Hiển thị các bài đăng có nhãn Gói cước. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Gói cước. Hiển thị tất cả bài đăng

Tổng hợp các gói cước Vinaphone đang được khuyến mại.

Gói cước Vinaphone không giới hạn - và những mẹo cần nhớ.
Các khách hàng của vinaphone đã nắm được các gói cước trả trước mà nhà mạng này cung cấp chưa nào? Bạn có biết gói cước nào là gói cước vinaphone không giới hạn thời gian, gói cước nào là có giới hạn thời gian hay không?
Tìm hiểu điều này chắc chắn sẽ giúp bạn có thể sử dụng mạng di động vinaphone được thuận tiện hơn rất nhiều. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng làm rõ về các gói cước vinaphone cũng như cách kiểm tra lịch sử cuộc gọi vinaphone nhé.
Tổng hợp các gói cước Vinaphone cho bạn lựa chọn.

>>> Danh sách sim số đẹp mạng Vinaphone:

0911.98.2005 Giá: 7,000,000   < - - >   0888 256666 Giá: 58,000,000
0911.98.2006 Giá: 7,000,000   < - - >   0911 811888 Giá: 58,000,000
0911.98.2007 Giá: 7,000,000   < - - >   0913 46 3333 Giá: 58,000,000
0911.98.2008 Giá: 7,000,000   < - - >   0916 368999 Giá: 58,000,000
0911.98.2009 Giá: 7,000,000   < - - >   0948 198198 Giá: 58,000,000
0911.98.2014 Giá: 7,000,000   < - - >   0888.345.345 Giá: 58,500,000
0911.99.66.89 Giá: 7,000,000   < - - >   0912.39.6999 Giá: 58,500,000
0913 333341 Giá: 7,000,000   < - - >   0916.79.7999 Giá: 58,500,000
0913 333341 Giá: 7,000,000   < - - >   0919 822888 Giá: 58,500,000
0913 333351 Giá: 7,000,000   < - - >   0918.969.969 Giá: 58,600,000
0913 333351 Giá: 7,000,000   < - - >   0944.41.41.41 Giá: 58,630,000
0913.286.808 Giá: 7,000,000   < - - >   0888 888178 Giá: 58,886,000
0914.6666.07 Giá: 7,000,000   < - - >   0918.2222.55 Giá: 59,000,000
0916.12.1980 Giá: 7,000,000   < - - >   0941.779.779 Giá: 59,000,000
0916.89.89.66 Giá: 7,000,000   < - - >   0947.41.5555 Giá: 59,000,000
0916.97.38.38 Giá: 7,000,000   < - - >   0888 158158 Giá: 60,000,000
0917 042042 Giá: 7,000,000   < - - >   0888 189888 Giá: 60,000,000
0917.012.555 Giá: 7,000,000   < - - >   0888 596789 Giá: 60,000,000
0917.02.6886 Giá: 7,000,000   < - - >   0888 812888 Giá: 60,000,000
0917.41.61.81 Giá: 7,000,000   < - - >   0888 833339 Giá: 60,000,000
0917.482.482 Giá: 7,000,000   < - - >   0888 888589 Giá: 60,000,000
0918 009294 Giá: 7,000,000   < - - >   0888.111.113 Giá: 60,000,000
0918 288885 Giá: 7,000,000   < - - >   09.4664.7777 Giá: 60,000,000
0918.49.3456 Giá: 7,000,000   < - - >   091.24 6.6668 Giá: 60,000,000
0919 793986 Giá: 7,000,000   < - - >   0911 116668 Giá: 60,000,000
0919 799333 Giá: 7,000,000   < - - >   0911 500000 Giá: 60,000,000
0919 851950 Giá: 7,000,000   < - - >   0911 613333 Giá: 60,000,000
0919 969168 Giá: 7,000,000   < - - >   0911.283.286 Giá: 60,000,000
0919.16.5777 Giá: 7,000,000   < - - >   0913.70.6789 Giá: 60,000,000
0919.32.8866 Giá: 7,000,000   < - - >   0915.283.286 Giá: 60,000,000
0919.33.1818 Giá: 7,000,000   < - - >   0915.69.79.79 Giá: 60,000,000
0919.59.29.59 Giá: 7,000,000   < - - >   0916 245678 Giá: 60,000,000
0919.71.4567 Giá: 7,000,000   < - - >   0916 71 5555 Giá: 60,000,000
0919.77.04.04 Giá: 7,000,000   < - - >   0917.55.3333 Giá: 60,000,000
0919.88.84.84 Giá: 7,000,000   < - - >   0919 181888 Giá: 60,000,000
094 79 11234 Giá: 7,000,000   < - - >   0919 298298 Giá: 60,000,000
094.123.68.39 Giá: 7,000,000   < - - >   0919 753333 Giá: 60,000,000
094.123.79.68 Giá: 7,000,000   < - - >   0944.74.74.74 Giá: 60,000,000
094.9 999229 Giá: 7,000,000   < - - >   0946.777779. Giá: 60,000,000
0941 527527 Giá: 7,000,000   < - - >   0947.08.08.08 Giá: 60,000,000
0941 551199 Giá: 7,000,000   < - - >   0949 339339 Giá: 60,000,000
0941 812812 Giá: 7,000,000   < - - >   0918.43.7777 Giá: 62,000,000
0941 815815 Giá: 7,000,000   < - - >   0918.55.6868 Giá: 62,000,000
0941 989789 Giá: 7,000,000   < - - >   0948 644444 Giá: 62,500,000
0941.88.00.79 Giá: 7,000,000   < - - >   0917 917917 Giá: 63,000,000
0941.88.11.79 Giá: 7,000,000   < - - >   0919 799888 Giá: 63,000,000
0941.88.33.68 Giá: 7,000,000   < - - >   0888 882011 Giá: 64,000,000
0941.88.33.79 Giá: 7,000,000   < - - >   0888 882014 Giá: 64,000,000
0941.88.55.68 Giá: 7,000,000   < - - >   091 57 11111 Giá: 64,000,000
0941.88.55.79 Giá: 7,000,000   < - - >   0911 112012 Giá: 64,000,000
0941.88.66.39 Giá: 7,000,000   < - - >   0888 126789 Giá: 64,886,000
0942.11.99.66 Giá: 7,000,000   < - - >   0888 186888 Giá: 65,000,000
0943.7777.39 Giá: 7,000,000   < - - >   0888 496789 Giá: 65,000,000
0944 477755 Giá: 7,000,000   < - - >   09.13.13.1111 Giá: 65,000,000
0944.11.00.77 Giá: 7,000,000   < - - >   0912 929929 Giá: 65,000,000
0944.777.868 Giá: 7,000,000   < - - >   0913 744444 Giá: 65,000,000
0944.82.6886 Giá: 7,000,000   < - - >   0915 999777 Giá: 65,000,000
0945 174888 Giá: 7,000,000   < - - >   0915.34.34.34 Giá: 65,000,000
0945 250888 Giá: 7,000,000   < - - >   0916 100000 Giá: 65,000,000
0946 114999 Giá: 7,000,000   < - - >   0919 995678 Giá: 65,000,000
0948 004499 Giá: 7,000,000   < - - >   0941.95.95.95 Giá: 65,000,000
0948 118186 Giá: 7,000,000   < - - >   0948.33.44.55 Giá: 65,000,000
0948 22 1234 Giá: 7,000,000   < - - >   09 1168 2222 Giá: 65,000,000
0948 971971 Giá: 7,000,000   < - - >   0948 445566 Giá: 65,300,000
0948.77.33.77 Giá: 7,000,000   < - - >   0888 266266 Giá: 66,000,000
0948.77.33.77 Giá: 7,000,000   < - - >   0888 986986 Giá: 66,000,000
0949 842888 Giá: 7,000,000   < - - >   0888.73.6789 Giá: 66,000,000
0949.11.8668 Giá: 7,000,000   < - - >   0913 10 3333 Giá: 66,000,000
09 1103 1997 Giá: 7,000,000   < - - >   0917.41.5555 Giá: 66,000,000
09 1106 1997 Giá: 7,000,000   < - - >   0888 133888 Giá: 67,500,000
09 1985 2013 Giá: 7,000,000   < - - >   0888 228228 Giá: 68,000,000
09 1986 2013 Giá: 7,000,000   < - - >   0888 282282 Giá: 68,000,000
0916.34.38.39 Giá: 7,100,000   < - - >   0888 366366 Giá: 68,000,000
0919.86.1978 Giá: 7,100,000   < - - >   0888 389888 Giá: 68,000,000
0888 585586 Giá: 7,110,000   < - - >   0888 969969 Giá: 68,000,000
0911 958886 Giá: 7,150,000   < - - >   088888.38.68 Giá: 68,000,000
0911.555.855 Giá: 7,150,000   < - - >   0911 111368 Giá: 68,000,000
0919 943943 Giá: 7,150,000   < - - >   0911 161111 Giá: 68,000,000
0942 687879 Giá: 7,150,000   < - - >   0911 244444 Giá: 68,000,000
0946 168179 Giá: 7,150,000   < - - >   0911 991991 Giá: 68,000,000
0888 239839 Giá: 7,200,000   < - - >   0916 08 5555 Giá: 68,000,000
0888.68.68.10 Giá: 7,200,000   < - - >   094.12345.79 Giá: 68,000,000
09.1316.79.86 Giá: 7,200,000   < - - >   0946 787979 Giá: 68,000,000
09.1331.39.68 Giá: 7,200,000   < - - >   091.88888.33 Giá: 69,000,000
091.666.95.99 Giá: 7,200,000   < - - >   0912 788788 Giá: 69,000,000
0911 888299 Giá: 7,200,000   < - - >   0916 287777 Giá: 69,000,000
0911 888599 Giá: 7,200,000   < - - >   0917 275555 Giá: 69,000,000
0913 321984 Giá: 7,200,000   < - - >   0918 000666 Giá: 69,000,000
0913 774776 Giá: 7,200,000   < - - >   0918.94.5555 Giá: 69,000,000
0913.66.9229 Giá: 7,200,000   < - - >   0919 966669 Giá: 69,000,000
0915 856866 Giá: 7,200,000   < - - >   0944 979979 Giá: 69,000,000
0915.88.9779 Giá: 7,200,000   < - - >   0946 746666 Giá: 69,000,000
0916 286486 Giá: 7,200,000   < - - >   0948 333777 Giá: 69,000,000
0916 666158 Giá: 7,200,000   < - - >   0949.48.5555 Giá: 69,000,000
0916 666277 Giá: 7,200,000   < - - >   0949.76.76.76 Giá: 69,000,000
0916.33.1979 Giá: 7,200,000   < - - >   0888 881234 Giá: 70,000,000
0916.33.1983 Giá: 7,200,000   < - - >   0888 888007 Giá: 70,000,000
0916.45.39.79 Giá: 7,200,000   < - - >   08888.05.999 Giá: 70,000,000
0916.66.63.67 Giá: 7,200,000   < - - >   0912.31.31.31 Giá: 70,000,000
0916.95.5995 Giá: 7,200,000   < - - >   0916.58.6789 Giá: 70,000,000
0916.9999.67 Giá: 7,200,000   < - - >   0912 668868 Giá: 70,200,000

>>> Xem thêm hướng dẫn chọn sim số đẹp Vinaphone với giá rẻ:

Hướng dẫn chọn sim số đẹp Vinaphone với giá rẻ.

Tổng hợp các gói cước vinaphone
Mỗi một khách hàng lại có những nhu cầu và mục đích sử dụng mạng điện thoại di động riêng, chính vì thế nên nếu chỉ có một gói cước phục vụ cho tất cả khách hàng thì sẽ không thể khiến cho khách hàng có thể hài lòng.
Chính vì vậy, nhà mạng Vinaphone đã phân tích và chia ra thành từng đối tượng khách hàng với từng mong muốn, mục đích sử dụng khác nhau để cung cấp thành nhiều gói cước vinaphone bao gồm cả trả sau và trả trước, có giới hạn thời gian và không giới hạn thời gian. Ngay sau đây chúng ta tìm hiểu cụ thể hơn về các gói cước trả trước vinaphone để biết được đâu là gói cước vinaphone không giới hạn thời gian.
1.Gói cước vinacard
Đây là gói cước di động vinaphone có giới hạn thời gian, phù hợp cho các bạn trẻ chỉ có nhu cầu sử dụng trong một thời gian ngắn mà lại không muốn phải làm những thủ tục lằng nhằng, có thể sử dụng nhanh chóng và đơn giản. Cước gọi nội mạng của vinaphone cho gói cước này là 1180 đồng/phút, gọi ngoại mạng là 1380 đồng/phút.
2.Gói cước vinaextra
Gói cước vina extra có thời gian sử dụng trong vòng 60 ngày kể từ thời điểm thuê bao được kích hoạt hoặc chuyển đổi thành công từ gói cước khác sang gói cước vina extra. Cước gọi nội mạng của vinaphone cho gói cước này là 1580 đồng/phút, gọi ngoại mạng là 1780 đồng/phút.
3.Gói cước vina 365
Đây chính là gói cước vinaphone không giới hạn thời gian, thuê bao sẽ có thời gian sử dụng là 365 ngày kể từ ngày kích hoạt thành công. Sau đó, với mỗi thẻ nạp, thuê bao sẽ được cộng thêm ngày sử dụng với mệnh giá tương ứng. Ưu điểm của gói cước vinaphone không giới hạn thời gian vina 365 là cước phí gọi rất rẻ, không phân biệt nội mạng và ngoại mạng. Tuy nhiên, trong thời gian sử dụng, nếu sau 30 ngày mà thuê bao không phát sinh dịch vụ như gọi, nhắn tin, nạp thẻ thì sẽ bị trừ thời gian sử dụng theo như quy định của nhà mạng.
Hướng dẫn kiểm tra lịch sử cuộc goi vinaphone
Thông thường, điện thoại của bạn sẽ lưu trữ nhật kí cuộc gọi, bao gồm các cuộc gọi đến, cuộc gọi đi và cuộc gọi bị nhỡ, tuy nhiên, rất nhiều điện thoại hạn chế số lượng cuộc gọi được lưu trữ, hoặc chỉ lưu trữ lịch sử cuộc gọi trong một khoảng thời gian nào đó, khi đó, để có thể kiểm tra lịch sử cuộc gọi sẽ là điều không thể.
Nhà mạng vinaphone cung cấp dịch vụ trang cá nhân cho khách hàng để có thể dễ dàng kiểm tra lịch sử cuộc gọi vinaphone cũng như tra cứu danh bạ điện thoại. Để có thể kiểm tra lịch sử cuộc gọi vinaphone, bạn chỉ cần truy cập vào trang cá nhân của mình ngay trên website đăng nhập và tìm vào mục lịch sử cuộc gọi nhé.
Với cách này, bạn sẽ có thể thoải mái xóa nhật kí cuộc gọi trong điện thoại để giải phóng bộ nhớ, mà vẫn có thể kiểm tra lịch sử cuộc gọi vinaphone bất cứ khi nào bạn muốn.
Để có thể sử dụng thật dễ dàng các dịch vụ mạng di động vinaphone, các bạn hãy cố gắng tìm hiểu nhiều hơn ngay hôm nay nhé.
Xem thêm bài viết:
Nguồn:http://www.simphongthuysodep.com/2017/06/cac-goi-cuoc-vinaphone.html