Hiển thị các bài đăng có nhãn Ứng tiền. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Ứng tiền. Hiển thị tất cả bài đăng

Dịch vụ ứng tiền Vinaphone-sự lựa chọn hàng đầu cho bạn

Bí quyết ứng tiền Vinaphone, yêu cầu gọi lại Vinaphone nhanh chóng
Dịch vụ ứng tiền Vinaphone, yêu cầu gọi lại Vinaphone ( đề nghị gọi lại vinaphone ) trong tình trạng tài khoản hết tiền đang là một trong những dịch vụ “cứu cánh” khi cho phép thuê bao đầu số Vinaphone của bạn có thể tạm ứng một số tiền nhất định để giúp bạn có thể sử dụng khi chưa kịp thực hiện nạp thẻ hoặc gửi tin nhắn đề nghị gọi lại cho mình khi cần thiết. 
Để có thể sử dụng dịch vụ ứng tiền của Vinaphone và dịch vụ yêu cầu gọi lại Vinaphone ( đề nghị gọi lại vina ) một cách nhanh chóng, hãy làm theo một số phương pháp được chia sẻ trong bài viết dưới đây.
Xem thêm:

Hướng dẫn cách đăng ký dịch vụ ứng tiền Vinaphone nhanh chóng.

>>> Mời bạn tham khảo danh sách sim số đẹp của Vinaphone:
0888 281686 Giá: 5,800,000   < - - >   0888.00.3456 Giá: 16,000,000
0888 299668 Giá: 5,800,000   < - - >   0888.06.4444 Giá: 16,000,000
0888 311688 Giá: 5,800,000   < - - >   0888.98.6686 Giá: 16,000,000
0888 55 3568 Giá: 5,800,000   < - - >   0888.99.6686 Giá: 16,000,000
0888 575668 Giá: 5,800,000   < - - >   08888 8.1289 Giá: 16,000,000
0888 589568 Giá: 5,800,000   < - - >   08888 8.9699 Giá: 16,000,000
0888 645686 Giá: 5,800,000   < - - >   09.1111.2016 Giá: 16,000,000
0888 659668 Giá: 5,800,000   < - - >   09.44 499666 Giá: 16,000,000
0888 907779 Giá: 5,800,000   < - - >   09.44.22.5678 Giá: 16,000,000
0888 929 268 Giá: 5,800,000   < - - >   091.55.20.888 Giá: 16,000,000
0888 933686 Giá: 5,800,000   < - - >   091.67.01.888 Giá: 16,000,000
0888 968779 Giá: 5,800,000   < - - >   091.67.02.999 Giá: 16,000,000
0888.15.6686 Giá: 5,800,000   < - - >   091.67.03.888 Giá: 16,000,000
0888.28.58.28 Giá: 5,800,000   < - - >   091.67.15.999 Giá: 16,000,000
0888.33.8188 Giá: 5,800,000   < - - >   0911 111247 Giá: 16,000,000
0888.379.668 Giá: 5,800,000   < - - >   0911 111468 Giá: 16,000,000
0888.55.8288 Giá: 5,800,000   < - - >   0911 513456 Giá: 16,000,000
0888.57.6668 Giá: 5,800,000   < - - >   0911 553553 Giá: 16,000,000
0888.59.29.79 Giá: 5,800,000   < - - >   0911 939495 Giá: 16,000,000
0888.79.5668 Giá: 5,800,000   < - - >   0911 944 888 Giá: 16,000,000
0888.86.68.67 Giá: 5,800,000   < - - >   0911 969989 Giá: 16,000,000
0888.87.6686 Giá: 5,800,000   < - - >   0911.060.888 Giá: 16,000,000
088888.66.58 Giá: 5,800,000   < - - >   0912.65.3456 Giá: 16,000,000
088888.66.59 Giá: 5,800,000   < - - >   0912.888.386 Giá: 16,000,000
091.222.1661 Giá: 5,800,000   < - - >   0913 332323 Giá: 16,000,000
0911.666.139 Giá: 5,800,000   < - - >   0913.50.88.66 Giá: 16,000,000
0911.888.138 Giá: 5,800,000   < - - >   0913.879.666 Giá: 16,000,000
0911.892.992 Giá: 5,800,000   < - - >   0914.98.5888 Giá: 16,000,000
0912 005050 Giá: 5,800,000   < - - >   0916 713579 Giá: 16,000,000
0913 888589 Giá: 5,800,000   < - - >   0917 570888 Giá: 16,000,000
0914.10.8686 Giá: 5,800,000   < - - >   0917.60.1999 Giá: 16,000,000
0915 020808 Giá: 5,800,000   < - - >   0918.70.6888 Giá: 16,000,000
0915 556363 Giá: 5,800,000   < - - >   0919.00.88.66 Giá: 16,000,000
0917 011222 Giá: 5,800,000   < - - >   0919.29.0666 Giá: 16,000,000
0917 257878 Giá: 5,800,000   < - - >   0919.33.8886 Giá: 16,000,000
0918 978988 Giá: 5,800,000   < - - >   0941 229229 Giá: 16,000,000
0918.96.2555 Giá: 5,800,000   < - - >   0942.248.248 Giá: 16,000,000
0919 972003 Giá: 5,800,000   < - - >   0943 488889 Giá: 16,000,000
0943 338111 Giá: 5,800,000   < - - >   0944 119988 Giá: 16,000,000
0943.89.8886 Giá: 5,800,000   < - - >   0944 771888 Giá: 16,000,000
0945.0000.78 Giá: 5,800,000   < - - >   0944 898889 Giá: 16,000,000
0946 493979 Giá: 5,800,000   < - - >   0945.29.68.68 Giá: 16,000,000
0947 583979 Giá: 5,800,000   < - - >   0946 707888 Giá: 16,000,000
0947 699969 Giá: 5,800,000   < - - >   0948.27.1111 Giá: 16,000,000
0947.81.8668 Giá: 5,800,000   < - - >   0954.60.68.68 Giá: 16,000,000
0948 007666 Giá: 5,800,000   < - - >   0957 817979 Giá: 16,000,000
0948 343979 Giá: 5,800,000   < - - >   0888 125999 Giá: 16,200,000
0949 061888 Giá: 5,800,000   < - - >   0948 281281 Giá: 16,281,000
0917 008558 Giá: 5,840,000   < - - >   0888 177779 Giá: 16,500,000
0942 938889 Giá: 5,840,000   < - - >   0888 577779 Giá: 16,500,000
0944 179666 Giá: 5,840,000   < - - >   0888.26.62.26 Giá: 16,500,000
0944 218666 Giá: 5,840,000   < - - >   0888.39.37.37 Giá: 16,500,000
0945 093666 Giá: 5,840,000   < - - >   0911 024078 Giá: 16,500,000
0948 458889 Giá: 5,840,000   < - - >   0911 024404 Giá: 16,500,000
09.19.99.59.39 Giá: 5,850,000   < - - >   0911 988789 Giá: 16,500,000
0911 414243 Giá: 5,850,000   < - - >   0911 989789 Giá: 16,500,000
0911 908898 Giá: 5,850,000   < - - >   0911 991789 Giá: 16,500,000
0911 909996 Giá: 5,850,000   < - - >   0944 212212 Giá: 16,500,000
0911 976686 Giá: 5,850,000   < - - >   0948 780000 Giá: 16,500,000
0911 976866 Giá: 5,850,000   < - - >   0888 599799 Giá: 16,800,000
0918 599959 Giá: 5,850,000   < - - >   0888 886986 Giá: 16,800,000
0947 333386 Giá: 5,850,000   < - - >   0888 889881 Giá: 16,800,000
0917 051980 Giá: 5,886,000   < - - >   0888.299.799 Giá: 16,800,000
0888 065668 Giá: 5,900,000   < - - >   0888.99.7968 Giá: 16,800,000
0888 182688 Giá: 5,900,000   < - - >   08888 56668 Giá: 16,800,000
0888 183668 Giá: 5,900,000   < - - >   08888 66881 Giá: 16,800,000
0888 185668 Giá: 5,900,000   < - - >   08888 66882 Giá: 16,800,000
0888 228779 Giá: 5,900,000   < - - >   08888 66883 Giá: 16,800,000
0888 355688 Giá: 5,900,000   < - - >   08888 66885 Giá: 16,800,000
0888 362668 Giá: 5,900,000   < - - >   08888.666.39 Giá: 16,800,000
0888 373668 Giá: 5,900,000   < - - >   08888.678.79 Giá: 16,800,000
0888 426668 Giá: 5,900,000   < - - >   088886.39.79 Giá: 16,800,000
0888 455668 Giá: 5,900,000   < - - >   088888.65.68 Giá: 16,800,000
0888 511668 Giá: 5,900,000   < - - >   09.19.29.39.93 Giá: 16,800,000
0888.01.6686 Giá: 5,900,000   < - - >   0911 922666 Giá: 16,800,000
0888.11.3686 Giá: 5,900,000   < - - >   0911 968868 Giá: 16,800,000
0888.15.5959 Giá: 5,900,000   < - - >   0911 988868 Giá: 16,800,000
0888.17.8688 Giá: 5,900,000   < - - >   0911 989868 Giá: 16,800,000
0888.22.5686 Giá: 5,900,000   < - - >   0911.81.5678 Giá: 16,800,000
0888.30.7779 Giá: 5,900,000   < - - >   0911.99.8868 Giá: 16,800,000
0888.86.1998 Giá: 5,900,000   < - - >   0915 090666 Giá: 16,800,000
08886 23579 Giá: 5,900,000   < - - >   0915.3333.68 Giá: 16,800,000
08888.568.79 Giá: 5,900,000   < - - >   0917 252888 Giá: 16,800,000
09.16.26.46.96 Giá: 5,900,000   < - - >   0918.68.2666 Giá: 16,800,000
09.1667.39.39 Giá: 5,900,000   < - - >   0918 886667 Giá: 16,868,000
09.1981.68.69 Giá: 5,900,000   < - - >   0888 891989 Giá: 16,886,000
09.44.22.33.00 Giá: 5,900,000   < - - >   0913.710.999 Giá: 16,900,000
09.44.22.33.11 Giá: 5,900,000   < - - >   0913.82.0000 Giá: 16,900,000
09.44.22.44.00 Giá: 5,900,000   < - - >   0946 926868 Giá: 16,900,000
09.44.22.44.11 Giá: 5,900,000   < - - >   0888.44.4567 Giá: 17,000,000
09.44.22.55.00 Giá: 5,900,000   < - - >   09.11.11.11.74 Giá: 17,000,000
09.44.22.55.11 Giá: 5,900,000   < - - >   091.69.01.888 Giá: 17,000,000
09.44.22.55.44 Giá: 5,900,000   < - - >   091.69.02.999 Giá: 17,000,000
09.44.22.66.00 Giá: 5,900,000   < - - >   091.86.03.888 Giá: 17,000,000
09.44.22.66.11 Giá: 5,900,000   < - - >   091.87.08.999 Giá: 17,000,000
09.44.22.77.00 Giá: 5,900,000   < - - >   0911 366669 Giá: 17,000,000
09.44.22.77.11 Giá: 5,900,000   < - - >   0911 366669 Giá: 17,000,000
09.44.22.88.11 Giá: 5,900,000   < - - >   0912 666664 Giá: 17,000,000
09.44.22.99.00 Giá: 5,900,000   < - - >   0912.7777.07 Giá: 17,000,000
09.44.22.99.11 Giá: 5,900,000   < - - >   0917 09 0000 Giá: 17,000,000

1. Dịch vụ ứng tiền Vinaphone nhanh chóng
Để có thể sử dụng dịch vụ ứng tiền Vinaphone cho thuê bao đầu số Vinaphone thì đầu tiên, thuê bao của bạn phải đáp ứng những điều kiện sau đây:
–  Thuê bao đầu số Vinaphone trả trước phải hoạt động tối thiểu 3 tháng kể từ ngày kích hoạt.
– Số tiền trong tài khoản chính trong thuê bao Vinaphone của bạn sử dụng tháng trước đó phải lớn hơn 15.000đ.
– Thuê bao Vinaphone này phải thực hiện nạp thẻ ít nhất 1 lần/tháng và với mức tối thiểu là 10.000đ, trong vòng 2 tháng gần nhất.
– Nếu thuê bao đầu số Vinaphone này có thực hiện ứng tiền trước đó, thì phải hoàn trả đủ số tiền đã tạm ứng.
– Được hệ thống nhắn tin mời tham gia dịch vụ ứng tiền Vinaphone sau khi có thông báo hết tiền trong tài khoản.
Khi thuê bao đầu số Vinaphone của bạn đủ các điều kiện ứng tiền đã nêu phía trên thì hệ thống sẽ gửi lời mời sử dụng dịch vụ ứng tiền Vinaphone, nếu bạn muốn ứng tiền cho thuê bao đầu số Vinaphone của mình hãy soạn Y gửi 1576.
Còn nếu không có nhu cầu sử dụng dịch vụ ứng tiền Vinaphone và muốn từ chối dịch vụ này thì bạn hãy soạn: TC và gửi 1576.
Nếu bạn đã bỏ qua xác nhận sau 24h khi có tin nhắn mời thuê bao đầu số Vinaphone của bạn sử dụng dịch vụ ứng tiền Vinaphone, thì lúc đó bạn phải soạn tin nhắn để yêu cầu kích hoạt lại dịch vụ ứng tiền Vinaphone.
  • Cú pháp nhắn tin ứng tiền Vinaphone: DK gửi 1576

Lưu ý:
– Miễn phí giá cước phí khi nhắn tin tới dịch vụ 1576.
– Phí  cước sử dụng dịch vụ ứng tiền Vinaphone là từ 10 tới 30% số tiền khách hàng được ứng (phí dịch vụ ứng tiền Vinaphone được thông báo cụ thể cho thuê bao Vinaphone trong tin nhắn mời ứng tiền).
2. Dịch vụ yêu cầu gọi lại Vinaphone
Dịch vụ “Call me back” – yêu cầu gọi lại Vinaphone là một dịch vụ được sử dụng rộn rãi với cú pháp đơn giản dưới đây:
Cách sử dụng dịch vụ yêu cầu gọi lại Vinaphone - đề nghị gọi lại Vinaphone:
- Hãy nhập số: *110*SĐT# rồi bấm OK. Trong đó: SĐT là số thuê baoVinaphone mà khách hàng muốn đề nghị gọi lại.
- Sau khi  gửi yêu cầu thành công, hệ thống dịch vụ sẽ gửi tin nhắn SMS tới người nhận nội dung sau: “Ban nhan duoc de nghi goi lai tu thue bao [số điện thoại của khách hàng]. Dịch vụ Call Me Back của VinaPhone”.
Vậy là bạn đã hoàn thành yêu cầu gọi lại Vinaphone. Bạn cũng có thể tham khảo một số dịch vụ khác của Vinaphone thông qua:
  • Cách chuyển tiền Vinaphone
  • Cách chặn cuộc gọi Vinaphone
  • Số trung tâm tin nhắn
Trên đây là 2 dịch vụ của nhà mạng Vinaphone là dịch vụ ứng tiền Vinaphone và dịch vụ chuyển tiền Vinaphone dành cho các thuê bao đầu số Vinaphone.Thật tiện lợi và đơn giản phải không nào? Hãy cầm dế yêu của bạn lên và thực hành cùng chúng tôi ngay thôi nào!
Xem thêm bài viết:

Dịch vụ ứng tiền, bắn tiền Mobifone dành cho thuê bao trả trước

Cách ứng tiền, bắn tiền mobifone nhanh chóng, hiệu quả.

Trong khi sử dụng mạng điện thoại, chắc chắn sẽ có nhiều lúc bạn đang cần sử dụng điện thoại gấp mà không may điện thoại lại hết tiền. Vậy trong những trường hợp ấy bạn phải xử lí thế nào khi mà không thể thực hiện nạp thẻ ngay được. Bài viết này mình sẽ giúp bạn tìm ra câu trả lời thông qua việc giới thiệu cho các bạn cách ứng tiền mobifone và hướng dẫn cách bắn tiền mobifone như thế nào.
Xem thêm:
Hướng dẫn  ứng tiền, bắn tiền Mobifone chi tiết.

>>> Mời bạn xem danh sách sim số đẹp mạng Mobifone:

0932.90.8686 Giá: 5,600,000   < - - >   0909 999834 Giá: 10,500,000
0933.2222.36 Giá: 5,600,000   < - - >   0909.83.2345 Giá: 10,500,000
0934.19.19.59 Giá: 5,600,000   < - - >   0931.29.5999 Giá: 10,500,000
0934.8.33388 Giá: 5,600,000   < - - >   0931.91.19.19 Giá: 10,500,000
0934.82.3838 Giá: 5,600,000   < - - >   0932 164567 Giá: 10,500,000
0934.86.3668 Giá: 5,600,000   < - - >   0932 184567 Giá: 10,500,000
0935 239179 Giá: 5,600,000   < - - >   0932 754567 Giá: 10,500,000
0935 266699 Giá: 5,600,000   < - - >   0933 442299 Giá: 10,500,000
0935 386389 Giá: 5,600,000   < - - >   0933 643456 Giá: 10,500,000
0935 567893 Giá: 5,600,000   < - - >   0933 800808 Giá: 10,500,000
0935 643564 Giá: 5,600,000   < - - >   0933 807888 Giá: 10,500,000
0935 858383 Giá: 5,600,000   < - - >   0933 847799 Giá: 10,500,000
0935 979679 Giá: 5,600,000   < - - >   0933 879777 Giá: 10,500,000
0935.11.3689 Giá: 5,600,000   < - - >   0934 067799 Giá: 10,500,000
0935.11.77.44 Giá: 5,600,000   < - - >   0934 085085 Giá: 10,500,000
0935.19.39.59 Giá: 5,600,000   < - - >   0934 093456 Giá: 10,500,000
0935.26.1368 Giá: 5,600,000   < - - >   0934 096886 Giá: 10,500,000
0935.81.86.89 Giá: 5,600,000   < - - >   0934 121999 Giá: 10,500,000
0937 179968 Giá: 5,600,000   < - - >   0934 164567 Giá: 10,500,000
0937 390666 Giá: 5,600,000   < - - >   0934 961888 Giá: 10,500,000
0937.16.2666 Giá: 5,600,000   < - - >   0936 000033 Giá: 10,500,000
0937.74.86.86 Giá: 5,600,000   < - - >   0936 000037 Giá: 10,500,000
0938 136568 Giá: 5,600,000   < - - >   0936 000090 Giá: 10,500,000
0938 615161 Giá: 5,600,000   < - - >   0936 000369 Giá: 10,500,000
0938 615161 Giá: 5,600,000   < - - >   0936 000639 Giá: 10,500,000
0938.55.29.29 Giá: 5,600,000   < - - >   0936 000779 Giá: 10,500,000
0938617161  Giá: 5,600,000   < - - >   0936 000788 Giá: 10,500,000
0938617161  Giá: 5,600,000   < - - >   0936 000799 Giá: 10,500,000
0938717969  Giá: 5,600,000   < - - >   0937 102345 Giá: 10,500,000
0938717969  Giá: 5,600,000   < - - >   0937 197888 Giá: 10,500,000
0939 438989 Giá: 5,600,000   < - - >   0937 347788 Giá: 10,500,000
0939 777991 Giá: 5,600,000   < - - >   0937 357788 Giá: 10,500,000
0939.1.8.1998 Giá: 5,600,000   < - - >   0937 393039 Giá: 10,500,000
0905 989688 Giá: 5,620,000   < - - >   0937 393338 Giá: 10,500,000
0902 364777 Giá: 5,625,000   < - - >   0937 393535 Giá: 10,500,000
0902 631777 Giá: 5,625,000   < - - >   0937 477788 Giá: 10,500,000
0932 093777 Giá: 5,625,000   < - - >   0937 590888 Giá: 10,500,000
0938 062777 Giá: 5,625,000   < - - >   0937 808889 Giá: 10,500,000
0901 354888 Giá: 5,650,000   < - - >   0937 887778 Giá: 10,500,000
0936 853685 Giá: 5,650,000   < - - >   0938 067999 Giá: 10,500,000
0936 853685 Giá: 5,650,000   < - - >   0938 426668 Giá: 10,500,000
0899 999709 Giá: 5,700,000   < - - >   0938 493456 Giá: 10,500,000
0899 999729 Giá: 5,700,000   < - - >   0938 576668 Giá: 10,500,000
0901 268186 Giá: 5,700,000   < - - >   0938 638899 Giá: 10,500,000
0901 394888 Giá: 5,700,000   < - - >   0938 668094 Giá: 10,500,000
0901 417888 Giá: 5,700,000   < - - >   0938 668095 Giá: 10,500,000
0901 612666 Giá: 5,700,000   < - - >   0938 668097 Giá: 10,500,000
0901 696686 Giá: 5,700,000   < - - >   0938 668388 Giá: 10,500,000
0901 696898 Giá: 5,700,000   < - - >   0938 668399 Giá: 10,500,000
0901 698986 Giá: 5,700,000   < - - >   0938 668667 Giá: 10,500,000
0901 699679 Giá: 5,700,000   < - - >   0938 668739 Giá: 10,500,000
0901 699939 Giá: 5,700,000   < - - >   0938 668766 Giá: 10,500,000
0901.69.69.59 Giá: 5,700,000   < - - >   0938 668800 Giá: 10,500,000
0901.69.69.86 Giá: 5,700,000   < - - >   0938 668844 Giá: 10,500,000
0901.69.8688 Giá: 5,700,000   < - - >   0938 668910 Giá: 10,500,000
0906 666717 Giá: 5,700,000   < - - >   0938 707878 Giá: 10,500,000
0906 666727 Giá: 5,700,000   < - - >   0938 717878 Giá: 10,500,000
0906 666944 Giá: 5,700,000   < - - >   0938 747788 Giá: 10,500,000
0906.99.41.99 Giá: 5,700,000   < - - >   0938 768989 Giá: 10,500,000
0906.99.42.99 Giá: 5,700,000   < - - >   0938 797900 Giá: 10,500,000
0906.99.45.99 Giá: 5,700,000   < - - >   0938 797909 Giá: 10,500,000
0906.99.47.99 Giá: 5,700,000   < - - >   0938 797977 Giá: 10,500,000
0907 777069 Giá: 5,700,000   < - - >   0938 797980 Giá: 10,500,000
0907 777083 Giá: 5,700,000   < - - >   0938 868877 Giá: 10,500,000
0907 834545 Giá: 5,700,000   < - - >   0938 885533 Giá: 10,500,000
0908 787814 Giá: 5,700,000   < - - >   0938 886068 Giá: 10,500,000
0908 787823 Giá: 5,700,000   < - - >   0938 886776 Giá: 10,500,000
0908 788844 Giá: 5,700,000   < - - >   0938 888357 Giá: 10,500,000
0908 799922 Giá: 5,700,000   < - - >   0938 888485 Giá: 10,500,000
0908 799933 Giá: 5,700,000   < - - >   0938 888680 Giá: 10,500,000
0908.30.88.66 Giá: 5,700,000   < - - >   0938 888682 Giá: 10,500,000
0908.43.6886 Giá: 5,700,000   < - - >   0938 888685 Giá: 10,500,000
0909 583668 Giá: 5,700,000   < - - >   0938 888980 Giá: 10,500,000
0909 791717 Giá: 5,700,000   < - - >   0938 888985 Giá: 10,500,000
0909 966638 Giá: 5,700,000   < - - >   0939 222929 Giá: 10,500,000
0909 966682 Giá: 5,700,000   < - - >   0931.05.0000 Giá: 10,500,005
0909 966692 Giá: 5,700,000   < - - >   0932.873.873 Giá: 10,560,000
0909.11.53.11 Giá: 5,700,000   < - - >   0901 311168 Giá: 10,565,000
0909.55.03.55 Giá: 5,700,000   < - - >   0902 470000 Giá: 10,565,000
0931 234686 Giá: 5,700,000   < - - >   09.09.710.777 Giá: 10,600,000
0931 272345 Giá: 5,700,000   < - - >   0902 340456 Giá: 10,600,000
0931 292345 Giá: 5,700,000   < - - >   0902 344888 Giá: 10,600,000
0932 633399 Giá: 5,700,000   < - - >   0902 361234 Giá: 10,600,000
0937 162468 Giá: 5,700,000   < - - >   0902 381234 Giá: 10,600,000
0937 316677 Giá: 5,700,000   < - - >   0902 481234 Giá: 10,600,000
0937 583388 Giá: 5,700,000   < - - >   0902 714567 Giá: 10,600,000
0937 686060 Giá: 5,700,000   < - - >   0902 734888 Giá: 10,600,000
0937 723377 Giá: 5,700,000   < - - >   0902 861234 Giá: 10,600,000
0937 844448 Giá: 5,700,000   < - - >   0902 864864 Giá: 10,600,000
0937.05.6886 Giá: 5,700,000   < - - >   0902 962345 Giá: 10,600,000
0937.44.2468 Giá: 5,700,000   < - - >   0902.73.3456 Giá: 10,600,000
0938 266667 Giá: 5,700,000   < - - >   0906.37.1234 Giá: 10,600,000
0938 396060 Giá: 5,700,000   < - - >   0906.70.4567 Giá: 10,600,000
0938 813377 Giá: 5,700,000   < - - >   0907.51.1368 Giá: 10,600,000
0938 888255 Giá: 5,700,000   < - - >   0908 594567 Giá: 10,600,000
0938 888330 Giá: 5,700,000   < - - >   0908.69.4567 Giá: 10,600,000
0938 888331 Giá: 5,700,000   < - - >   0909 836886 Giá: 10,600,000
0938 888332 Giá: 5,700,000   < - - >   093.88.111.99 Giá: 10,600,000
0938 888467 Giá: 5,700,000   < - - >   093.88.222.55 Giá: 10,600,000
0938 888475 Giá: 5,700,000   < - - >   0932 045045 Giá: 10,600,000

>>> Hướng dẫn chi tiết tìm sim giá rẻ chỉ từ 3 đến 5 triệu đồng

Hướng dẫn chi tiết tìm sim giá rẻ chỉ từ 3 đến 5 triệu đồng.

Hướng dẫn cách ứng tiền trước của mobifone
Tìm hiểu dịch vụ ứng tiền mobifone
Ứng tiền mobifone ra đời nhằm giúp cho các khách hàng của nhà mạng này có thể ứng trước được 3000 đồng vào tài khoản chính của số điện thoại để sử dụng khi tài khoản không may bị hết tiền. Nhờ đó, nó sẽ giúp cho các bạn có thể thực hiện một cuộc gọi nhanh hoặc gửi tin nhắn để thông báo, hoặc nhờ nạp tiền và tiếp tục sử dụng, giúp bạn tránh những rắc rối có thể xảy đến khi không thể thực hiện các cuộc gọi cần thiết.
Điều kiện ứng tiền: Thuê bao mobifone cần thỏa mãn các điều kiện ứng tiền gồm có đã kích hoạt ít nhất 1 năm, đang hoạt động 2 chiều bình thường và có số dư trong tài khoản là nhỏ hơn hoặc bằng 300 đồng.
Cách ứng tiền trước của mobifone
Để thực hiện ứng tiền mobifone, các thuê bao đáp ứng đủ điều kiện ứng tiền sẽ thực hiện như sau:
  • Soạn tin nhắn UT gửi 900 để gửi yêu cầu ứng tiền tới nhà mạng, để nhà mạng gửi tin nhắn xác nhận ứng tiền
  • Soạn tin CO gửi 900 trong 10 phút khi nhận được tin nhắn từ phía nhà mạng để chấp nhận việc ứng tiền. Ngay sau đó, số tiền trong tài khoản chính của bạn sẽ được cộng thêm 3000 đồng.
Cước phí dịch vụ ứng tiền trước của mobifone: Cước phí dịch vụ là 300 đồng/1 lần ứng tiền. Bạn sẽ chỉ được ứng tiền 1 lần cho 1 lần nạp thẻ, và số tiền bạn ứng cùng phí dịch vụ ứng tiền sẽ trừ vào tài khoản chính ngay sau khi bạn thực hiện nạp thẻ thành công.
Hướng dẫn bắn tiền mobifone như thế nào?
Ngoài việc thực hiện ứng tiền, với các thuê bao chưa đủ điều kiện ứng tiền có thể nhờ một thuê bao mobifone khác bắn tiền từ thuê bao của họ qua cho mình thông qua dịch vụ chuyển tiền mobifone M2U
Dịch vụ chuyển tiền M2U giúp các thuê bao mobifone có thể chia sẻ số tiền trong tài khoản chính của mình cho nhau, vì thế cũng vô cùng hữu ích cho các bạn dùng mạng điện thoại di động.
Điều kiện thuê bao thực hiện bắn tiền: đang hoạt động 2 chiều và đã kích hoạt ít nhất 1 năm, thuê bao nhận tiền thì không yêu cầu điều kiện.
Bắn tiền mobifone như thế nào?
Để thực hiện bắn tiền mobifone, bạn sẽ thực hiện bấm trực tiếp trên bàn phím điện thoại dãy kí tự: *119*SốĐiệnThoại*SốTiền*MậtKhẩu#ok.
Lưu ý: Để đăng kí dịch vụ bắn tiền mobifone, bạn sẽ đăng kí mật khẩu cho số thuê bao của mình, số tiền chuyển trong 1 lần nhỏ nhất là 1000 đồng và lớn nhất là 50000 đồng. Khi thực hiện chuyển tiền xong, thuê bao chuyển tiền phải còn lại số dư trong tài khoản ít nhất là 1000 đồng, và trong 1 ngày, 1 thuê bao được thực hiện chuyển tối đa là 300000đồng/ngày.
Tìm hiểu về cách ứng tiền trước của mobifone và bắn tiền mobifone nhu the nao chắc chắn sẽ giúp cho những ai sử dụng mạng di động mobifone có thể dễ dàng và thuận tiện hơn rất nhiều khi sử dụng điện thoại. Các bạn không nên bỏ qua các dịch vụ hỗ trợ tiện ích như vậy từ nhà mạng nhé. Nếu muốn tìm hiểu thêm bất cứ thông tin gì, bạn hãy lập tức vào trang  chủ để nhận hướng dẫn nhé.
Xem thêm bài viết liên quan: