Hiển thị các bài đăng có nhãn đăng ký sim. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn đăng ký sim. Hiển thị tất cả bài đăng

Bí quyết đăng ký sim sinh viên Mobifone cho mạng Mobifone

Hướng dẫn đăng kí sim sinh viên, sim fast connect mobifone

Sinh viên là một đối tượng thường có nhu cầu sử dụng mạng di động khá lớn. Để tận dụng nguồn khách hàng này, nhà mạng mobifone đã có nhiều chương trình ưu đãi cho sinh viên khi sử dụng mạng di động. Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn về cách thức đăng kí sim sinh viên mobifone và cách thức đăng kí sim fast connect mobifone như thế nào nhé. 

>>> Tham khảo danh sách sim số đẹp mạng Mobifone:
0909.567.000 Giá: 5,500,000   < - - >   0932.55.56.57 Giá: 10,000,000
093 207 1990 Giá: 5,500,000   < - - >   0933 065065 Giá: 10,000,000
093 683 2468 Giá: 5,500,000   < - - >   0933 065065 Giá: 10,000,000
093 989 1974 Giá: 5,500,000   < - - >   0933 331335 Giá: 10,000,000
093.143.66.69 Giá: 5,500,000   < - - >   0933 333775 Giá: 10,000,000
0931 000668 Giá: 5,500,000   < - - >   0933 333992 Giá: 10,000,000
0931 011998 Giá: 5,500,000   < - - >   0933 335113 Giá: 10,000,000
0931 022777 Giá: 5,500,000   < - - >   0933 339978 Giá: 10,000,000
0931 039139 Giá: 5,500,000   < - - >   0933 765765 Giá: 10,000,000
0931 044666 Giá: 5,500,000   < - - >   0933 765765 Giá: 10,000,000
0931 055777 Giá: 5,500,000   < - - >   0933 851851 Giá: 10,000,000
0931 066088 Giá: 5,500,000   < - - >   0933.33.57.78 Giá: 10,000,000
0931 068268 Giá: 5,500,000   < - - >   0933.79.1357 Giá: 10,000,000
0931 068568 Giá: 5,500,000   < - - >   0934 179666 Giá: 10,000,000
0931 071994 Giá: 5,500,000   < - - >   0934.69.3888 Giá: 10,000,000
0931 071996 Giá: 5,500,000   < - - >   0935 381368 Giá: 10,000,000
0931 071998 Giá: 5,500,000   < - - >   0935 424888 Giá: 10,000,000
0931 072002 Giá: 5,500,000   < - - >   0935 567896 Giá: 10,000,000
0931 077088 Giá: 5,500,000   < - - >   0935 688988 Giá: 10,000,000
0931 081994 Giá: 5,500,000   < - - >   0935 904999 Giá: 10,000,000
0931 081996 Giá: 5,500,000   < - - >   0936 666614 Giá: 10,000,000
0931 084999 Giá: 5,500,000   < - - >   0936 666623 Giá: 10,000,000
0931 451368 Giá: 5,500,000   < - - >   0936 813939 Giá: 10,000,000
0931 456345 Giá: 5,500,000   < - - >   0936.044.044 Giá: 10,000,000
0931 578910 Giá: 5,500,000   < - - >   0937 104567 Giá: 10,000,000
0931 668689 Giá: 5,500,000   < - - >   0937 208208 Giá: 10,000,000
0931 818881 Giá: 5,500,000   < - - >   0937 208208 Giá: 10,000,000
0931 879779 Giá: 5,500,000   < - - >   0937 748866 Giá: 10,000,000
0931 880777 Giá: 5,500,000   < - - >   0937 948866 Giá: 10,000,000
0931 881777 Giá: 5,500,000   < - - >   0937.9999.76 Giá: 10,000,000
0931 882777 Giá: 5,500,000   < - - >   0938 339889 Giá: 10,000,000
0931 883777 Giá: 5,500,000   < - - >   0938 339889 Giá: 10,000,000
0931 884777 Giá: 5,500,000   < - - >   0938.13.7878 Giá: 10,000,000
0931 885777 Giá: 5,500,000   < - - >   0938.16.1368 Giá: 10,000,000
0931 886899 Giá: 5,500,000   < - - >   0939 062062 Giá: 10,000,000
0931 899699 Giá: 5,500,000   < - - >   0939 584584 Giá: 10,000,000
0931 966696 Giá: 5,500,000   < - - >   0939 777279 Giá: 10,000,000
0931 999559 Giá: 5,500,000   < - - >   0939 835999 Giá: 10,000,000
0931.0.33338 Giá: 5,500,000   < - - >   0939 835999 Giá: 10,000,000
0931.00.07.07 Giá: 5,500,000   < - - >   0939.00.6668 Giá: 10,000,000
0931.07.8899 Giá: 5,500,000   < - - >   0939.08.1368 Giá: 10,000,000
0931.08.09.09 Giá: 5,500,000   < - - >   0939.20.4444 Giá: 10,000,000
0931.09.2345 Giá: 5,500,000   < - - >   0939.67.4444 Giá: 10,000,000
0931.83.83.68 Giá: 5,500,000   < - - >   0939.71.6888 Giá: 10,000,000
0931.87.88.66 Giá: 5,500,000   < - - >   0939.85.4444 Giá: 10,000,000
0931.88.7779 Giá: 5,500,000   < - - >   0939.9.9.1986 Giá: 10,000,000
0931.88.80.80 Giá: 5,500,000   < - - >   0931.04.0000 Giá: 10,000,002
0931.89.5777 Giá: 5,500,000   < - - >   0932 831831 Giá: 10,000,003
0931.89.6777 Giá: 5,500,000   < - - >   0931 550999 Giá: 10,100,000
0931.9999.28 Giá: 5,500,000   < - - >   0933 044888 Giá: 10,100,000
0931.9999.28 Giá: 5,500,000   < - - >   09339.4.39.39 Giá: 10,100,000
0932 031971 Giá: 5,500,000   < - - >   0936.567894. Giá: 10,100,000
0932 113777 Giá: 5,500,000   < - - >   0937 666663 Giá: 10,100,000
0932 114777 Giá: 5,500,000   < - - >   0937.26.39.79 Giá: 10,100,000
0932 133777 Giá: 5,500,000   < - - >   0937.51.39.39 Giá: 10,100,000
0932 144777 Giá: 5,500,000   < - - >   0938 638683 Giá: 10,130,000
0932 834888 Giá: 5,500,000   < - - >   0901 266299 Giá: 10,200,000
0932.66.11.22 Giá: 5,500,000   < - - >   0901.63.73.83 Giá: 10,200,000
0932.85.39.39 Giá: 5,500,000   < - - >   0931 205205 Giá: 10,200,000
0933 702666 Giá: 5,500,000   < - - >   0931 210210 Giá: 10,200,000
0933 934777 Giá: 5,500,000   < - - >   0931 217217 Giá: 10,200,000
0933.13.22.99 Giá: 5,500,000   < - - >   0931 217999 Giá: 10,200,000
0933.18.00.99 Giá: 5,500,000   < - - >   0931 222220 Giá: 10,200,000
0933.582.666 Giá: 5,500,000   < - - >   0931 222224 Giá: 10,200,000
0933.83.1983 Giá: 5,500,000   < - - >   0931 248999 Giá: 10,200,000
0934 455677 Giá: 5,500,000   < - - >   0931 249888 Giá: 10,200,000
0934 560656 Giá: 5,500,000   < - - >   0931 257888 Giá: 10,200,000
0934 594666 Giá: 5,500,000   < - - >   0931 257999 Giá: 10,200,000
0935 121983 Giá: 5,500,000   < - - >   0931 266662 Giá: 10,200,000
0935 209666 Giá: 5,500,000   < - - >   0931 270270 Giá: 10,200,000
0935 438686 Giá: 5,500,000   < - - >   0931 271888 Giá: 10,200,000
0935 592666 Giá: 5,500,000   < - - >   0931 273273 Giá: 10,200,000
0935.78.87.78 Giá: 5,500,000   < - - >   0931 275275 Giá: 10,200,000
0935.8888.92 Giá: 5,500,000   < - - >   0931 280888 Giá: 10,200,000
0936 023979 Giá: 5,500,000   < - - >   0931 290290 Giá: 10,200,000
0936 362016 Giá: 5,500,000   < - - >   0931 293293 Giá: 10,200,000
0936 873979 Giá: 5,500,000   < - - >   0931 295295 Giá: 10,200,000
0936 948686 Giá: 5,500,000   < - - >   0931 544544 Giá: 10,200,000
0936.11.1979 Giá: 5,500,000   < - - >   0931 544888 Giá: 10,200,000
0936.38.38.58 Giá: 5,500,000   < - - >   0931 544999 Giá: 10,200,000
0936.74.8686 Giá: 5,500,000   < - - >   0931 548548 Giá: 10,200,000
0937 103666 Giá: 5,500,000   < - - >   0931 555567 Giá: 10,200,000
0937 103666 Giá: 5,500,000   < - - >   0931.20.1999 Giá: 10,200,000
0937 198866 Giá: 5,500,000   < - - >   0931.20.39.79 Giá: 10,200,000
0937 418686 Giá: 5,500,000   < - - >   0931.25.39.79 Giá: 10,200,000
0937.199.599 Giá: 5,500,000   < - - >   0931.27.3999 Giá: 10,200,000
0937.79.30.79 Giá: 5,500,000   < - - >   0931.5555.69 Giá: 10,200,000
0937.79.30.79 Giá: 5,500,000   < - - >   0932 893893 Giá: 10,200,000
0938 508777 Giá: 5,500,000   < - - >   0937 460000 Giá: 10,200,000
0938 508777 Giá: 5,500,000   < - - >   0937 460000 Giá: 10,200,000
0938 577789 Giá: 5,500,000   < - - >   0938888119  Giá: 10,200,000
0938.532.666 Giá: 5,500,000   < - - >   0938888119  Giá: 10,200,000
0939 55 1992 Giá: 5,500,000   < - - >   0939.05.4444 Giá: 10,200,000
0939 758666 Giá: 5,500,000   < - - >   0901 051999 Giá: 10,300,000
0939 79 2007 Giá: 5,500,000   < - - >   0903 386863 Giá: 10,300,000
0939 79 2008 Giá: 5,500,000   < - - >   0901.03.1999 Giá: 10,400,000
0939 803666 Giá: 5,500,000   < - - >   090.77777.30 Giá: 10,500,000
0939.00.88.77 Giá: 5,500,000   < - - >   0901 520000 Giá: 10,500,000
0939.11.66.33 Giá: 5,500,000   < - - >   0901 789678 Giá: 10,500,000
0939.13.8688 Giá: 5,500,000   < - - >   0902 345700 Giá: 10,500,000

>>> Hướng dẫn chọn mua sim thần tài giá rẻ:


Hướng dẫn chọn mua sim thần tài giá rẻ.

Hướng dẫn đăng kí sim sinh viên mobifone
Sim sinh viên mobifone là loại sim mà nhà mạng mobifone cung cấp cho các đối tượng là sinh viên đang theo học các trường đại học, cao đẳng trong cả nước, khi sử dụng sim sinh viên, các bạn sẽ được hưởng nhiều chương trình khuyến mại và ưu đãi hơn so với các sim thông thường khác.
Những lợi ích khi bạn đăng kí sim sinh viên mobifone
  • Liên lạc lâu dài: sim sinh viên sẽ không bị giới hạn ngày sử dụng như các loại sim thông thường khác của mobifone
  • Gọi và nhắn tin rẻ: các bạn dùng sim sinh viên có thể đăng kí gọi theo nhóm để giảm cước phí, phí nhắn tin nội mạng chỉ còn 99 đồng/tin nhắn.
  • Nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn: Bên cạnh bạn được tham gia nhiều khuyến mại nhắn tin và gọi điện nội mạng với giá cước hấp dẫn, bạn còn được tặng 25000 đồng vào tài khoản/tháng cộng vào tài khoản khuyến mại, hằng tháng bạn cũng được tặng 35MB/30 ngày sử dụng mạng di động, được đăng kí 3g với giá khuyến mại 25000 đồng/tháng.
Đăng kí sim sinh viên mobifone thế nào?
  • Đối tượng: Sim sinh viên dành cho đối tượng là các bạn sinh viên trong cả nước thì đều có thể thực hiện mua mới hoặc chuyển từ sim đang dùng thành sim sinh viên mobifone.
  • Cách thức: Các bạn sinh viên sẽ đến các điểm giao dịch của mobifone để đề nghị chuyển sim đang dùng thành sim sinh viên mobifone hoặc mua sim sinh viên mobifone mới. 
Khi đăng kí sim sinh viên mobifone, bạn cần cầm theo chứng minh thư nhân dân và thẻ sinh viên để xác nhận bạn đúng là sinh viên, khi đó thì các nhân viên mobifone sẽ thực hiện chuyển đổi sim cho bạn rất nhanh chóng.
Đăng ký sim fast connect mobifone như thế nào?
Fast Connect là một dịch vụ giúp cho bạn có thể truy cập vào Internet băng rộng di động và gửi tin nhắn SMS trong phạm vi vùng phủ sóng của nhà mạng MobiFone thông qua thiết bị cho phép truy cập vào Internet qua GPRS/EDGE/3G.
Cước phí dịch vụ cho thuê bao trả trước là 25000 đồng/lần hòa mạng, cước phí cho thuê bao trả sau là 35000đồng/lần hòa mạng.
Cách thức đăng kí: để đăng kí gói cước, bạn soạn tin theo cú pháp DK TênGóiCước gửi đến số 999, để hủy gói cước, bạn nhắn tin HUY Têngóicước gửi số 999
Để đăng kí qua giao thức USSD, bạn bấm *090*5*10#OK và làm theo hướng dẫn.
Lưu ý: Với thuê bao trả sau, cước phí Đăng ký sim fast connect mobifone sẽ được tính vào hóa đơn cước trong kì phát sinh việc bạn đăng kí, còn với thuê bao trả trước thì cước phí đăng kí sẽ được trừ trực tiếp vào tài khoản gốc của khách hàng.
Bài viết này đã cung cấp cho các bạn thông tin về đăng ký sim fast connect mobifone cũng như đăng kí sim sinh viên mobifone như thế nào? Nếu còn thắc mắc, các bạn hãy truy cập vào trang chủ để tìm hiểu thêm thông tin nhé.
Xem thêm bài viết: