Hiển thị các bài đăng có nhãn Sim năm sinh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Sim năm sinh. Hiển thị tất cả bài đăng

Tổng hợp các cách mua sim số đẹp năm sinh mạng Mobifone

Mách bạn cách mua sim số đẹp năm sinh mạng Mobifone
Bạn đang muốn mua sim số đẹp năm sinh mạng Mobifone để thể hiện cá tính riêng?. Bạn chưa biết nên mua sim ở đâu giá rẻ mà vẫn chất lượng ? Hãy tham khảo ngay các thông tin sau, chúng tôi đáp ứng được các yêu cầu đó của bạn.
Xem thêm:

>>>> Tham khảo danh sách sim số đẹp mạng Mobifone:

0939180309  Giá: 5,100,000   < - - >   0937.61.6668 Giá: 9,200,000
0909.567.000 Giá: 5,500,000   < - - >   0932.55.56.57 Giá: 10,000,000
093 207 1990 Giá: 5,500,000   < - - >   0933 065065 Giá: 10,000,000
093 683 2468 Giá: 5,500,000   < - - >   0933 065065 Giá: 10,000,000
093 989 1974 Giá: 5,500,000   < - - >   0933 331335 Giá: 10,000,000
093.143.66.69 Giá: 5,500,000   < - - >   0933 333775 Giá: 10,000,000
0931 000668 Giá: 5,500,000   < - - >   0933 333992 Giá: 10,000,000
0931 011998 Giá: 5,500,000   < - - >   0933 335113 Giá: 10,000,000
0931 022777 Giá: 5,500,000   < - - >   0933 339978 Giá: 10,000,000
0931 039139 Giá: 5,500,000   < - - >   0933 765765 Giá: 10,000,000
0931 044666 Giá: 5,500,000   < - - >   0933 765765 Giá: 10,000,000
0931 055777 Giá: 5,500,000   < - - >   0933 851851 Giá: 10,000,000
0931 066088 Giá: 5,500,000   < - - >   0933.33.57.78 Giá: 10,000,000
0931 068268 Giá: 5,500,000   < - - >   0933.79.1357 Giá: 10,000,000
0931 068568 Giá: 5,500,000   < - - >   0934 179666 Giá: 10,000,000
0931 071994 Giá: 5,500,000   < - - >   0934.69.3888 Giá: 10,000,000
0931 071996 Giá: 5,500,000   < - - >   0935 381368 Giá: 10,000,000
0931 071998 Giá: 5,500,000   < - - >   0935 424888 Giá: 10,000,000
0931 072002 Giá: 5,500,000   < - - >   0935 567896 Giá: 10,000,000
0931 077088 Giá: 5,500,000   < - - >   0935 688988 Giá: 10,000,000
0931 081994 Giá: 5,500,000   < - - >   0935 904999 Giá: 10,000,000
0931 081996 Giá: 5,500,000   < - - >   0936 666614 Giá: 10,000,000
0931 084999 Giá: 5,500,000   < - - >   0936 666623 Giá: 10,000,000
0931 451368 Giá: 5,500,000   < - - >   0936 813939 Giá: 10,000,000
0931 456345 Giá: 5,500,000   < - - >   0936.044.044 Giá: 10,000,000
0931 578910 Giá: 5,500,000   < - - >   0937 104567 Giá: 10,000,000
0931 668689 Giá: 5,500,000   < - - >   0937 208208 Giá: 10,000,000
0931 818881 Giá: 5,500,000   < - - >   0937 208208 Giá: 10,000,000
0931 879779 Giá: 5,500,000   < - - >   0937 748866 Giá: 10,000,000
0931 880777 Giá: 5,500,000   < - - >   0937 948866 Giá: 10,000,000
0931 881777 Giá: 5,500,000   < - - >   0937.9999.76 Giá: 10,000,000
0931 882777 Giá: 5,500,000   < - - >   0938 339889 Giá: 10,000,000
0931 883777 Giá: 5,500,000   < - - >   0938 339889 Giá: 10,000,000
0931 884777 Giá: 5,500,000   < - - >   0938.13.7878 Giá: 10,000,000
0931 885777 Giá: 5,500,000   < - - >   0938.16.1368 Giá: 10,000,000
0931 886899 Giá: 5,500,000   < - - >   0939 062062 Giá: 10,000,000
0931 899699 Giá: 5,500,000   < - - >   0939 584584 Giá: 10,000,000
0931 966696 Giá: 5,500,000   < - - >   0939 777279 Giá: 10,000,000
0931 999559 Giá: 5,500,000   < - - >   0939 835999 Giá: 10,000,000
0931.0.33338 Giá: 5,500,000   < - - >   0939 835999 Giá: 10,000,000
0931.00.07.07 Giá: 5,500,000   < - - >   0939.00.6668 Giá: 10,000,000
0931.07.8899 Giá: 5,500,000   < - - >   0939.08.1368 Giá: 10,000,000
0931.08.09.09 Giá: 5,500,000   < - - >   0939.20.4444 Giá: 10,000,000
0931.09.2345 Giá: 5,500,000   < - - >   0939.67.4444 Giá: 10,000,000
0931.83.83.68 Giá: 5,500,000   < - - >   0939.71.6888 Giá: 10,000,000
0931.87.88.66 Giá: 5,500,000   < - - >   0939.85.4444 Giá: 10,000,000
0931.88.7779 Giá: 5,500,000   < - - >   0939.9.9.1986 Giá: 10,000,000
0931.88.80.80 Giá: 5,500,000   < - - >   0931.04.0000 Giá: 10,000,002
0931.89.5777 Giá: 5,500,000   < - - >   0932 831831 Giá: 10,000,003
0931.89.6777 Giá: 5,500,000   < - - >   0931 550999 Giá: 10,100,000
0931.9999.28 Giá: 5,500,000   < - - >   0933 044888 Giá: 10,100,000
0931.9999.28 Giá: 5,500,000   < - - >   09339.4.39.39 Giá: 10,100,000
0932 031971 Giá: 5,500,000   < - - >   0936.567894. Giá: 10,100,000
0932 113777 Giá: 5,500,000   < - - >   0937 666663 Giá: 10,100,000
0932 114777 Giá: 5,500,000   < - - >   0937.26.39.79 Giá: 10,100,000
0932 133777 Giá: 5,500,000   < - - >   0937.51.39.39 Giá: 10,100,000
0932 144777 Giá: 5,500,000   < - - >   0938 638683 Giá: 10,130,000
0932 834888 Giá: 5,500,000   < - - >   0901 266299 Giá: 10,200,000
0932.66.11.22 Giá: 5,500,000   < - - >   0901.63.73.83 Giá: 10,200,000
0932.85.39.39 Giá: 5,500,000   < - - >   0931 205205 Giá: 10,200,000
0933 702666 Giá: 5,500,000   < - - >   0931 210210 Giá: 10,200,000
0933 934777 Giá: 5,500,000   < - - >   0931 217217 Giá: 10,200,000
0933.13.22.99 Giá: 5,500,000   < - - >   0931 217999 Giá: 10,200,000
0933.18.00.99 Giá: 5,500,000   < - - >   0931 222220 Giá: 10,200,000
0933.582.666 Giá: 5,500,000   < - - >   0931 222224 Giá: 10,200,000
0933.83.1983 Giá: 5,500,000   < - - >   0931 248999 Giá: 10,200,000
0934 455677 Giá: 5,500,000   < - - >   0931 249888 Giá: 10,200,000
0934 560656 Giá: 5,500,000   < - - >   0931 257888 Giá: 10,200,000
0934 594666 Giá: 5,500,000   < - - >   0931 257999 Giá: 10,200,000
0935 121983 Giá: 5,500,000   < - - >   0931 266662 Giá: 10,200,000
0935 209666 Giá: 5,500,000   < - - >   0931 270270 Giá: 10,200,000
0935 438686 Giá: 5,500,000   < - - >   0931 271888 Giá: 10,200,000
0935 592666 Giá: 5,500,000   < - - >   0931 273273 Giá: 10,200,000
0935.78.87.78 Giá: 5,500,000   < - - >   0931 275275 Giá: 10,200,000
0935.8888.92 Giá: 5,500,000   < - - >   0931 280888 Giá: 10,200,000
0936 023979 Giá: 5,500,000   < - - >   0931 290290 Giá: 10,200,000
0936 362016 Giá: 5,500,000   < - - >   0931 293293 Giá: 10,200,000
0936 873979 Giá: 5,500,000   < - - >   0931 295295 Giá: 10,200,000
0936 948686 Giá: 5,500,000   < - - >   0931 544544 Giá: 10,200,000
0936.11.1979 Giá: 5,500,000   < - - >   0931 544888 Giá: 10,200,000
0936.38.38.58 Giá: 5,500,000   < - - >   0931 544999 Giá: 10,200,000
0936.74.8686 Giá: 5,500,000   < - - >   0931 548548 Giá: 10,200,000
0937 103666 Giá: 5,500,000   < - - >   0931 555567 Giá: 10,200,000
0937 103666 Giá: 5,500,000   < - - >   0931.20.1999 Giá: 10,200,000
0937 198866 Giá: 5,500,000   < - - >   0931.20.39.79 Giá: 10,200,000
0937 418686 Giá: 5,500,000   < - - >   0931.25.39.79 Giá: 10,200,000
0937.199.599 Giá: 5,500,000   < - - >   0931.27.3999 Giá: 10,200,000
0937.79.30.79 Giá: 5,500,000   < - - >   0931.5555.69 Giá: 10,200,000
0937.79.30.79 Giá: 5,500,000   < - - >   0932 893893 Giá: 10,200,000
0938 508777 Giá: 5,500,000   < - - >   0937 460000 Giá: 10,200,000
0938 508777 Giá: 5,500,000   < - - >   0937 460000 Giá: 10,200,000
0938 577789 Giá: 5,500,000   < - - >   0938888119  Giá: 10,200,000
0938.532.666 Giá: 5,500,000   < - - >   0938888119  Giá: 10,200,000
0939 55 1992 Giá: 5,500,000   < - - >   0939.05.4444 Giá: 10,200,000
0939 758666 Giá: 5,500,000   < - - >   0901 051999 Giá: 10,300,000
0939 79 2007 Giá: 5,500,000   < - - >   0903 386863 Giá: 10,300,000
0939 79 2008 Giá: 5,500,000   < - - >   0901.03.1999 Giá: 10,400,000
0939 803666 Giá: 5,500,000   < - - >   090.77777.30 Giá: 10,500,000
0939.00.88.77 Giá: 5,500,000   < - - >   0901 520000 Giá: 10,500,000
0939.11.66.33 Giá: 5,500,000   < - - >   0901 789678 Giá: 10,500,000
0939.13.8688 Giá: 5,500,000   < - - >   0902 345700 Giá: 10,500,000
0939.13.8688 Giá: 5,500,000   < - - >   0902 345739 Giá: 10,500,000
0939.23.8868 Giá: 5,500,000   < - - >   0902 345766 Giá: 10,500,000

Lý do nên mua sim số đẹp năm sinh mạng Mobifone
Sim năm sinh là sim có chứa năm sinh của bạn. Thường là 4 số cuối. Tuy nhiên không đơn giản chỉ là như vậy. Sim số năm sinh khi hợp với phong thủy của bạn sẽ mang lại may mắn, tài lộc cho người chủ sở hữu. Đây là một trong các lý do quan trọng hàng đầu để tìm mua sim 10 số năm sinh của rất nhiều người, đặc biệt là giới doanh nhân, công nhân viên chức.
Có một sim số đẹp năm sinh cũng giống như việc bạn “khoe” bản thân mình với mọi người. Chỉ cần nhìn số điện thoại là người đó sẽ biết năm sinh, thậm chí ngày tháng năm sinh của bạn. Sẽ rất vui nếu người đó nhận ra điều này và gửi tới bạn lời chúc mừng sinh nhật sớm đúng không.
Sim năm sinh mạng Mobifone sẽ rất thích hợp khi là quà tặng, là cầu nối giữa bạn với mọi người. Mua sim số đẹp năm sinh mạng Mobifone là bạn sẽ chọn sim năm sinh có các đầu số là 090, 093, 0122, 0126, 0121, 0128. Các đầu số này phân chia sim năm sinh mạng Mobifone là 2 loại là sim 10 số (đầu 090, 093) và sim 11 số (đầu 0122, 0126, 0121, 0128).
Sim số đẹp năm sinh mạng Mobifone được rất nhiều người săn đón. Và mức giá thông thường từ 200.000 đồng trở lên.
Mách bạn cách mua sim số đẹp năm sinh mạng Mobifone
Nếu bạn muốn mua sim số đẹp năm sinh giá rẻ tại Hà Nội hay bất kỳ tỉnh thành nào trên cả nước, bạn chỉ cần truy cập website để có cho mình những lựa chọn tối ưu nhất.
Khi vào trang web này, bạn hãy chọn mục sim năm sinh. Lúc đó sẽ có một series cho bạn lựa chọn.
- Chọn theo nhà mạng: không chỉ có sim năm sinh Mobifone, tại đây còn có một kho sim năm sinh của các nhà mạng khác như Viettel, Vinaphone, Vietnamobile…  Cách chọn sim này cũng khá nhanh mà lại đúng với ý của bạn nên sẽ rất tiết kiệm thời gian cho bạn đấy.
Hoặc bạn cũng có thể tìm sim năm sinh bằng cách điền các thông tin về ngày, tháng, năm sinh và cả đầu số 090, 093, 0122, 0126, 0121, 0128 vào mục tìm kiếm. Không khó để bạn có thể mua được một sim số đẹp năm sinh mạng Mobifone đúng không. Vì thế hãy chọn ngay cho mình một sim số ưng ý nhất. Đảm bảo bạn sẽ hài lòng với dịch vụ tại đây.
Chúc quý khách có ngày làm việc hiệu quả !
Xem thêm bài viết:

Cách mua sim 10 số năm sinh hợp mệnh, hợp tuổi

Mách bạn cách mua sim 10 số năm sinh nhanh nhất
Bạn đang muốn mua sim 10 số năm sinh để thể hiện cá tính riêng?. Bạn muốn mua một sim năm sinh giá rẻ mà chưa biết nên lựa chọn ở đâu? Chúng tôi có một kho sim như thế dành cho bạn.
Xem thêm:
Hướng dẫn chọn sim 10 số năm sinh hợp mệnh

>>> Tham khảo danh sách sim số đẹp Viettel:

0967.21.6671 Giá: 5,539,078   < - - >   0964.36.3982 Giá: 9,000,000
0967.50.6671 Giá: 5,541,583   < - - >   0964.37.3982 Giá: 9,000,000
0967.53.6671 Giá: 5,544,088   < - - >   0964.39.01.42 Giá: 9,000,000
971 135279 Giá: 5,546,593   < - - >   0964.626.689 Giá: 9,000,000
975 163388 Giá: 5,549,098   < - - >   965 899668 Giá: 9,000,000
973 163388 Giá: 5,551,603   < - - >   963 899668 Giá: 9,000,000
973 193388 Giá: 5,554,108   < - - >   963 991990 Giá: 9,000,000
870 333398 Giá: 5,556,613   < - - >   963 991998 Giá: 9,000,000
983 558998 Giá: 5,559,118   < - - >   963 992993 Giá: 9,000,000
0963.01.1104 Giá: 5,561,623   < - - >   963 996997 Giá: 9,000,000
0963.799.688 Giá: 5,564,128   < - - >   0961.22.6868 Giá: 9,000,000
99 202 8868 Giá: 5,566,633   < - - >   0961.25.35.47 Giá: 9,000,000
99 884 69 69 Giá: 5,569,138   < - - >   0961.33.83.85 Giá: 9,000,000
977 862866 Giá: 5,571,642   < - - >   0961.58.3981 Giá: 9,000,000
978 39 55 99 Giá: 5,574,147   < - - >   0961.70.70.81 Giá: 9,000,000
0977.009.870 Giá: 5,576,652   < - - >   0961.77.4955 Giá: 9,000,000
0981.86.85.91 Giá: 5,579,157   < - - >   0961.888.388 Giá: 9,000,000
985 17 69 69 Giá: 5,581,662   < - - >   964 168333 Giá: 9,000,000
986 193199 Giá: 5,584,167   < - - >   964 229668 Giá: 9,000,000
0987.71.87.89 Giá: 5,586,672   < - - >   964 689333 Giá: 9,000,000
08688.77.670 Giá: 5,589,177   < - - >   964 710888 Giá: 9,000,000
0869.28.28.40 Giá: 5,591,682   < - - >   964 834888 Giá: 9,000,000
963 888186 Giá: 5,594,187   < - - >   964 840888 Giá: 9,000,000
0961.72.2347 Giá: 5,596,692   < - - >   964 848777 Giá: 9,000,000
964 849666 Giá: 5,599,197   < - - >   964 914888 Giá: 9,000,000
965 596777 Giá: 5,601,702   < - - >   964 969996 Giá: 9,000,000
967 179186 Giá: 5,604,207   < - - >   964 974888 Giá: 9,000,000
968 269777 Giá: 5,606,712   < - - >   0962.55.99.68 Giá: 9,000,000
968 637775 Giá: 5,609,217   < - - >   0962.99.2004 Giá: 9,000,000
0966.28.38.80 Giá: 5,611,722   < - - >   0962.99.2006 Giá: 9,000,000
0966.35.2000 Giá: 5,614,227   < - - >   965 547999 Giá: 9,000,000
0966.35.99.37 Giá: 5,616,732   < - - >   965 711777 Giá: 9,000,000
0966.76.66.306 Giá: 5,619,237   < - - >   0963.77.11.24 Giá: 9,000,000
0966.76.66.376 Giá: 5,621,742   < - - >   966 317888 Giá: 9,000,000
0966.908.911 Giá: 5,624,247   < - - >   0964.33.3981 Giá: 9,000,000
0967.21.6670 Giá: 5,626,752   < - - >   0964.36.3981 Giá: 9,000,000
0967.50.6670 Giá: 5,629,257   < - - >   0964.37.3981 Giá: 9,000,000
0967.53.6670 Giá: 5,631,762   < - - >   0964.39.01.41 Giá: 9,000,000
970 135279 Giá: 5,634,267   < - - >   0964.626.688 Giá: 9,000,000
974 163388 Giá: 5,636,772   < - - >   964 899668 Giá: 9,000,000
974 193388 Giá: 5,639,277   < - - >   964 991990 Giá: 9,000,000
871 333398 Giá: 5,641,782   < - - >   964 991998 Giá: 9,000,000
984 558998 Giá: 5,644,286   < - - >   964 992993 Giá: 9,000,000
0963.01.1105 Giá: 5,646,791   < - - >   964 996997 Giá: 9,000,000
0963.799.689 Giá: 5,649,296   < - - >   0961.22.6869 Giá: 9,000,000
100 202 8868 Giá: 5,651,801   < - - >   0961.25.35.48 Giá: 9,000,000
100 884 69 69 Giá: 5,654,306   < - - >   0961.33.83.86 Giá: 9,000,000
978 862866 Giá: 5,656,811   < - - >   0961.58.3982 Giá: 9,000,000
979 39 55 99 Giá: 5,659,316   < - - >   0961.70.70.82 Giá: 9,000,000
0977.009.871 Giá: 5,661,821   < - - >   0961.77.4956 Giá: 9,000,000
0981.86.85.92 Giá: 5,664,326   < - - >   0961.888.389 Giá: 9,000,000
986 17 69 69 Giá: 5,666,831   < - - >   965 168333 Giá: 9,000,000
987 193199 Giá: 5,669,336   < - - >   965 229668 Giá: 9,000,000
0987.71.87.90 Giá: 5,671,841   < - - >   965 689333 Giá: 9,000,000
08688.77.671 Giá: 5,674,346   < - - >   965 710888 Giá: 9,000,000
0869.28.28.41 Giá: 5,676,851   < - - >   965 834888 Giá: 9,000,000
964 888186 Giá: 5,679,356   < - - >   965 840888 Giá: 9,000,000
0961.72.2348 Giá: 5,681,861   < - - >   965 848777 Giá: 9,000,000
965 849666 Giá: 5,684,366   < - - >   965 914888 Giá: 9,000,000
966 596777 Giá: 5,686,871   < - - >   965 969996 Giá: 9,000,000
968 179186 Giá: 5,689,376   < - - >   965 974888 Giá: 9,000,000
969 269777 Giá: 5,691,881   < - - >   0962.55.99.69 Giá: 9,000,000
969 637775 Giá: 5,694,386   < - - >   0962.99.2008 Giá: 9,000,000
0966.28.38.81 Giá: 5,696,891   < - - >   0962.99.2010 Giá: 9,000,000
0966.35.2001 Giá: 5,699,396   < - - >   966 547999 Giá: 9,000,000
0966.35.99.38 Giá: 5,701,901   < - - >   966 711777 Giá: 9,000,000
0966.76.66.446 Giá: 5,704,406   < - - >   0963.77.11.25 Giá: 9,000,000
0966.76.66.516 Giá: 5,706,911   < - - >   967 317888 Giá: 9,000,000
0966.908.912 Giá: 5,709,416   < - - >   0964.33.3982 Giá: 9,000,000
0967.21.6671 Giá: 5,711,921   < - - >   0964.36.3982 Giá: 9,000,000
0967.50.6671 Giá: 5,714,426   < - - >   0964.37.3982 Giá: 9,000,000
0967.53.6671 Giá: 5,716,930   < - - >   0964.39.01.42 Giá: 9,000,000
971 135279 Giá: 5,719,435   < - - >   0964.626.689 Giá: 9,000,000
975 163388 Giá: 5,721,940   < - - >   965 899668 Giá: 9,000,000
975 193388 Giá: 5,724,445   < - - >   965 991990 Giá: 9,000,000
872 333398 Giá: 5,726,950   < - - >   965 991998 Giá: 9,000,000
985 558998 Giá: 5,729,455   < - - >   965 992993 Giá: 9,000,000
0963.01.1106 Giá: 5,731,960   < - - >   965 996997 Giá: 9,000,000
0963.799.690 Giá: 5,734,465   < - - >   0961.22.6870 Giá: 9,000,000
101 202 8868 Giá: 5,736,970   < - - >   0961.25.35.49 Giá: 9,000,000
101 884 69 69 Giá: 5,739,475   < - - >   0961.33.83.87 Giá: 9,000,000
979 862866 Giá: 5,741,980   < - - >   0961.58.3983 Giá: 9,000,000
980 39 55 99 Giá: 5,744,485   < - - >   0961.70.70.83 Giá: 9,000,000
0977.009.872 Giá: 5,746,990   < - - >   0961.77.4957 Giá: 9,000,000
0981.86.85.93 Giá: 5,749,495   < - - >   0961.888.390 Giá: 9,000,000
987 17 69 69 Giá: 5,752,000   < - - >   966 168333 Giá: 9,000,000
988 193199 Giá: 5,754,505   < - - >   966 229668 Giá: 9,000,000
0987.71.87.91 Giá: 5,757,010   < - - >   966 689333 Giá: 9,000,000
08688.77.672 Giá: 5,759,515   < - - >   966 710888 Giá: 9,000,000
0869.28.28.42 Giá: 5,762,020   < - - >   966 834888 Giá: 9,000,000
965 888186 Giá: 5,764,525   < - - >   966 840888 Giá: 9,000,000
0961.72.2349 Giá: 5,767,030   < - - >   966 848777 Giá: 9,000,000
966 849666 Giá: 5,769,535   < - - >   966 914888 Giá: 9,000,000
967 596777 Giá: 5,772,040   < - - >   966 969996 Giá: 9,000,000
969 179186 Giá: 5,774,545   < - - >   966 974888 Giá: 9,000,000
970 269777 Giá: 5,777,050   < - - >   0962.55.99.70 Giá: 9,000,000
970 637775 Giá: 5,779,555   < - - >   0962.99.2012 Giá: 9,000,000
0966.28.38.82 Giá: 5,782,060   < - - >   0962.99.2014 Giá: 9,000,000
0966.35.2002 Giá: 5,784,565   < - - >   967 547999 Giá: 9,000,000
0966.35.99.39 Giá: 5,787,070   < - - >   967 711777 Giá: 9,000,000
0966.76.66.586 Giá: 5,789,574   < - - >   0963.77.11.26 Giá: 9,000,000
0966.76.66.656 Giá: 5,792,079   < - - >   968 317888 Giá: 9,000,000

LÝ DO NÊN MUA SIM 10 SỐ NĂM SINH
Sim năm sinh là sim có chứa năm sinh của bạn. Thông thường là 4 số cuối. Tuy nhiên không đơn giản chỉ là như vậy. Sim số năm sinh khi hợp với phong thủy của bạn sẽ mang lại may mắn, tài lộc cho người chủ sở hữu. Đây là một trong các lý do quan trọng hàng đầu để tìm mua sim 10 số năm sinh của rất nhiều người, đặc biệt là giới doanh nhân, công nhân viên chức.
Có một sim số đẹp năm sinh cũng giống như việc bạn “khoe” bản thân mình với mọi người. Chỉ cần nhìn số điện thoại là người đó sẽ biết năm sinh, thậm chí ngày tháng năm sinh của bạn. Sẽ rất vui nếu người đó nhận ra điều này và gửi tới bạn lời chúc mừng sinh nhật sớm đúng không.
Sim năm sinh 10 số còn thể hiện phong cách, cá tính riêng của bạn. Nó còn rất phù hợp khi là quà tặng, là cầu nối giữa bạn với mọi người. Sim số đẹp năm sinh được rất nhiều người săn đón. Và nó có mức giá thông thường từ 200.000 đồng trở lên.
MÁCH BẠN CÁCH MUA SIM 10 SỐ NĂM SINH GIÁ RẺ
Nếu bạn muốn mua sim năm sinh giá rẻ tại Hà Nội hay bất kỳ tỉnh thành nào trên cả nước, bạn chỉ cần tuy cập website để có cho mình những lựa chọn tối ưu nhất.
Khi vào trang web này, bạn hãy kích vào mục sim năm sinh. Lúc đó sẽ có một series sim năm sinh cho bạn.
- Chọn sim năm sinh theo nhà mạng: các nhà mạng Viettel, Vinaphone, Mobifone, Vietnamobile… đều có sim số năm sinh. Vì thế khi đã kích vào sim năm sinh, bạn chỉ cần chọn tên nhà mạng là đã có ngay danh sách sim năm sinh theo nhà mạng mà bạn mong muốn.
Hoặc bạn cũng có thể tìm sim năm sinh bằng cách điền các thông tin về ngày, tháng, năm sinh vào mục tìm kiếm. Không khó để bạn có thể mua được một sim số đẹp năm sinh giá rẻ đúng không. Vì thế hãy mua sim 10 số năm sinh cho riêng mình ngay từ bây giờ. Đảm bảo bạn sẽ hài lòng với dịch vụ tại đây.
Chúc Quý Khách có ngày làm việc hiệu quả!
Xem thêm bài viết:
Nguồn:http://www.simphongthuysodep.com/2017/06/sim-10-so-nam-sinh.html