Hiển thị các bài đăng có nhãn Gọi nội mạng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Gọi nội mạng. Hiển thị tất cả bài đăng

Gói cước gọi nội mạng Mobifone theo theo ngày, theo tháng

Tổng hợp các gói cước gọi nội mạng mobifone miễn phí
Nhu cầu sử dụng điện thoại để liên lạc ngày càng tăng cao, đặc biệt đối với những bạn đang là học sinh, sinh viên hoặc các bạn làm về dịch vụ tư vấn khách hàng qua điện thoại thì thường cần gọi điện rất nhiều. Nắm được điều đó, các gói cước gọi nội mạng mobifone gọi miễn phí được ra đời để có thể hỗ trợ khách hàng, giúp cho bạn thỏa sức gọi điện mà không lo hết tiền. Vậy thì các gói cước gọi nội mạng của mobi là gì? Bạn nên đọc bài viết sau để tìm hiểu rõ hơn nhé.
Xem thêm:

Gọi điện miễn phí với gói cước gọi nội mạng Mobifone

>>>  Quý khách có thể tham khảo danh sách sim số đẹp mạng Mobifone:

0902 345225 Giá: 6,000,000   < - - >   0902 345641 Giá: 12,400,000
0902 397497 Giá: 6,000,000   < - - >   0902 345643 Giá: 12,400,000
0902 461388 Giá: 6,000,000   < - - >   0902 345644 Giá: 12,400,000
0902 466677 Giá: 6,000,000   < - - >   0902 345661 Giá: 12,400,000
0902 515616 Giá: 6,000,000   < - - >   0902 345662 Giá: 12,400,000
0902 547788 Giá: 6,000,000   < - - >   0902 345663 Giá: 12,400,000
0902 599588 Giá: 6,000,000   < - - >   0902 345757 Giá: 12,400,000
0902 603388 Giá: 6,000,000   < - - >   0902 345767 Giá: 12,400,000
0902 661777 Giá: 6,000,000   < - - >   0902 345800 Giá: 12,400,000
0902 698998 Giá: 6,000,000   < - - >   0902 345909 Giá: 12,400,000
0902 757767 Giá: 6,000,000   < - - >   0902 345919 Giá: 12,400,000
0902 793344 Giá: 6,000,000   < - - >   0902 345929 Giá: 12,400,000
0902 799179 Giá: 6,000,000   < - - >   0902 345995 Giá: 12,400,000
0902 828898 Giá: 6,000,000   < - - >   0902 888234 Giá: 12,400,000
0902 828898 Giá: 6,000,000   < - - >   0902 888567 Giá: 12,400,000
0902 888821 Giá: 6,000,000   < - - >   0902 888585 Giá: 12,400,000
0902 888824 Giá: 6,000,000   < - - >   0902 888787 Giá: 12,400,000
0902 888825 Giá: 6,000,000   < - - >   0902 888809 Giá: 12,400,000
0902 888827 Giá: 6,000,000   < - - >   0902 888848 Giá: 12,400,000
0902 888830 Giá: 6,000,000   < - - >   0902 888910 Giá: 12,400,000
0902 888831 Giá: 6,000,000   < - - >   0902 921979 Giá: 12,400,000
0902 888832 Giá: 6,000,000   < - - >   0902 951888 Giá: 12,400,000
0902 888834 Giá: 6,000,000   < - - >   0903 133386 Giá: 12,400,000
0902 888835 Giá: 6,000,000   < - - >   0903 884422 Giá: 12,400,000
0902 888840 Giá: 6,000,000   < - - >   0904 444437 Giá: 12,400,000
0902 888843 Giá: 6,000,000   < - - >   0904 444475 Giá: 12,400,000
0902 888845 Giá: 6,000,000   < - - >   0906 666800 Giá: 12,400,000
0902 888849 Giá: 6,000,000   < - - >   0906 666811 Giá: 12,400,000
0902 888850 Giá: 6,000,000   < - - >   0906 666833 Giá: 12,400,000
0902 888851 Giá: 6,000,000   < - - >   0906 666977 Giá: 12,400,000
0902 888852 Giá: 6,000,000   < - - >   0906 777738 Giá: 12,400,000
0902 888854 Giá: 6,000,000   < - - >   0906 777989 Giá: 12,400,000
0902 897079 Giá: 6,000,000   < - - >   0906 789079 Giá: 12,400,000
0902 910123 Giá: 6,000,000   < - - >   0906 789093 Giá: 12,400,000
0902 936777 Giá: 6,000,000   < - - >   0906 789096 Giá: 12,400,000
0902 938968 Giá: 6,000,000   < - - >   0906 789097 Giá: 12,400,000
0902 939929 Giá: 6,000,000   < - - >   0906 789119 Giá: 12,400,000
0902 946677 Giá: 6,000,000   < - - >   0906 789444 Giá: 12,400,000
0902 957779 Giá: 6,000,000   < - - >   0906 789579 Giá: 12,400,000
0902 970979 Giá: 6,000,000   < - - >   0906 789839 Giá: 12,400,000
0902.3.5.7.9.11 Giá: 6,000,000   < - - >   0906 789955 Giá: 12,400,000
0902.33.68.79 Giá: 6,000,000   < - - >   0906 860006 Giá: 12,400,000
0902.70.76.79 Giá: 6,000,000   < - - >   0906 868008 Giá: 12,400,000
0902.77.44.55 Giá: 6,000,000   < - - >   0906 868038 Giá: 12,400,000
0902.83.9889 Giá: 6,000,000   < - - >   0906 868080 Giá: 12,400,000
0902.86.13.86 Giá: 6,000,000   < - - >   0906 868098 Giá: 12,400,000
0902.88.79.39 Giá: 6,000,000   < - - >   0906 868178 Giá: 12,400,000
0902.90.00.90 Giá: 6,000,000   < - - >   0906 868181 Giá: 12,400,000
0902.951.777 Giá: 6,000,000   < - - >   0906 868234 Giá: 12,400,000
0903 010020 Giá: 6,000,000   < - - >   0906 868246 Giá: 12,400,000
0903 013668 Giá: 6,000,000   < - - >   0906 868345 Giá: 12,400,000
0903 018338 Giá: 6,000,000   < - - >   0906 868357 Giá: 12,400,000
0903 057778 Giá: 6,000,000   < - - >   0906 868800 Giá: 12,400,000
0903 058068 Giá: 6,000,000   < - - >   0906 868939 Giá: 12,400,000
0903 069079 Giá: 6,000,000   < - - >   0906 886006 Giá: 12,400,000
0903 102168 Giá: 6,000,000   < - - >   0906 886079 Giá: 12,400,000
0903 152368 Giá: 6,000,000   < - - >   0906 886091 Giá: 12,400,000
0903 225252 Giá: 6,000,000   < - - >   0906 886116 Giá: 12,400,000
0903 334664 Giá: 6,000,000   < - - >   0906 886339 Giá: 12,400,000
0903 338379 Giá: 6,000,000   < - - >   0906 886366 Giá: 12,400,000
0903 367688 Giá: 6,000,000   < - - >   0906 886444 Giá: 12,400,000
0903 400052 Giá: 6,000,000   < - - >   0906 886565 Giá: 12,400,000
0903 618338 Giá: 6,000,000   < - - >   0906 886611 Giá: 12,400,000
0903 654555 Giá: 6,000,000   < - - >   0906 886638 Giá: 12,400,000
0903 719991 Giá: 6,000,000   < - - >   0906 886878 Giá: 12,400,000
0903 760789 Giá: 6,000,000   < - - >   0906 886978 Giá: 12,400,000
0903 788798 Giá: 6,000,000   < - - >   0906 888484 Giá: 12,400,000
0903 788855 Giá: 6,000,000   < - - >   0906 888787 Giá: 12,400,000
0903 789252 Giá: 6,000,000   < - - >   0906 888802 Giá: 12,400,000
0903 820088 Giá: 6,000,000   < - - >   0906 888803 Giá: 12,400,000
0903 836386 Giá: 6,000,000   < - - >   0906 888805 Giá: 12,400,000
0903 851881 Giá: 6,000,000   < - - >   0906 888876 Giá: 12,400,000
0903 859777 Giá: 6,000,000   < - - >   0906 888891 Giá: 12,400,000
0903 901001 Giá: 6,000,000   < - - >   0906 888892 Giá: 12,400,000
0903 931001 Giá: 6,000,000   < - - >   0906 888895 Giá: 12,400,000
0903 966633 Giá: 6,000,000   < - - >   0906 999972 Giá: 12,400,000
0903 969068 Giá: 6,000,000   < - - >   0907 000808 Giá: 12,400,000
0903 987778 Giá: 6,000,000   < - - >   0907 000809 Giá: 12,400,000
0903 998939 Giá: 6,000,000   < - - >   0907 000866 Giá: 12,400,000
0903.01.96.96 Giá: 6,000,000   < - - >   0907 776070 Giá: 12,400,000
0903.06.79.68 Giá: 6,000,000   < - - >   0907 776661 Giá: 12,400,000
0903.07.39.68 Giá: 6,000,000   < - - >   0907 776662 Giá: 12,400,000
0903.12.7968 Giá: 6,000,000   < - - >   0907 776663 Giá: 12,400,000
0903.17.8868 Giá: 6,000,000   < - - >   0907 776678 Giá: 12,400,000
0903.38.48.38 Giá: 6,000,000   < - - >   0907 776769 Giá: 12,400,000
0903.64.8886 Giá: 6,000,000   < - - >   0907 776839 Giá: 12,400,000
0903.70.68.66 Giá: 6,000,000   < - - >   0907 777094 Giá: 12,400,000
0903.87.79.68 Giá: 6,000,000   < - - >   0907 777096 Giá: 12,400,000
0903.90.79.89 Giá: 6,000,000   < - - >   0907 778855 Giá: 12,400,000
0904 021987 Giá: 6,000,000   < - - >   0907 878768 Giá: 12,400,000
0904 227878 Giá: 6,000,000   < - - >   0907 878780 Giá: 12,400,000
0904 828289 Giá: 6,000,000   < - - >   0907 888099 Giá: 12,400,000
0904.06.2017 Giá: 6,000,000   < - - >   0907 888567 Giá: 12,400,000
0905 525262 Giá: 6,000,000   < - - >   0907 888585 Giá: 12,400,000
0905 525272 Giá: 6,000,000   < - - >   0907 888786 Giá: 12,400,000
0905 525292 Giá: 6,000,000   < - - >   0907 890009 Giá: 12,400,000
0905 796799 Giá: 6,000,000   < - - >   0907 890099 Giá: 12,400,000
0905 989968 Giá: 6,000,000   < - - >   0907 890268 Giá: 12,400,000
0906 031987 Giá: 6,000,000   < - - >   0907 890666 Giá: 12,400,000
0906 051987 Giá: 6,000,000   < - - >   0907 890777 Giá: 12,400,000
0906 071993 Giá: 6,000,000   < - - >   0907 890990 Giá: 12,400,000
0906 317555 Giá: 6,000,000   < - - >   0907 891188 Giá: 12,400,000

Những lợi ích khi đăng kí các gói cưới gọi nội mạng mobifone
Khi bạn đăng kí các gói cước mobifone gọi nội mạng miễn phí thì bạn có thể nhận được rất nhiều những ưu đãi từ phía nhà mạng. Tùy theo nhu cầu sử dụng gọi điện của mình mà bạn có thể lựa chọn các gói cước gọi nội mạng của mobi, nhưng nhìn chung thì mọi gói cước mà nhà mạng mobifone đưa ra đều làm giảm cước phí cuộc gọi đi rất nhiều, giúp khách hàng tiết kiệm được khoản chi phí điện thoại rất lớn. 
Nếu lúc trước, nhiều bạn cho rằng chỉ có chuyển đổi sang sim mobifone trả sau thì mới có thể nhận được cước phí gọi thấp thì hiện tại, với các gói cước mobifone gọi nội mạng miễn phí, bạn hoàn toàn có thể thực hiện các cuộc gọi với giá cước vô cùng rẻ. Các bạn có thể gọi buôn chuyện cho bạn bè thoải mái mà không cần lo lắng về tiền điện thoại của mình.
Tổng hợp các gói cước mobifone gọi nội mạng miễn phí
1. Các gói cước gọi nội mạng của mobi theo ngày
Nếu bạn chỉ có nhu cầu gọi nhiều trong một số ngày nhất định thì các gói gọi nội mạng theo ngày chính là sự lựa chọn hoàn hảo nhất cho bạn. Hiện tại, mobifone có các gói cước gọi nội mạng theo ngày như sau:
  • Gói K2: miễn phí 25 phút gọi nội mạng sử dụng đến 24 giờ ngày đăng kí, cước phí 2000 đồng/ngày, cú pháp đăng kí là soạn tin K2 gửi 999.
  • Gói K3: miễn phí 30 phút gọi nội mạng, 30 tin nhắn nội mạng sử dụng đến 24 giờ ngày đăng kí, cước phí 3000 đồng/ngày, đăng kí, soạn K3 gửi 999.
  • Gói K5: miễn phí 50 phút gọi nội mạng, 500MB dữ liệu di động 3G sử dụng đến 24 giờ ngày đăng kí, cước phí 5000 đồng/ngày, đăng kí, soạn K5 gửi 999.
  • Gói H5: miễn phí gọi nội mạng trong 24 giờ, cước phí 5000 đồng/ngày, đăng kí soạn H5 gửi 999
  • Gói T29: miễn phí 38 phút gọi nội mạng đến 24 giờ ngày đăng kí, cú pháp đăng kí: T29 gửi 999.
  • Gói U5: Miễn phí 10 phút gọi đầu tiên cho tất cả các cuộc gọi nội mạng đến 24 giờ ngày đăng kí, cước phí 5000 đồng/lượt đăng kí, cú pháp đăng kí: U5 gửi 999.
  • Gói Y5: miễn phí 68 phút gọi nội mạng trong 24 giờ, cước phí 5000 đồng/lượt, cú pháp Y5 gửi 999.
  • Gói Y10: Miễn phí 68 phút gọi nội mạng, từ phút 69 thì tình 500 đồng/phút, sử dụng đến 24 giờ ngày đăng kí, cước phí 10000 đồng, đăng kí soạn Y10 gửi 999.
2. Các gói cước gọi nội mạng của mobi theo tháng
Với những khách hàng có nhu cầu gọi nhiều trong cả tháng thì nên lựa chọn đăng kí goi cuoc mobifone gọi nội mạng miễn phí theo tháng, gồm có:
  • Gói TH10: cước phí 10000 đồng/tháng, đăng kí soạn TH10 gửi 999.
  • Gói CBHT: cước phí 20000 đồng/tháng, miễn phí đăng kí cho 6 tháng đầu, soạn tin CBHT gửi 999 để đăng kí gói cước.
  • Gói GD10: cước phí 10000 đồng/tháng, đăng kí soạn GD10 gửi 999.
  • Gói T30: cước phí 30000đồng/tháng, đăng kí soạn T30 gửi 999.
  • Gói SV30: cước phí 30000 đồng/tháng, đăng kí soạn tin SV30 gửi 999.
Ngoài ra còn các gói cước gọi nội mạng của mobi SV50, BLA, BLG, BIG các bạn cũng có thể đăng kí để thực hiện gọi nội mạng miễn phí.
Lưu ý: Không phải thuê bao nào cũng được hưởng tất cả các gói cước gọi nội mạng của mobi theo ngày hay theo tháng, các bạn cần xem chương trình khuyến mại mobifone để có thể được hưởng những khuyến mại nào để có sự lựa chọn cho phù hợp nhé.
Bài viết này đã giới thiệu đến các bạn các gói cước mobifone gọi nội mạng miễn phí một cách đầy đủ và chi tiết. Các bạn hãy tìm hiểu và đăng kí để giúp mình tiết kiệm chi phí điện thoại ngay hôm nay.
Bài viết liên quan:

Các gói dịch vụ gọi nội mạng Viettel nào rẻ nhất.

Các đầu số Viettel - gọi nội mạng Viettel bao nhiêu tiền một phút

Có thể thấy mạng di động Viettel đã không còn xa lạ gì với tất cả những người sử dụng điện thoại di động bởi đây là nhà mạng đang nắm giữ thị phần lớn nhất trong tất cả các nhà mạng ở nước ta. Để giúp các bạn có thêm thông tin khi sử dụng mạng di động Viettel, bài viết này mình sẽ giúp bạn trả lời cho hai câu hỏi đó là đầu số Viettel gồm những số nào và gọi nội mạng Viettel bao nhiêu tiền một phút.

>>> Mời bạn tham khảo danh sách sim số đẹp mạng Viettel:
0982 939268 Giá: 5,200,000   < - - >   08.6969.1993 Giá: 9,900,000
0982 988368 Giá: 5,200,000   < - - >   08.6969.1994 Giá: 9,900,000
0982 992111 Giá: 5,200,000   < - - >   08.6969.1995 Giá: 9,900,000
0983 222882 Giá: 5,200,000   < - - >   08.6969.1996 Giá: 9,900,000
0983 29 3636 Giá: 5,200,000   < - - >   08.6969.1997 Giá: 9,900,000
0983 426333 Giá: 5,200,000   < - - >   08.6969.1998 Giá: 9,900,000
0983 616336 Giá: 5,200,000   < - - >   086.81.81.881 Giá: 9,900,000
0983 679889 Giá: 5,200,000   < - - >   086.9999.186 Giá: 9,900,000
0983 690868 Giá: 5,200,000   < - - >   086.9999.386 Giá: 9,900,000
0983 799229 Giá: 5,200,000   < - - >   0868 333688 Giá: 9,900,000
0983 828968 Giá: 5,200,000   < - - >   0868 388898 Giá: 9,900,000
0983 883183 Giá: 5,200,000   < - - >   0868 666568 Giá: 9,900,000
0983 897988 Giá: 5,200,000   < - - >   0868 672222 Giá: 9,900,000
0983 996179 Giá: 5,200,000   < - - >   0868 688186 Giá: 9,900,000
0983.55.1997 Giá: 5,200,000   < - - >   0868 818838 Giá: 9,900,000
0983.86.52.86 Giá: 5,200,000   < - - >   0868 822668 Giá: 9,900,000
0984.33.43.53 Giá: 5,200,000   < - - >   0868 919199 Giá: 9,900,000
0985 01 03 05 Giá: 5,200,000   < - - >   0868 939898 Giá: 9,900,000
0985 067333 Giá: 5,200,000   < - - >   0868.03.86.68 Giá: 9,900,000
0985 159966 Giá: 5,200,000   < - - >   0868.29.3979 Giá: 9,900,000
0985 200868 Giá: 5,200,000   < - - >   0868.32.6886 Giá: 9,900,000
0985 365886 Giá: 5,200,000   < - - >   0868.37.8668 Giá: 9,900,000
0985 522979 Giá: 5,200,000   < - - >   0868.55.8886 Giá: 9,900,000
0985 627222 Giá: 5,200,000   < - - >   0868.55.8886 Giá: 9,900,000
0985 667986 Giá: 5,200,000   < - - >   0868.55.8889 Giá: 9,900,000
0985 713688 Giá: 5,200,000   < - - >   0868.55.8889 Giá: 9,900,000
0985 761222 Giá: 5,200,000   < - - >   0868.687.688 Giá: 9,900,000
0985 838879 Giá: 5,200,000   < - - >   0868.79.79.97 Giá: 9,900,000
0985 928968 Giá: 5,200,000   < - - >   0869 188199 Giá: 9,900,000
0985 989992 Giá: 5,200,000   < - - >   0869 188199 Giá: 9,900,000
0985.9999.70 Giá: 5,200,000   < - - >   0869 386866 Giá: 9,900,000
0986 216286 Giá: 5,200,000   < - - >   0869 396989 Giá: 9,900,000
0986 275686 Giá: 5,200,000   < - - >   0869 679779 Giá: 9,900,000
0986 311186 Giá: 5,200,000   < - - >   0869 969979 Giá: 9,900,000
0986 326779 Giá: 5,200,000   < - - >   0869 991102 Giá: 9,900,000
0986 431222 Giá: 5,200,000   < - - >   0869.00.8668 Giá: 9,900,000
0986 616226 Giá: 5,200,000   < - - >   0869.11.1102 Giá: 9,900,000
0986 669186 Giá: 5,200,000   < - - >   0869.11.6886 Giá: 9,900,000
0986 671668 Giá: 5,200,000   < - - >   0869.11.8668 Giá: 9,900,000
0986.1969.68 Giá: 5,200,000   < - - >   0869.12.8668 Giá: 9,900,000
0986.5678.38 Giá: 5,200,000   < - - >   0869.123.678 Giá: 9,900,000
0986.73.1992 Giá: 5,200,000   < - - >   0869.13.8668 Giá: 9,900,000
0986.89.89.83 Giá: 5,200,000   < - - >   0869.18.8686 Giá: 9,900,000
0987 133633 Giá: 5,200,000   < - - >   0869.19.6886 Giá: 9,900,000
0987 186879 Giá: 5,200,000   < - - >   0869.19.8668 Giá: 9,900,000
0987 199111 Giá: 5,200,000   < - - >   0869.2.4.6.8.10 Giá: 9,900,000
0987 270333 Giá: 5,200,000   < - - >   0869.22.6886 Giá: 9,900,000
0987 299939 Giá: 5,200,000   < - - >   0869.234.456 Giá: 9,900,000
0987 418789 Giá: 5,200,000   < - - >   0869.234.678 Giá: 9,900,000
0987 513668 Giá: 5,200,000   < - - >   0869.26.6886 Giá: 9,900,000
0987 574789 Giá: 5,200,000   < - - >   0869.28.6886 Giá: 9,900,000
0987 686586 Giá: 5,200,000   < - - >   0869.29.6886 Giá: 9,900,000
0987 921868 Giá: 5,200,000   < - - >   0869.29.8668 Giá: 9,900,000
0987.36.1995 Giá: 5,200,000   < - - >   0869.33.6886 Giá: 9,900,000
0988 155179 Giá: 5,200,000   < - - >   0869.36.6886 Giá: 9,900,000
0988 190868 Giá: 5,200,000   < - - >   0869.366.388 Giá: 9,900,000
0988 209779 Giá: 5,200,000   < - - >   0869.55.6886 Giá: 9,900,000
0988 220779 Giá: 5,200,000   < - - >   0869.65.6886 Giá: 9,900,000
0988 322279 Giá: 5,200,000   < - - >   0869.68.3979 Giá: 9,900,000
0988 518979 Giá: 5,200,000   < - - >   0869.68.98.68 Giá: 9,900,000
0988 610222 Giá: 5,200,000   < - - >   0869.789.678 Giá: 9,900,000
0988 668608 Giá: 5,200,000   < - - >   0869.83.6886 Giá: 9,900,000
0988 672686 Giá: 5,200,000   < - - >   0869.866.996 Giá: 9,900,000
0988 691984 Giá: 5,200,000   < - - >   0869.88.3979 Giá: 9,900,000
0988 727797 Giá: 5,200,000   < - - >   0869.886.986 Giá: 9,900,000
0988 823879 Giá: 5,200,000   < - - >   0869.888.186 Giá: 9,900,000
0988 828208 Giá: 5,200,000   < - - >   0869.888.386 Giá: 9,900,000
0988 829279 Giá: 5,200,000   < - - >   0869.888.586 Giá: 9,900,000
0988 831679 Giá: 5,200,000   < - - >   0869.888.986 Giá: 9,900,000
0988 889830 Giá: 5,200,000   < - - >   0869.889.686 Giá: 9,900,000
0988.49.6699 Giá: 5,200,000   < - - >   0869.89.3979 Giá: 9,900,000
0988.62.5252 Giá: 5,200,000   < - - >   0869.89.6886 Giá: 9,900,000
0989 182879 Giá: 5,200,000   < - - >   0869.896.686 Giá: 9,900,000
0989 232179 Giá: 5,200,000   < - - >   0869.899.686 Giá: 9,900,000
0989 268338 Giá: 5,200,000   < - - >   0869.995.686 Giá: 9,900,000
0989 276979 Giá: 5,200,000   < - - >   0869.996.686 Giá: 9,900,000
0989 313883 Giá: 5,200,000   < - - >   088.880.16.18 Giá: 9,900,000
0989 361886 Giá: 5,200,000   < - - >   0886 262868 Giá: 9,900,000
0989 371779 Giá: 5,200,000   < - - >   0886 559555 Giá: 9,900,000
0989 499868 Giá: 5,200,000   < - - >   0886 566568 Giá: 9,900,000
0989 573222 Giá: 5,200,000   < - - >   0886 586686 Giá: 9,900,000
0989 625779 Giá: 5,200,000   < - - >   0886 597779 Giá: 9,900,000
0989 655579 Giá: 5,200,000   < - - >   0886 688179 Giá: 9,900,000
0989 771886 Giá: 5,200,000   < - - >   0886 788679 Giá: 9,900,000
0989 850686 Giá: 5,200,000   < - - >   0886 789879 Giá: 9,900,000
0989 869639 Giá: 5,200,000   < - - >   0886.06.16.26 Giá: 9,900,000
0989.509.333 Giá: 5,200,000   < - - >   0886.11.8868 Giá: 9,900,000
0966 661511 Giá: 5,250,000   < - - >   0886.31.3979 Giá: 9,900,000
0966 661601 Giá: 5,250,000   < - - >   0886.39.6668 Giá: 9,900,000
0966 661621 Giá: 5,250,000   < - - >   0886.39.8889 Giá: 9,900,000
0966 665593 Giá: 5,250,000   < - - >   0886.59.59.79 Giá: 9,900,000
0971 795599 Giá: 5,250,000   < - - >   0886.68.62.68 Giá: 9,900,000
0982 791984 Giá: 5,286,000   < - - >   0886.78.78.68 Giá: 9,900,000
0989 821987 Giá: 5,299,000   < - - >   0886.79.66.79 Giá: 9,900,000
0868 647878 Giá: 5,300,000   < - - >   0886.79.8889 Giá: 9,900,000
096.27.6.1991 Giá: 5,300,000   < - - >   096.111.83.83 Giá: 9,900,000
0961 060868 Giá: 5,300,000   < - - >   0961 181988 Giá: 9,900,000
0961 394041 Giá: 5,300,000   < - - >   0961 365789 Giá: 9,900,000
0961 633838 Giá: 5,300,000   < - - >   0961 373456 Giá: 9,900,000
0962 741666 Giá: 5,300,000   < - - >   0961 636268 Giá: 9,900,000

>>> Hướng dẫn chọn mua sim năm sinh theo năm sinh của bạn:

Hướng dẫn chọn mua sim năm sinh theo năm sinh của bạn.
Đầu số Viettel gồm những số nào?
Là nhà mạng hàng đầu, nhận được nhiều sự tin tưởng từ phía người dùng, chính vì vậy nhà mạng Viettel cũng là nhà mạng có số lượng đầu số lớn nhất hiện nay. Những điều khiến cho khách hàng luôn ưu tiên lựa chọn sử dụng mạng di động Viettel đó chính là chất lượng dịch vụ tương đối tốt, đội ngũ hỗ trợ khách hàng thì vô cùng chuyên nghiệp, có nhiều dịch vụ giá trị gia tăng và nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn.
Vậy thì đầu số Viettel gồm những số nào? Để đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng và đáp ứng cho việc số lượng sim mới không ngừng được kích hoạt, nhà mạng Viettel đã đưa ra tất cả là 11 đầu số khác nhau, trong đó đầu số mới nhất là 088, mới được cấp phép vào năm 2016. Cụ thể, các đầu số của nhà mạng Viettel gồm có:
  • Đầu số của sim 10 số: 098, 097, 096, 086
  • Đầu số của sim 11 số: 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169
Gọi nội mạng Viettel bao nhiêu tiền 1 phút
Khá nhiều bạn thường hay than phiền gọi điện thoại mạng di động Viettel có giá cước đắt, và không biết bao nhiêu tiền một phút, tuy nhiên thì thực tế, nhà mạng Viettel đưa ra khá nhiều các gói cước khác nhau và mỗi gói cước sẽ lại có một mức giá gọi không giống nhau. Chính vì thế, để biết chính xác gọi nội mạng Viettel bao nhiêu tiền 1 phút thì bạn cần chắc chắn được mình đang dùng gói cước nào của nhà mạng này.  Cụ thể
Với các gói cước trả sau
  • Gọi nội mạng là 890đồng/phút với gói cước Corporate
  • Gọi nội mạng là 790 đồng/phút với gói cước VIP
  • Gọi nội mạng là 890 đồng/phút với gói cước Basic+
  • Gọi nội mạng là 890 đồng/phút với gói cước Family của Viettel
Với các gói cước trả trước của Viettel
  • Gọi nội mạng là 1590đồng/phút với gói cước Speak Sim
  • Gọi nội mạng là 1190đồng/phút với gói cước Economy
  • Gọi nội mạng là 1590đồng/phút với gói cước Tomato
  • Gọi nội mạng là 1190đồng/phút với gói cước Hi School
  • Gọi nội mạng là 1590đồng/phút với gói cước Sea+
  • Gọi nội mạng là 1190 đồng/phút với gói cước Student
  • Gọi nội mạng là 1590đồng/phút với gói cước Tomato buôn làng
Bạn chỉ cần so sánh gói cước mình đang sử dụng và đối chiếu là biết được sim của bạn gọi nội mạng Viettel bao nhiêu tiền 1 phút đúng không nào.
Ngoài các vấn đề về đầu số viettel gồm những số nào, gọi nội mạng viettel bao nhiêu tiền 1 phút, nếu bạn còn bất cứ thắc mắc nào hãy liên hệ ngay để được tư vấn nhé.