi tới 9888 nhé.
Thanh toán cước trả sau vinaphone qua ngân hàng
Dịch vụ EZBank của vinaphone cho phép các thuê bao trả sau của nhà mạng này có thể thực hiện thanh toán cước trả sau vinaphone qua ngân hàng.
Tất cả các thuê bao trả sau của vinaphone đều có thể thực hiện thanh toán thông qua hình thức này chỉ cần có tài khoản ngân hàng tại một trong những ngân  hàng liên kết với vinaphone cung cấp dịch vụ thanh toán.
Đăng kí thanh toán cước trả sau vinaphone qua ngân hàng: bạn sẽ thực hiện đăng kí tại ngân hàng mà mình mở tài khoản.
Quy trình thanh toán cước trả sau qua ngân hàng
 • Bạn gửi đề nghị ngân hàng thực hiện giao dịch thanh toán cước trả sau vinaphone qua ngân hàng.
 • Ngân hàng tiếp nhận, thực hiện thanh toán bằng cách trừ tiền vào tài khoản ngân hàng
 • Ngân hàng chuyển thông tin về vinaphone để gạch nợ cước phí cho khách hàng
 • Vinaphone tiến hàng kiểm tra và thông báo lại kết quả đến ngân hàng
 • Ngân hàng thông báo đến khách hàng việc thanh toán cước trả sau vinaphone qua ngân hàng được thực hiện thành công.
Với hai hình thức thanh toán trả sau vinaphone bằng thẻ cào, thanh toán cước trả sau vinaphone qua ngân hàng, các bạn đã có thể dễ dàng thực hiện thanh toán cước phí trả sau vinaphone cho mình hằng tháng đúng không nào? Các bạn có thể cùng tìm hiểu nhiều hơn về các dịch vụ khác của từng nhà mạng nhé.
Xem thêm bài viết:
Nguồn:http://www.simphongthuysodep.com/2017/06/thanh-toan-cuoc-tra-sau-vinaphone.html