Hiển thị các bài đăng có nhãn Lấy mật khẩu. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lấy mật khẩu. Hiển thị tất cả bài đăng

Tổng hợp các cách lấy lại mật khẩu chuyển tiền Viettel.

Cách lấy lại mật khẩu chuyển tiền thuê bao Viettel
Dịch vụ chuyển tiền Viettel là một trong những dịch vụ tiện ích được khách hàng của nhà mạng Viettel quan tâm hàng đầu. Để có thể thực hiện chuyển tiền Viettel thì chắc chắn là các bạn sẽ cần sử dụng đến mật khẩu chuyển tiền Viettel. 
Vậy mật khẩu chuyển tiền Viettel là gì? Bài viết này các bạn sẽ cùng tìm hiểu một cách đầy đủ nhất về mật khẩu chuyển tiền Viettel, cách lấy lại mật khẩu chuyển tiền Viettel nhé.

>>> Tham khảo danh sách sim số đẹp của mạng Viettel:

0973 586588 Giá: 5,170,000   < - - >   0985.794.794 Giá: 9,300,000
0973 879222 Giá: 5,170,000   < - - >   0975 869669 Giá: 9,340,000
0973 979866 Giá: 5,170,000   < - - >   0976 479669 Giá: 9,340,000
0973 993678 Giá: 5,170,000   < - - >   0982 779669 Giá: 9,340,000
0973.73.73.84 Giá: 5,170,000   < - - >   0983 019669 Giá: 9,340,000
0974.79.1102 Giá: 5,170,000   < - - >   0983 086089 Giá: 9,340,000
0975 659998 Giá: 5,170,000   < - - >   0985 029696 Giá: 9,340,000
0976 279222 Giá: 5,170,000   < - - >   0985 096669 Giá: 9,340,000
0976 680688 Giá: 5,170,000   < - - >   0985 209669 Giá: 9,340,000
0976.27.8688 Giá: 5,170,000   < - - >   0868 288228 Giá: 9,350,000
0976.95.8688 Giá: 5,170,000   < - - >   0868 921921 Giá: 9,350,000
0976.99.2001 Giá: 5,170,000   < - - >   0868 966696 Giá: 9,350,000
0977 775898 Giá: 5,170,000   < - - >   0961 906688 Giá: 9,350,000
0977 777283 Giá: 5,170,000   < - - >   0961 946688 Giá: 9,350,000
0977 777362 Giá: 5,170,000   < - - >   09666 86.186 Giá: 9,350,000
0977 777835 Giá: 5,170,000   < - - >   0971 273456 Giá: 9,350,000
0977 777932 Giá: 5,170,000   < - - >   0971 293456 Giá: 9,350,000
0977 777951 Giá: 5,170,000   < - - >   0971 303456 Giá: 9,350,000
0977 891668 Giá: 5,170,000   < - - >   0971 533456 Giá: 9,350,000
0978 117811 Giá: 5,170,000   < - - >   0971 573456 Giá: 9,350,000
0978 579222 Giá: 5,170,000   < - - >   0971 593456 Giá: 9,350,000
0978 871982 Giá: 5,170,000   < - - >   0971 673456 Giá: 9,350,000
0978 888561 Giá: 5,170,000   < - - >   0971 843456 Giá: 9,350,000
0978 888651 Giá: 5,170,000   < - - >   0971 853456 Giá: 9,350,000
0979 707009 Giá: 5,170,000   < - - >   0971 943456 Giá: 9,350,000
0979.09.7707 Giá: 5,170,000   < - - >   0979 886111 Giá: 9,350,000
0979.13.1988 Giá: 5,170,000   < - - >   0886.191.888 Giá: 9,400,000
0979.75.8688 Giá: 5,170,000   < - - >   0961 458666 Giá: 9,400,000
0981 068106 Giá: 5,170,000   < - - >   0962 842888 Giá: 9,400,000
0981 106866 Giá: 5,170,000   < - - >   0976 910666 Giá: 9,400,000
0981 111004 Giá: 5,170,000   < - - >   0981 130666 Giá: 9,400,000
0981 111877 Giá: 5,170,000   < - - >   0981 304666 Giá: 9,400,000
0981 111878 Giá: 5,170,000   < - - >   0976 576668 Giá: 9,420,000
0981 111880 Giá: 5,170,000   < - - >   0886 777775 Giá: 9,450,000
0981 199939 Giá: 5,170,000   < - - >   0869 637868 Giá: 9,486,000
0981 234989 Giá: 5,170,000   < - - >   0969 161777 Giá: 9,486,000
0981 239678 Giá: 5,170,000   < - - >   0979 166333 Giá: 9,486,000
0981 241368 Giá: 5,170,000   < - - >   0981 182777 Giá: 9,486,000
0981 245688 Giá: 5,170,000   < - - >   0981 338777 Giá: 9,486,000
0981 293789 Giá: 5,170,000   < - - >   0981 665777 Giá: 9,486,000
0981 296866 Giá: 5,170,000   < - - >   0981 768777 Giá: 9,486,000
0981 331688 Giá: 5,170,000   < - - >   0983 075777 Giá: 9,486,000
0981 369669 Giá: 5,170,000   < - - >   0983 316777 Giá: 9,486,000
0981 369688 Giá: 5,170,000   < - - >   08.993.99998 Giá: 9,500,000
0981 369869 Giá: 5,170,000   < - - >   086 89 89 968 Giá: 9,500,000
0981 369969 Giá: 5,170,000   < - - >   0868 183189 Giá: 9,500,000
0981 369979 Giá: 5,170,000   < - - >   0868 19.8868 Giá: 9,500,000
0981 378137 Giá: 5,170,000   < - - >   0868 299555 Giá: 9,500,000
0981 389589 Giá: 5,170,000   < - - >   0868 338883 Giá: 9,500,000
0981 458145 Giá: 5,170,000   < - - >   0868 339688 Giá: 9,500,000
0981 585589 Giá: 5,170,000   < - - >   0868 366889 Giá: 9,500,000
0981 839222 Giá: 5,170,000   < - - >   0868 399688 Giá: 9,500,000
0981 851992 Giá: 5,170,000   < - - >   0868 611868 Giá: 9,500,000
0981 911993 Giá: 5,170,000   < - - >   0868 683663 Giá: 9,500,000
0981 911997 Giá: 5,170,000   < - - >   0868 688113 Giá: 9,500,000
0981 968779 Giá: 5,170,000   < - - >   0868 828388 Giá: 9,500,000
0981 979678 Giá: 5,170,000   < - - >   0868 858899 Giá: 9,500,000
0981 986779 Giá: 5,170,000   < - - >   0868 883833 Giá: 9,500,000
0981.19.20.21 Giá: 5,170,000   < - - >   0868 885688 Giá: 9,500,000
0981.39.79.89 Giá: 5,170,000   < - - >   0868 919668 Giá: 9,500,000
0981.80.80.89 Giá: 5,170,000   < - - >   0868 919688 Giá: 9,500,000
0981.81.81.14 Giá: 5,170,000   < - - >   0868 939988 Giá: 9,500,000
0981.85.85.99 Giá: 5,170,000   < - - >   0868 969968 Giá: 9,500,000
0981.86.3789 Giá: 5,170,000   < - - >   0868 981983 Giá: 9,500,000
0981.88.86.83 Giá: 5,170,000   < - - >   0868.12.6886 Giá: 9,500,000
0981.93.93.97 Giá: 5,170,000   < - - >   0868.20.8668 Giá: 9,500,000
0982 333996 Giá: 5,170,000   < - - >   0868.23.6886 Giá: 9,500,000
0982 555186 Giá: 5,170,000   < - - >   0868.29.2939 Giá: 9,500,000
0982 569998 Giá: 5,170,000   < - - >   0868.67.6886 Giá: 9,500,000
0982 798898 Giá: 5,170,000   < - - >   0868.92.6886 Giá: 9,500,000
0982.19.6866 Giá: 5,170,000   < - - >   0868.97.6886 Giá: 9,500,000
0982.41.3979 Giá: 5,170,000   < - - >   08688.5.6668 Giá: 9,500,000
0982.91.91.19 Giá: 5,170,000   < - - >   0869 083083 Giá: 9,500,000
0983 018301 Giá: 5,170,000   < - - >   0869 223668 Giá: 9,500,000
0983 369569 Giá: 5,170,000   < - - >   0869 636668 Giá: 9,500,000
0983 556656 Giá: 5,170,000   < - - >   0869 638668 Giá: 9,500,000
0983 845668 Giá: 5,170,000   < - - >   0869 683666 Giá: 9,500,000
0983 877887 Giá: 5,170,000   < - - >   0869.369.669 Giá: 9,500,000
0983 969886 Giá: 5,170,000   < - - >   0869.699.789 Giá: 9,500,000
0983 996588 Giá: 5,170,000   < - - >   0886 106 106 Giá: 9,500,000
0983.6789.59 Giá: 5,170,000   < - - >   0886 588585 Giá: 9,500,000
0983.80.80.82 Giá: 5,170,000   < - - >   0886 663555 Giá: 9,500,000
0983.98.1982 Giá: 5,170,000   < - - >   0886 786668 Giá: 9,500,000
0983.98.98.28 Giá: 5,170,000   < - - >   0886 919989 Giá: 9,500,000
0984.84.84.47 Giá: 5,170,000   < - - >   0886.202.939 Giá: 9,500,000
0985 488548 Giá: 5,170,000   < - - >   0886.36.46.56 Giá: 9,500,000
0985 589895 Giá: 5,170,000   < - - >   09.65.66.67.86 Giá: 9,500,000
0985 658586 Giá: 5,170,000   < - - >   096 111.59.59 Giá: 9,500,000
0985 845668 Giá: 5,170,000   < - - >   096 123.59.59 Giá: 9,500,000
0985.26.1995 Giá: 5,170,000   < - - >   096 586 96 96 Giá: 9,500,000
0985.77.1990 Giá: 5,170,000   < - - >   096 8888 918 Giá: 9,500,000
0986 129668 Giá: 5,170,000   < - - >   096.38.34568 Giá: 9,500,000
0986 598789 Giá: 5,170,000   < - - >   0961 122221 Giá: 9,500,000
0986 666806 Giá: 5,170,000   < - - >   0961 122221 Giá: 9,500,000
0986 668993 Giá: 5,170,000   < - - >   0961 231818 Giá: 9,500,000
0986 859789 Giá: 5,170,000   < - - >   0961 365686 Giá: 9,500,000
0986.07.9996 Giá: 5,170,000   < - - >   0961 368689 Giá: 9,500,000
0986.81.9996 Giá: 5,170,000   < - - >   0961 656686 Giá: 9,500,000
0988 277222 Giá: 5,170,000   < - - >   0961 666606 Giá: 9,500,000
0988 386444 Giá: 5,170,000   < - - >   0961 863686 Giá: 9,500,000

>>> Hướng dẫn chọn mua sim giá rẻ được số đẹp:

Hướng dẫn chọn mua sim giá rẻ được số đẹp.

Những điều cần biết về mật khẩu chuyển tiền Viettel
Mật khẩu chuyển tiền Viettel được coi như đại diện của một số thuê bao bất kì, mỗi thuê bao đều có một mật khẩu chuyển tiền Viettel duy nhất tại một thời điểm, để làm căn cứ xác định chủ nhân của thuê bao đó có mong muốn thực hiện dịch vụ chuyển tiền Viettel hay không.
Hiện tại, nhà mạng Viettel thực hiện cung cấp mật khẩu chuyển tiền cho thuê bao lần đầu tiên và chỉ một lần duy nhất, đồng thời, các thuê bao có thể thực hiện việc đổi mật khẩu theo mong muốn của mình ngay sau khi lấy mật khẩu để có thể dễ dàng ghi nhớ hơn và tránh làm lộ mật khẩu chuyển tiền cho người khác.
Có thể thấy, mật khẩu chuyển tiền Viettel là vô cùng quan trọng, và là chìa khóa để bất cứ thuê bao nào muốn sử dụng dịch vụ chuyển tiền nhà mạng Viettel cung cấp.
Hướng dẫn cách lấy lại mật khẩu chuyển tiền của Viettel.
Cách lấy mật khẩu chuyển tiền Viettel lần đầu
Với các thuê bao chưa thực hiện lấy mật khẩu chuyển tiền Viettel, có thể nhắn tin với cú pháp MK gửi số 136. Ngay sau khi tin nhắn được thực hiện gửi thành công, nhà mạng Viettel sẽ cung cấp lại thông tin mật khẩu chuyển tiền Viettel cho khách hàng qua tin nhắn, đồng thời hướng dẫn các bạn cách thức đổi mật khẩu.
Cách đổi mật khẩu chuyển tiền Viettel
Sau khi đã lấy được mật khẩu chuyển tiền Viettel của mình, các bạn nên thực hiện đổi mật khẩu ngay theo sự hướng dẫn để vừa đảm bảo bảo mật cho mật khẩu, vừa đảm bảo mật khẩu không bị mất do quên.
Để đổi mật khẩu chuyển tiền Viettel, bạn thực hiện theo một trong hai cách sau:
  • Cách 1, bạn gọi điện thoại đến số 900, bấm chọn phím 3, sau đó nhập mật khẩu viettel cũ được cung cấp bao gồm có 8 chữ số, rồi bấm phím #, sau đó nhập mật khẩu mới bao gồm 8 chữ số, bấm phím # và nhập lại mật khẩu mới một lần nữa, bấm phím # để kết thúc.
  • Cách 2, bạn nhắn tin theo cú pháp MK matkhaucu matkhaumoi matkhaumoi gửi đến số 136. Sau khi bạn gửi tin nhắn thành công, hệ thống sẽ gửi tin nhắn lại xác nhận bạn đã thực hiện đổi mật khẩu thành công nhé.
Cách lấy lại mật khẩu chuyển tiền Viettel
Để thực hiện lấy lại mật khẩu chuyển tiền Viettel bị mất, bạn thực hiện nhắn tin theo cú pháp KP MaSoCaNhan gửi tới số 136, trong đó, masocanhan là mã số cá nhân được cấp ngay khi bạn thực hiện kích hoạt sim thông qua tin nhắn. Ngoài ra, nếu bạn bị mất mã số cá nhân, có thể lấy bằng cách nhắn tin với cú pháp TRAMA SDT1 SDT2 SDT3 gửi 143.
Sau khi bạn gửi tin nhắn yêu cầu cấp lại mật khẩu thành công, hệ thống sẽ nhắn tin thông báo mật khẩu mới được cấp.
Lưu ý: Sau khi bạn đã thực hiện lấy lại mật khẩu chuyển tiền Viettel thành công, hãy lập tức tiến hành đổi mật khẩu chuyển tiền như hướng dẫn bên trên để tránh làm mất mật khẩu lần nữa nhé.
Mật khẩu chuyển tiền Viettel là chìa khóa quan trọng cho thực hiện dịch vụ chuyển tiền Viettel. Vì thế các thuê bao Viettel hãy ghi nhớ cách lấy lại mật khẩu chuyển tiền của Viettel để sử dụng bất cứ khi nào cần. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo nhiều hơn các thủ thuật, các cú pháp cần nhớ khi sử dụng mạng di động Viettel ngay hôm nay.
Xem thêm bài viết:
Nguồn:http://www.simphongthuysodep.com/2017/06/cach-lay-lai-mat-khau-chuyen-tien-viettel.html