Hiển thị các bài đăng có nhãn Chăm sóc khách hàng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Chăm sóc khách hàng. Hiển thị tất cả bài đăng

Dịch vụ chăm sóc khách hàng, tổng hợp số trung tâm tin nhắn Vinaphone

Số trung tâm tin nhắn Vinaphone và cách cài trên điện thoại
Ngoài dịch vụ chặn cuộc gọi Vinaphone, dịch vụ chặn tin nhắn vinaphone, nếu bạn còn thắc mắc cần giải đáp thì bạn có thể liên hệ với trung tâm tin nhắn Vinaphone để được giải đáp chi tiết thắc mắc liên quan đến dịch vụ thuê bao Vinaphone mà bạn đang sử dụng.
Bạn có thể cài số trung tâm tin nhắn Vinaphone trong máy của bạn để có thể dễ dàng liên lạc khi có thắc mắc bằng cách sau đây.

Tổng hợp danh sách số trung  tâm tin nhắn Vinaphone

>>> Tham khảo danh sách sim số đẹp của Vinaphone:

09.11111.377 Giá: 6,000,000   < - - >   0888 551888 Giá: 20,000,000
09.11111.577 Giá: 6,000,000   < - - >   0888 665665 Giá: 20,000,000
09.11115.779 Giá: 6,000,000   < - - >   0888 666139 Giá: 20,000,000
09.11116.779 Giá: 6,000,000   < - - >   0888 686689 Giá: 20,000,000
09.11118.689 Giá: 6,000,000   < - - >   0888 686696 Giá: 20,000,000
09.13.01.1996 Giá: 6,000,000   < - - >   0888 809 098 Giá: 20,000,000
09.13.08.1969 Giá: 6,000,000   < - - >   0888 845888 Giá: 20,000,000
09.14.05.1980 Giá: 6,000,000   < - - >   0888 863688 Giá: 20,000,000
09.14.06.1997 Giá: 6,000,000   < - - >   0888 880866 Giá: 20,000,000
09.14.08.1992 Giá: 6,000,000   < - - >   0888 880878 Giá: 20,000,000
09.15.02.1978 Giá: 6,000,000   < - - >   0888 881949 Giá: 20,000,000
09.15.03.1994 Giá: 6,000,000   < - - >   0888 881950 Giá: 20,000,000
09.16.02.1997 Giá: 6,000,000   < - - >   0888 881951 Giá: 20,000,000
09.16.03.2002 Giá: 6,000,000   < - - >   0888 881952 Giá: 20,000,000
09.16.04.1982 Giá: 6,000,000   < - - >   0888 888053 Giá: 20,000,000
09.16.10.1979 Giá: 6,000,000   < - - >   0888 888195 Giá: 20,000,000
09.16.10.2002 Giá: 6,000,000   < - - >   0888 888197 Giá: 20,000,000
09.16.22.8988 Giá: 6,000,000   < - - >   0888 888328 Giá: 20,000,000
09.17.02.1997 Giá: 6,000,000   < - - >   0888 969868 Giá: 20,000,000
09.17.05.1978 Giá: 6,000,000   < - - >   0888 999078 Giá: 20,000,000
09.18.01.1975 Giá: 6,000,000   < - - >   0888.00.8688 Giá: 20,000,000
09.19.03.1975 Giá: 6,000,000   < - - >   0888.20.21.22 Giá: 20,000,000
09.19.03.1995 Giá: 6,000,000   < - - >   0888.37.3979 Giá: 20,000,000
09.19.04.2013 Giá: 6,000,000   < - - >   0888.53.54.55 Giá: 20,000,000
09.19.07.1990 Giá: 6,000,000   < - - >   0888.66.3456 Giá: 20,000,000
09.19.07.1995 Giá: 6,000,000   < - - >   0888.79.79.86 Giá: 20,000,000
09.19.08.1995 Giá: 6,000,000   < - - >   0888.86.79.86 Giá: 20,000,000
09.19.29.39.81 Giá: 6,000,000   < - - >   0888.86.85.86 Giá: 20,000,000
09.19.29.67.68 Giá: 6,000,000   < - - >   0888.88.22.82 Giá: 20,000,000
09.19.79.89.68 Giá: 6,000,000   < - - >   0888.88.99.08 Giá: 20,000,000
09.1900.70.70 Giá: 6,000,000   < - - >   08888.999.08 Giá: 20,000,000
09.1972.1998 Giá: 6,000,000   < - - >   09.1515.33.77 Giá: 20,000,000
09.1973.1989 Giá: 6,000,000   < - - >   09.186.57999 Giá: 20,000,000
09.1989.10.10 Giá: 6,000,000   < - - >   09.19.05.1999 Giá: 20,000,000
09.1993.2004 Giá: 6,000,000   < - - >   09.1919.00.66 Giá: 20,000,000
09.1994.2003 Giá: 6,000,000   < - - >   09.1982.9888 Giá: 20,000,000
09.44.66.99.77 Giá: 6,000,000   < - - >   09.1998.3979 Giá: 20,000,000
09.49.59.69.50 Giá: 6,000,000   < - - >   09.456789.20 Giá: 20,000,000
091.12345.19 Giá: 6,000,000   < - - >   09.456789.30 Giá: 20,000,000
091.12345.20 Giá: 6,000,000   < - - >   09.456789.44 Giá: 20,000,000
091.12345.21 Giá: 6,000,000   < - - >   09.456789.50 Giá: 20,000,000
091.12345.48 Giá: 6,000,000   < - - >   091 999 2005 Giá: 20,000,000
091.22222.48 Giá: 6,000,000   < - - >   091 999 2008 Giá: 20,000,000
091.282.29.29 Giá: 6,000,000   < - - >   091.778.77.88 Giá: 20,000,000
091.55.00.123 Giá: 6,000,000   < - - >   0911 086086 Giá: 20,000,000
091.626.68.79 Giá: 6,000,000   < - - >   0911 111866 Giá: 20,000,000
091.666.1971 Giá: 6,000,000   < - - >   0911 188111 Giá: 20,000,000
091.866.3579 Giá: 6,000,000   < - - >   0911 883886 Giá: 20,000,000
091.886.3777 Giá: 6,000,000   < - - >   0911.31.32.33 Giá: 20,000,000
091.888.1971 Giá: 6,000,000   < - - >   0911.97.68.68 Giá: 20,000,000
0911 041980 Giá: 6,000,000   < - - >   0913 911368 Giá: 20,000,000
0911 100088 Giá: 6,000,000   < - - >   0913.31.32.33 Giá: 20,000,000
0911 100199 Giá: 6,000,000   < - - >   0914.26.1111 Giá: 20,000,000
0911 110113 Giá: 6,000,000   < - - >   0916 311 999 Giá: 20,000,000
0911 112 399 Giá: 6,000,000   < - - >   0916 760000 Giá: 20,000,000
0911 113968 Giá: 6,000,000   < - - >   0916 777773 Giá: 20,000,000
0911 169269 Giá: 6,000,000   < - - >   0916.2222.78 Giá: 20,000,000
0911 318789 Giá: 6,000,000   < - - >   0917 03 8999 Giá: 20,000,000
0911 333168 Giá: 6,000,000   < - - >   0917 224888 Giá: 20,000,000
0911 468886 Giá: 6,000,000   < - - >   0917 381738 Giá: 20,000,000
0911 470470 Giá: 6,000,000   < - - >   0917 714444 Giá: 20,000,000
0911 486668 Giá: 6,000,000   < - - >   0918 330330 Giá: 20,000,000
0911 551688 Giá: 6,000,000   < - - >   0918.00.22.99 Giá: 20,000,000
0911 611668 Giá: 6,000,000   < - - >   0919.33.7878 Giá: 20,000,000
0911 744666 Giá: 6,000,000   < - - >   0941 234868 Giá: 20,000,000
0911 751751 Giá: 6,000,000   < - - >   0941 234939 Giá: 20,000,000
0911 771357 Giá: 6,000,000   < - - >   0941 234979 Giá: 20,000,000
0911 888589 Giá: 6,000,000   < - - >   0941.88.6668 Giá: 20,000,000
0911 888679 Giá: 6,000,000   < - - >   0941.88.68.39 Giá: 20,000,000
0911 979333 Giá: 6,000,000   < - - >   0943 005005 Giá: 20,000,000
0911 986866 Giá: 6,000,000   < - - >   0943.55.88.66 Giá: 20,000,000
0911 991997 Giá: 6,000,000   < - - >   0944 137999 Giá: 20,000,000
0911 991997 Giá: 6,000,000   < - - >   0944 226699 Giá: 20,000,000
0911 992777 Giá: 6,000,000   < - - >   0944 228866 Giá: 20,000,000
0911.09.69.79 Giá: 6,000,000   < - - >   0944 333399 Giá: 20,000,000
0911.122.166 Giá: 6,000,000   < - - >   0944 338866 Giá: 20,000,000
0911.122.199 Giá: 6,000,000   < - - >   0944 338899 Giá: 20,000,000
0911.3686.39 Giá: 6,000,000   < - - >   0944 391391 Giá: 20,000,000
0911.38.58.68 Giá: 6,000,000   < - - >   0944.377.999 Giá: 20,000,000
0911.39.19.39 Giá: 6,000,000   < - - >   0945 444333 Giá: 20,000,000
0911.568.168 Giá: 6,000,000   < - - >   0945 444333 Giá: 20,000,000
0911.60.8866 Giá: 6,000,000   < - - >   0945 646646 Giá: 20,000,000
0911.62.4567 Giá: 6,000,000   < - - >   0915 554567 Giá: 20,400,000
0911.65.8889 Giá: 6,000,000   < - - >   0913 934444 Giá: 20,500,000
0911.77.88.78 Giá: 6,000,000   < - - >   0919.45.1111 Giá: 20,500,000
0911.78.1666 Giá: 6,000,000   < - - >   0913 828866 Giá: 20,700,000
0911.86.89.86 Giá: 6,000,000   < - - >   0888 368688 Giá: 20,800,000
0911.88.3777 Giá: 6,000,000   < - - >   0888 889883 Giá: 20,800,000
0911.96.99.66 Giá: 6,000,000   < - - >   0888 388288 Giá: 21,000,000
09111 17.678 Giá: 6,000,000   < - - >   0912.917.999 Giá: 21,000,000
0912 000060 Giá: 6,000,000   < - - >   0915 000004 Giá: 21,000,000
0912 139539 Giá: 6,000,000   < - - >   0942 365078 Giá: 21,000,000
0912 226166 Giá: 6,000,000   < - - >   0942.566.999 Giá: 21,000,000
0912 313336 Giá: 6,000,000   < - - >   0944 393393 Giá: 21,000,000
0912 880368 Giá: 6,000,000   < - - >   0945 766888 Giá: 21,120,000
0912 929959 Giá: 6,000,000   < - - >   0947 639639 Giá: 21,400,000
0912 955558 Giá: 6,000,000   < - - >   0911 234589 Giá: 21,500,000
0912.13.3579 Giá: 6,000,000   < - - >   0919 293900 Giá: 21,500,000
0912.55.88.77 Giá: 6,000,000   < - - >   0919 293909 Giá: 21,500,000
0912.88.11.55 Giá: 6,000,000   < - - >   0919 293911 Giá: 21,500,000

1. Số Trung tâm tin nhắn Vinaphone
Sau khi đọc xong thông tin đăng ký dịch vụ nhạc chờ Vinaphone, nếu bạn còn thắc mắc cần được giải đáp có thể liên hệ trung tâm tin nhắn vinaphone.
Các số thuê bao trung tâm tin nhắn Vinaphone hỗ trợ khách hàng đang hoạt động hiện nay là:
+8491020005
+8491020040
+8491020091
+8491020121
+8491020205
+8491020126
Những số thuê bao hỗ trợ của trung tâm tin nhắn với cước phí tính như cước phí tin nhắn di động bình thường.
2. Đường dây nóng – Hotline Vinaphone:
Hỗ trợ những nhu cầu thông tin mới nhất và giải đáp khách hàng về dịch vụ, chất lượng mạng internet, chất lượng dịch vụ và giải quyết khiếu nại của khách hàng, đại lý bán hàng, đội bán hàng lưu động của Vinaphone.
– Số điện thoại Hotline:
+ Miền Bắc – 0912481111;
+ Miền Trung – 0914181111
+ Miền Nam – 0918681111;
Đầu số hotline của Tổng đài Vinaphone luôn phục vụ 24h/7 với mức cước phí như cuộc gọi di động thông thường.
Ngoài ra bạn có thể cài số trung tâm tin nhắn Vinaphone trong máy của bạn để có thể dễ dàng liên lạc khi có thắc mắc bằng cách sau đây.
3. Hướng dẫn cài đặt số trung tâm tin nhắn Vinaphone trong điện thoại:
Chọn Tin nhắn/Messages hoặc Mail -> Chọn Cài đặt tin nhắn/message setting -> Chọn Mã số trung tâm tin nhắn/SMS center -> Nhập mã số trung tâm tin nhắn Vinaphone: +8491020005
Xin lưu ý: dấu "+" phải được nhập ngay trước dãy số của mã trung tâm tin nhắn Vinaphone.
Tùy từng loại máy điện thoại khác nhau có thể phải nhập xác nhận mã số trung tâm tin nhắn Vinaphone một lần nữa.
Trên đây là những thông tin về đăng ký dịch vụ nhạc chờ Vinaphone qua trung tâm tin nhắn Vinaphone và thông tin đầu số trung tâm tin nhắn Vinaphone. Ngoài những thông tin về dịch vụ đăng ký nhạc chờ Vinaphone, bạn cũng có thể tham khảo một số bài viết khác về nhà mạng Vinaphone tại website của nhà mạng chúng tôi để cùng trải nghiệm các ứng dụng thú vị khác làm cuộc sống trở nên màu sắc, thú vị hơn nhé. Xin cảm ơn!
Xem thêm bài viết liên quan:

Danh sách các số điện thoại hỗ trợ khách hàng Vinaphone

Tổng hợp các số điện thoại hỗ trợ khách hàng vinaphone
Một trong những cầu nối quan trọng để nhà mạng có thể tiếp xúc và nắm bắt được nhu cầu của khách hàng chính là hệ thống tổng đài hỗ trợ. Các bạn dùng mạng vinaphone đã biết các số điện thoại hỗ trợ khách hàng Vinaphone là gì chưa nào? Bài viết này mình sẽ cung cấp đầy đủ nhất cho bạn về tất cả số tổng đài vinaphone hỗ trợ khách hàng nhé.
>>> Tham khảo danh sách sim số đẹp của Vinaphone:
0888 281686 Giá: 5,800,000   < - - >   0888.00.3456 Giá: 16,000,000
0888 299668 Giá: 5,800,000   < - - >   0888.06.4444 Giá: 16,000,000
0888 311688 Giá: 5,800,000   < - - >   0888.98.6686 Giá: 16,000,000
0888 55 3568 Giá: 5,800,000   < - - >   0888.99.6686 Giá: 16,000,000
0888 575668 Giá: 5,800,000   < - - >   08888 8.1289 Giá: 16,000,000
0888 589568 Giá: 5,800,000   < - - >   08888 8.9699 Giá: 16,000,000
0888 645686 Giá: 5,800,000   < - - >   09.1111.2016 Giá: 16,000,000
0888 659668 Giá: 5,800,000   < - - >   09.44 499666 Giá: 16,000,000
0888 907779 Giá: 5,800,000   < - - >   09.44.22.5678 Giá: 16,000,000
0888 929 268 Giá: 5,800,000   < - - >   091.55.20.888 Giá: 16,000,000
0888 933686 Giá: 5,800,000   < - - >   091.67.01.888 Giá: 16,000,000
0888 968779 Giá: 5,800,000   < - - >   091.67.02.999 Giá: 16,000,000
0888.15.6686 Giá: 5,800,000   < - - >   091.67.03.888 Giá: 16,000,000
0888.28.58.28 Giá: 5,800,000   < - - >   091.67.15.999 Giá: 16,000,000
0888.33.8188 Giá: 5,800,000   < - - >   0911 111247 Giá: 16,000,000
0888.379.668 Giá: 5,800,000   < - - >   0911 111468 Giá: 16,000,000
0888.55.8288 Giá: 5,800,000   < - - >   0911 513456 Giá: 16,000,000
0888.57.6668 Giá: 5,800,000   < - - >   0911 553553 Giá: 16,000,000
0888.59.29.79 Giá: 5,800,000   < - - >   0911 939495 Giá: 16,000,000
0888.79.5668 Giá: 5,800,000   < - - >   0911 944 888 Giá: 16,000,000
0888.86.68.67 Giá: 5,800,000   < - - >   0911 969989 Giá: 16,000,000
0888.87.6686 Giá: 5,800,000   < - - >   0911.060.888 Giá: 16,000,000
088888.66.58 Giá: 5,800,000   < - - >   0912.65.3456 Giá: 16,000,000
088888.66.59 Giá: 5,800,000   < - - >   0912.888.386 Giá: 16,000,000
091.222.1661 Giá: 5,800,000   < - - >   0913 332323 Giá: 16,000,000
0911.666.139 Giá: 5,800,000   < - - >   0913.50.88.66 Giá: 16,000,000
0911.888.138 Giá: 5,800,000   < - - >   0913.879.666 Giá: 16,000,000
0911.892.992 Giá: 5,800,000   < - - >   0914.98.5888 Giá: 16,000,000
0912 005050 Giá: 5,800,000   < - - >   0916 713579 Giá: 16,000,000
0913 888589 Giá: 5,800,000   < - - >   0917 570888 Giá: 16,000,000
0914.10.8686 Giá: 5,800,000   < - - >   0917.60.1999 Giá: 16,000,000
0915 020808 Giá: 5,800,000   < - - >   0918.70.6888 Giá: 16,000,000
0915 556363 Giá: 5,800,000   < - - >   0919.00.88.66 Giá: 16,000,000
0917 011222 Giá: 5,800,000   < - - >   0919.29.0666 Giá: 16,000,000
0917 257878 Giá: 5,800,000   < - - >   0919.33.8886 Giá: 16,000,000
0918 978988 Giá: 5,800,000   < - - >   0941 229229 Giá: 16,000,000
0918.96.2555 Giá: 5,800,000   < - - >   0942.248.248 Giá: 16,000,000
0919 972003 Giá: 5,800,000   < - - >   0943 488889 Giá: 16,000,000
0943 338111 Giá: 5,800,000   < - - >   0944 119988 Giá: 16,000,000
0943.89.8886 Giá: 5,800,000   < - - >   0944 771888 Giá: 16,000,000
0945.0000.78 Giá: 5,800,000   < - - >   0944 898889 Giá: 16,000,000
0946 493979 Giá: 5,800,000   < - - >   0945.29.68.68 Giá: 16,000,000
0947 583979 Giá: 5,800,000   < - - >   0946 707888 Giá: 16,000,000
0947 699969 Giá: 5,800,000   < - - >   0948.27.1111 Giá: 16,000,000
0947.81.8668 Giá: 5,800,000   < - - >   0954.60.68.68 Giá: 16,000,000
0948 007666 Giá: 5,800,000   < - - >   0957 817979 Giá: 16,000,000
0948 343979 Giá: 5,800,000   < - - >   0888 125999 Giá: 16,200,000
0949 061888 Giá: 5,800,000   < - - >   0948 281281 Giá: 16,281,000
0917 008558 Giá: 5,840,000   < - - >   0888 177779 Giá: 16,500,000
0942 938889 Giá: 5,840,000   < - - >   0888 577779 Giá: 16,500,000
0944 179666 Giá: 5,840,000   < - - >   0888.26.62.26 Giá: 16,500,000
0944 218666 Giá: 5,840,000   < - - >   0888.39.37.37 Giá: 16,500,000
0945 093666 Giá: 5,840,000   < - - >   0911 024078 Giá: 16,500,000
0948 458889 Giá: 5,840,000   < - - >   0911 024404 Giá: 16,500,000
09.19.99.59.39 Giá: 5,850,000   < - - >   0911 988789 Giá: 16,500,000
0911 414243 Giá: 5,850,000   < - - >   0911 989789 Giá: 16,500,000
0911 908898 Giá: 5,850,000   < - - >   0911 991789 Giá: 16,500,000
0911 909996 Giá: 5,850,000   < - - >   0944 212212 Giá: 16,500,000
0911 976686 Giá: 5,850,000   < - - >   0948 780000 Giá: 16,500,000
0911 976866 Giá: 5,850,000   < - - >   0888 599799 Giá: 16,800,000
0918 599959 Giá: 5,850,000   < - - >   0888 886986 Giá: 16,800,000
0947 333386 Giá: 5,850,000   < - - >   0888 889881 Giá: 16,800,000
0917 051980 Giá: 5,886,000   < - - >   0888.299.799 Giá: 16,800,000
0888 065668 Giá: 5,900,000   < - - >   0888.99.7968 Giá: 16,800,000
0888 182688 Giá: 5,900,000   < - - >   08888 56668 Giá: 16,800,000
0888 183668 Giá: 5,900,000   < - - >   08888 66881 Giá: 16,800,000
0888 185668 Giá: 5,900,000   < - - >   08888 66882 Giá: 16,800,000
0888 228779 Giá: 5,900,000   < - - >   08888 66883 Giá: 16,800,000
0888 355688 Giá: 5,900,000   < - - >   08888 66885 Giá: 16,800,000
0888 362668 Giá: 5,900,000   < - - >   08888.666.39 Giá: 16,800,000
0888 373668 Giá: 5,900,000   < - - >   08888.678.79 Giá: 16,800,000
0888 426668 Giá: 5,900,000   < - - >   088886.39.79 Giá: 16,800,000
0888 455668 Giá: 5,900,000   < - - >   088888.65.68 Giá: 16,800,000
0888 511668 Giá: 5,900,000   < - - >   09.19.29.39.93 Giá: 16,800,000
0888.01.6686 Giá: 5,900,000   < - - >   0911 922666 Giá: 16,800,000
0888.11.3686 Giá: 5,900,000   < - - >   0911 968868 Giá: 16,800,000
0888.15.5959 Giá: 5,900,000   < - - >   0911 988868 Giá: 16,800,000
0888.17.8688 Giá: 5,900,000   < - - >   0911 989868 Giá: 16,800,000
0888.22.5686 Giá: 5,900,000   < - - >   0911.81.5678 Giá: 16,800,000
0888.30.7779 Giá: 5,900,000   < - - >   0911.99.8868 Giá: 16,800,000
0888.86.1998 Giá: 5,900,000   < - - >   0915 090666 Giá: 16,800,000
08886 23579 Giá: 5,900,000   < - - >   0915.3333.68 Giá: 16,800,000
08888.568.79 Giá: 5,900,000   < - - >   0917 252888 Giá: 16,800,000
09.16.26.46.96 Giá: 5,900,000   < - - >   0918.68.2666 Giá: 16,800,000
09.1667.39.39 Giá: 5,900,000   < - - >   0918 886667 Giá: 16,868,000
09.1981.68.69 Giá: 5,900,000   < - - >   0888 891989 Giá: 16,886,000
09.44.22.33.00 Giá: 5,900,000   < - - >   0913.710.999 Giá: 16,900,000
09.44.22.33.11 Giá: 5,900,000   < - - >   0913.82.0000 Giá: 16,900,000
09.44.22.44.00 Giá: 5,900,000   < - - >   0946 926868 Giá: 16,900,000
09.44.22.44.11 Giá: 5,900,000   < - - >   0888.44.4567 Giá: 17,000,000
09.44.22.55.00 Giá: 5,900,000   < - - >   09.11.11.11.74 Giá: 17,000,000
09.44.22.55.11 Giá: 5,900,000   < - - >   091.69.01.888 Giá: 17,000,000
09.44.22.55.44 Giá: 5,900,000   < - - >   091.69.02.999 Giá: 17,000,000
09.44.22.66.00 Giá: 5,900,000   < - - >   091.86.03.888 Giá: 17,000,000
09.44.22.66.11 Giá: 5,900,000   < - - >   091.87.08.999 Giá: 17,000,000
09.44.22.77.00 Giá: 5,900,000   < - - >   0911 366669 Giá: 17,000,000
09.44.22.77.11 Giá: 5,900,000   < - - >   0911 366669 Giá: 17,000,000
09.44.22.88.11 Giá: 5,900,000   < - - >   0912 666664 Giá: 17,000,000
09.44.22.99.00 Giá: 5,900,000   < - - >   0912.7777.07 Giá: 17,000,000
09.44.22.99.11 Giá: 5,900,000   < - - >   0917 09 0000 Giá: 17,000,000

>>> Xem thêm hướng dẫn chọn sim số tiến, số tiến đẹp

Hướng dẫn chọn sim số tiến, số tiến đẹp.

Tại sao bạn nên ghi nhớ số điện thoại hỗ trợ khách hàng vinaphone
Đối với nhà mạng, thì tổng đài là một kênh thông tin để từ đó tìm hiểu những nhu cầu, vướng mắc của khách hàng  và từ đó đưa ra những giải pháp phù hợp, cũng là nơi để giúp khách hàng có thể mang những dịch vụ mới đến với các hàng. Còn với các bạn là người sử dụng mạng di động thì tổng đài vinaphone hỗ trợ khách hàng cũng vô cùng quan trọng:
Nơi bạn được giải đáp mọi thắc mắc của bản thân về dịch vụ cũng như các chương trình khuyến mại, gần như bất cứ vấn đề gì, bạn cũng đều có thể gọi đến số tổng đài để nhận được sự hỗ trợ.
Tổng đài vinaphone hỗ trợ khách hàng cũng là nơi bạn có thể thực hiện khiếu kiện khi có vấn đề xảy ra và khi cảm thấy không hài lòng với những dịch vụ mà nhà mạng cung cấp.
Tổng hợp các số điện thoại hỗ trợ khách hàng vinaphone
1, Hệ thông giải đáp 19001091.
Số điện thoại hỗ trợ khách hàng vinaphone này bao gồm cả hỗ trợ tự động và hỗ trợ trực tiếp, là nơi mà các khách hàng có thể gọi tới khi có khiếu nại, giải quyết các yêu cầu khẩn cấp, đồng thời cũng là hệ thống để hỗ trợ bán hàng trực tiếp.
Các khách hàng có thể gọi đến số tổng đài này bất cứ lúc nào trong ngày và hoàn toàn được miễn phí cước gọi cho thuê bao vinaphone và VNPT
Nếu là tổng đài trả lời tự động thì sẽ giải đáp cho khách hàng về các vấn đề các loại dịch vụ, chương trình chăm sóc khách hàng, khuyến mại, thẻ cào, thông tin các gói cước, hướng dẫn đối với các thủ tục thương mại.
2, Tổng đài tư vấn khách hàng trong nước 9191
Các thuê bao vinaphone trong nước có thể gọi đến số tổng đài vinaphone hỗ trợ khách hàng trên để nhận được giải đáp về những thắc mắc liên quan đến sản phẩm, dịch vụ cũng như báo mất máy hoặc sim. Cước phí gọi đến số tổng đài này là 200 đồng/ phút áp dụng cho thuê bao trả trước, và miễn phí cước gọi đối với thuê bao trả sau vinaphone.
3, tổng đài tư vấn khách hàng nước ngoài 9192
Các khách hàng quốc tế sử dụng mạng di động vinaphone khi gặp vấn đề cần tư vấn có thể gọi đến số điện thoại hỗ trợ khách hàng vinaphone 9192 để được giải đáp. Hệ thống tổng đài này có 4 loại ngôn ngữ gồm tiếng anh, tiếng trung, tiếng hàn và tiếng Nhật để có thể đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Cước phí gọi đến số tổng đài này tương tự như với tổng đài 9191, miễn phí với thuê bao trả sau, 200đồng/phút với thuê bao vinaphone trả trước.
4, tổng đài tiếng dân tộc 1391 - 1398
Đối với khách hàng là người dân tộc sử dụng mạng di động vinaphone vẫn có thể nhận được sự chăm sóc, tư vấn cụ thể khi gặp thắc mắc về sản phẩm, dịch vụ, hay các chương trình khuyến mại qua số tổng đài hỗ trợ trên.
Đối với số tổng đài này thì thời gian làm việc là từ 7 giờ đến 22 giờ hằng ngày, bao gồm ngày lễ tết.
Như vậy là mình đã đưa ra đầy đủ danh sách các số tổng đài vinaphone hỗ trợ khách hàng và chức năng của từng số điện thoại hỗ trợ khách hàng vinaphone cụ thể để các bạn có thể sử dụng hiệu quả. Nếu bạn còn băn khoăn hay thắc mắc gì, hãy truy cập nhà mạng để được cung cấp thêm chi tiết.
Xem thêm bài viết: