Hiển thị các bài đăng có nhãn Chặn cuộc gọi. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Chặn cuộc gọi. Hiển thị tất cả bài đăng

Tổng hợp chi tiết các dịch vụ chặn cuộc gọi của Vinaphone

Không còn bị làm phiền nhờ dịch vụ chặn cuộc gọi của Vinaphone
Trong cuộc sống mỗi người đã ít nhất một lần bị làm phiền bởi những cuộc gọi không mong muốn và đôi khi việc nhận được những cuộc gọi như vậy khiến ta cảm thấy rất khó chịu. Đừng lo, vì có một biện pháp hết sức hữu hiệu giúp bạn giải quyết vấn đề này, đó là dịch vụ chặn cuộc gọi Vinaphone.
Với dịch vụ tiện ích này nhà mạng Vinaphone đảm bảo rằng các khách hàng của mình sẽ không bao giờ bị làm phiền bởi những cuộc gọi phiền phức, không mong muốn nữa. Với cái tên “Call Blocking” – dịch vụ này những năm gần đây trở nên quen thuộc và cần thiết với tất cả mọi người. Một khi đăng ký, hệ thống sẽ giúp bạn quản lý vào cho các số điện thoại không mong muốn vào danh sách đen.
Việc đăng ký dịch vụ Call Blocking không hề rắc rối một chút nào cả, những gì cần  làm chỉ gói gọn trong một vài bước cụ thể sẽ được nêu ra ngay tại đây.
Xem thêm:

>>> Mời bạn tham khảo danh sách sim số đẹp mạng Vinaphone:

094.2222.285 Giá: 6,000,000   < - - >   0888 882004 Giá: 25,000,000
094.40.86688 Giá: 6,000,000   < - - >   0888 885668 Giá: 25,000,000
094.468.3399 Giá: 6,000,000   < - - >   0888 886556 Giá: 25,000,000
094.77777.62 Giá: 6,000,000   < - - >   0888 886696 Giá: 25,000,000
094.888.1.222 Giá: 6,000,000   < - - >   0888 888285 Giá: 25,000,000
094.999.1.222 Giá: 6,000,000   < - - >   0888 889979 Giá: 25,000,000
094.999.46.46 Giá: 6,000,000   < - - >   0888 991888 Giá: 25,000,000
0941 118811 Giá: 6,000,000   < - - >   0888.11.1881 Giá: 25,000,000
0941 131313 Giá: 6,000,000   < - - >   0888.137.137 Giá: 25,000,000
0941 144666 Giá: 6,000,000   < - - >   0888.17.6666 Giá: 25,000,000
0941 237779 Giá: 6,000,000   < - - >   0888.33.44.88 Giá: 25,000,000
0941 292929 Giá: 6,000,000   < - - >   0888.7.12345 Giá: 25,000,000
0941 314444 Giá: 6,000,000   < - - >   0888.86.86.79 Giá: 25,000,000
0941 379279 Giá: 6,000,000   < - - >   0888.87.7878 Giá: 25,000,000
0941 702702 Giá: 6,000,000   < - - >   0888.88.33.68 Giá: 25,000,000
0941 703703 Giá: 6,000,000   < - - >   0888.88.55.85 Giá: 25,000,000
0941 838868 Giá: 6,000,000   < - - >   0888.96.96.99 Giá: 25,000,000
0941 902902 Giá: 6,000,000   < - - >   08888 88.187 Giá: 25,000,000
0941 905905 Giá: 6,000,000   < - - >   08888 882.81 Giá: 25,000,000
0941 988688 Giá: 6,000,000   < - - >   08888.666.96 Giá: 25,000,000
0941.06.3456 Giá: 6,000,000   < - - >   08888.99.098 Giá: 25,000,000
0941.100.700 Giá: 6,000,000   < - - >   09.11.11.1998 Giá: 25,000,000
0941.23.23.68 Giá: 6,000,000   < - - >   09.111111.94 Giá: 25,000,000
0941.28.48.68 Giá: 6,000,000   < - - >   09.19.59.3579 Giá: 25,000,000
0941.69.4567 Giá: 6,000,000   < - - >   09.1998.4444 Giá: 25,000,000
0941.77.6886 Giá: 6,000,000   < - - >   091.33333.98 Giá: 25,000,000
0941.87.87.39 Giá: 6,000,000   < - - >   0911 144144 Giá: 25,000,000
0941.87.87.68 Giá: 6,000,000   < - - >   0911 513579 Giá: 25,000,000
0941.88.38.39 Giá: 6,000,000   < - - >   0911 555554 Giá: 25,000,000
0941.88.68.69 Giá: 6,000,000   < - - >   0911 578578 Giá: 25,000,000
0942 343399 Giá: 6,000,000   < - - >   0911 579888 Giá: 25,000,000
0942 800008 Giá: 6,000,000   < - - >   0911 793793 Giá: 25,000,000
0942 997779 Giá: 6,000,000   < - - >   0911.10.0911 Giá: 25,000,000
0942.11.99.55 Giá: 6,000,000   < - - >   0911.7.12345 Giá: 25,000,000
0942.66.99.69 Giá: 6,000,000   < - - >   0911.7.12345 Giá: 25,000,000
0942.96.8899 Giá: 6,000,000   < - - >   0911.87.86.86 Giá: 25,000,000
0943 167168 Giá: 6,000,000   < - - >   0912 122555 Giá: 25,000,000
0943 387387 Giá: 6,000,000   < - - >   0912 186168 Giá: 25,000,000
0943 617 888 Giá: 6,000,000   < - - >   0912 255678 Giá: 25,000,000
0943.00.22.00 Giá: 6,000,000   < - - >   0912 646688 Giá: 25,000,000
0943.77.6886 Giá: 6,000,000   < - - >   0913 113555 Giá: 25,000,000
0944 011110 Giá: 6,000,000   < - - >   0913 200004 Giá: 25,000,000
0944 234111 Giá: 6,000,000   < - - >   0913 333179 Giá: 25,000,000
0944 440808 Giá: 6,000,000   < - - >   0913.71.6688 Giá: 25,000,000
0945 164999 Giá: 6,000,000   < - - >   0915 004007 Giá: 25,000,000
0945.0666.79 Giá: 6,000,000   < - - >   0916 222567 Giá: 25,000,000
0946 008009 Giá: 6,000,000   < - - >   0916 626266 Giá: 25,000,000
0946 008009 Giá: 6,000,000   < - - >   0916 666683 Giá: 25,000,000
0946 738989 Giá: 6,000,000   < - - >   0916.22.23.24 Giá: 25,000,000
0946 961961 Giá: 6,000,000   < - - >   0916.50.1111 Giá: 25,000,000
0946 988866 Giá: 6,000,000   < - - >   0916.88.99.89 Giá: 25,000,000
0946.411.411 Giá: 6,000,000   < - - >   0916.88.99.89 Giá: 25,000,000
0946.574.999 Giá: 6,000,000   < - - >   0917 60 79 79 Giá: 25,000,000
0947 488866 Giá: 6,000,000   < - - >   0917 665666 Giá: 25,000,000
0947.1111.39 Giá: 6,000,000   < - - >   0917 775775 Giá: 25,000,000
0947.1111.89 Giá: 6,000,000   < - - >   0918 282666 Giá: 25,000,000
0947.39.29.39 Giá: 6,000,000   < - - >   0918.22.23.24 Giá: 25,000,000
0947.55.66.86 Giá: 6,000,000   < - - >   0918.4444.33 Giá: 25,000,000
0947.63.6886 Giá: 6,000,000   < - - >   0919 828666 Giá: 25,000,000
0948 871871 Giá: 6,000,000   < - - >   0919.11.4444 Giá: 25,000,000
0948 888698 Giá: 6,000,000   < - - >   094.12345.88 Giá: 25,000,000
0948 942942 Giá: 6,000,000   < - - >   094.168.1111 Giá: 25,000,000
0948.00.11.33 Giá: 6,000,000   < - - >   0941 876678 Giá: 25,000,000
0948.00.33.44 Giá: 6,000,000   < - - >   0941.88.68.79 Giá: 25,000,000
0948.279.479 Giá: 6,000,000   < - - >   0944 899888 Giá: 25,000,000
0948.36.8338 Giá: 6,000,000   < - - >   0944.5.33.999 Giá: 25,000,000
0948.51.1368 Giá: 6,000,000   < - - >   0945 996996 Giá: 25,000,000
0948.712.712 Giá: 6,000,000   < - - >   0945 997999 Giá: 25,000,000
0949 509595 Giá: 6,000,000   < - - >   0946.99.6888 Giá: 25,000,000
0949 689777 Giá: 6,000,000   < - - >   0948.889.989 Giá: 25,000,000
0949.0000.11 Giá: 6,000,000   < - - >   0949.73.79.79 Giá: 25,000,000
0949.51.3939 Giá: 6,000,000   < - - >   09 1155.6886 Giá: 25,000,000
0949.56.38.38 Giá: 6,000,000   < - - >   0919 588686 Giá: 25,080,000
0949.85.3456 Giá: 6,000,000   < - - >   09.1111.5666 Giá: 25,190,000
09 1616 6611 Giá: 6,000,000   < - - >   0888 222828 Giá: 25,500,000
09.41.41.41.09 Giá: 6,060,000   < - - >   0888 222828 Giá: 25,500,000
09.41.41.41.52 Giá: 6,060,000   < - - >   0888 788799 Giá: 25,500,000
0917.01.0707 Giá: 6,060,000   < - - >   0888 788799 Giá: 25,500,000
0917.55.44.77 Giá: 6,060,000   < - - >   0888.68.3979 Giá: 25,500,000
0917.83.6969 Giá: 6,060,000   < - - >   0888.68.3979 Giá: 25,500,000
0919.89.09.39 Giá: 6,060,000   < - - >   0911 222227 Giá: 25,686,000
0944.29.5959 Giá: 6,060,000   < - - >   0919 371111 Giá: 25,986,000
0949 199889 Giá: 6,060,000   < - - >   0888 338668 Giá: 26,000,000
0949.09.39.89 Giá: 6,060,000   < - - >   0888 865886 Giá: 26,000,000
0949.7777.09 Giá: 6,060,000   < - - >   0888 899668 Giá: 26,000,000
08888 868.12 Giá: 6,100,000   < - - >   08888 5.6886 Giá: 26,000,000
08888 868.23 Giá: 6,100,000   < - - >   09.1369.2888 Giá: 26,000,000
08888 87.112 Giá: 6,100,000   < - - >   091.8888.299 Giá: 26,000,000
08888 87.225 Giá: 6,100,000   < - - >   0911.83.83.88 Giá: 26,000,000
08888 87.335 Giá: 6,100,000   < - - >   0911.83.83.89 Giá: 26,000,000
0913 321978 Giá: 6,100,000   < - - >   0912.13.0000 Giá: 26,000,000
0918.11.44.00 Giá: 6,100,000   < - - >   0912.83.0000 Giá: 26,000,000
0948 874888 Giá: 6,100,000   < - - >   0916.65.79.79 Giá: 26,000,000
0911 435363 Giá: 6,150,000   < - - >   0918 583999 Giá: 26,000,000
0941 222324 Giá: 6,150,000   < - - >   0918 615888 Giá: 26,000,000
0945 412888 Giá: 6,150,000   < - - >   0918.39.59.99 Giá: 26,000,000
0947 283848 Giá: 6,150,000   < - - >   0942.30.2222 Giá: 26,000,000
0888.77.87.07 Giá: 6,200,000   < - - >   0945 991991 Giá: 26,000,000
0888.77.87.07 Giá: 6,200,000   < - - >   0948 856 856 Giá: 26,000,000

>>> Xem video hướng dẫn chọn sim Vinaphone với giá rẻ nhất:

Hướng dẫn chọn sim Vinaphone với giá rẻ.

1. Cách đăng ký dịch vụ chặn cuộc gọi của Vinaphone
Có hai cách để khách hàng lựa chọn:
  • Thứ nhất, đăng ký bằng tin nhắn. Chỉ cần soạn: DK gửi 9336.
  • Thứ hai, đăng ký online. Chỉ cần truy cập vào trang web và sau đó làm theo hướng dẫn.
2. Cách chặn cuộc gọi đối với từng thuê bao cụ thể
Khi đã đăng ký thành công gói dịch vụ tiện ích này rồi, việc tiếp theo mà các bạn cần làm là lọc ra một danh sách các số điện thoại cần cho vào danh sách đen. Tức là lọc ra những số thường xuyên làm phiền bạn.
Rất đơn giản, chỉ với một tin nhắn rất cụ thể:
Soạn: CHAN X Y gửi 9336.
Trong đó X, Y lần lượt là các số thuê bao mà bạn không muốn nhận được cuộc gọi. Khi đã hoàn tất những số trong danh sách trên sẽ không thể tiếp tục gọi điện làm phiền bạn thêm một lần nào nữa trừ khi bạn đồng ý.
Nếu muốn bỏ một số nào đó ra khỏi danh sách chặn chỉ cần soạn tin nhắn:
BO X Y gửi 9336. (Trong đó X, Y là các số mà bạn muốn tiếp tục nhận được liên lạc).
3. Làm thế nào để hủy dịch vụ chặn cuộc gọi của Vinaphone?
Nếu các khách hàng của Vinaphone không còn nhu cầu muốn sử dụng dịch vụ Call Blocking nữa thì sẽ có cách để kết thúc.
Soạn tin nhắn: HUY gửi 9336.
Ngoài ra các khách hàng cũng có thể truy cập vào trang web của chúng tôi và làm theo hướng dẫn.
Lưu ý: Đây là dịch vụ tiện ích có tính phí từ nhà mạng nên nếu muốn sử dụng thì tài khoản của khách hàng cần phải có ít nhất 10.000đ. Mỗi tháng hệ thống sẽ tự động trừ 10.000đ tiền phí đăng ký. Tuy nhiên với thao tác thêm số điện thoại vào danh sách chặn thì Vinaphone sẽ không tính phí. Các bạn có thể thêm bao nhiêu số tùy thích.
Chu kỳ sử dụng là 30 ngày, sau đó sẽ tự động gia hạn. nếu tài khoản không đủ thì hệ thống sẽ tạm ngưng dịch vụ cho đến khi nào các bạn tiếp tục nạp thêm tài khoản vào điện thoại.
Trên đây là những thông tin bổ ích về cách thức đăng ký dịch vụ chặn cuộc gọi để không bị làm phiền bởi những thuê bao không mong muốn. Hy vọng các khách hàng của Vinaphone sẽ cảm thấy dễ dàng, thoải mái trong quá trình sử dụng dịch vụ.
 Xem thêm bài viết: