Cú pháp chuẩn kiểm tra số phút khuyến mại của Mobifone.

Cách kiểm tra dung lượng, số phút khuyến mại của mobifone
Ở bài viết trước, các bạn đã được hướng dẫn cách đăng kí 3g thuê bao trả sau mobifone, để các bạn có thể sử dụng mạng 3g mobifone được thuận tiện hơn thì ngay sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn về cách kiểm tra dung lượng data mạng mobifone, bên cạnh đó, mình cũng sẽ hướng dẫn bạn kiểm tra số phút khuyến mại của mobifone.

>>> Tham khảo danh sách sim số đẹp mạng Mobifone:

0938 888494 Giá: 5,700,000   < - - >   0932 084567 Giá: 10,600,000
0938 888515 Giá: 5,700,000   < - - >   0933 341234 Giá: 10,600,000
0938 888525 Giá: 5,700,000   < - - >   0933 735999 Giá: 10,600,000
0938 888535 Giá: 5,700,000   < - - >   0933.20.40.40 Giá: 10,600,000
0938 888545 Giá: 5,700,000   < - - >   0933.20.40.80 Giá: 10,600,000
0938 888693 Giá: 5,700,000   < - - >   0933.26.4567 Giá: 10,600,000
0938 888970 Giá: 5,700,000   < - - >   09333.64.888 Giá: 10,600,000
0939 222206 Giá: 5,700,000   < - - >   0935 574444 Giá: 10,600,000
0939 222210 Giá: 5,700,000   < - - >   0937 125999 Giá: 10,600,000
0939.20.88.66 Giá: 5,700,000   < - - >   0937 126999 Giá: 10,600,000
0898 890909 Giá: 5,750,000   < - - >   0937 130999 Giá: 10,600,000
0898 890990 Giá: 5,750,000   < - - >   0938 181234 Giá: 10,600,000
0931 955966 Giá: 5,750,000   < - - >   0938.22.00.88 Giá: 10,600,000
0898 389399 Giá: 5,760,000   < - - >   0938.2345.38 Giá: 10,600,000
0901.90.98.99 Giá: 5,760,000   < - - >   0938.2345.77 Giá: 10,600,000
0904.68.1986 Giá: 5,760,000   < - - >   0938.55.11.66 Giá: 10,600,000
0905 991997 Giá: 5,760,000   < - - >   0939 811 666 Giá: 10,600,000
0905.88.87.86 Giá: 5,760,000   < - - >   093.1334.999 Giá: 10,800,000
0909.73.1368 Giá: 5,760,000   < - - >   093.134.6888 Giá: 10,800,000
0931.86.39.86 Giá: 5,760,000   < - - >   093.1346.999 Giá: 10,800,000
0934 959989 Giá: 5,760,000   < - - >   0931.05.6888 Giá: 10,800,000
0898 844448 Giá: 5,800,000   < - - >   0931.343.999 Giá: 10,800,000
0899 997279 Giá: 5,800,000   < - - >   09313.44.888 Giá: 10,800,000
0899 997379 Giá: 5,800,000   < - - >   09318.37.999 Giá: 10,800,000
0899 997579 Giá: 5,800,000   < - - >   0938 880006 Giá: 10,800,000
0899 998279 Giá: 5,800,000   < - - >   0939 063906 Giá: 10,800,000
0899 998696 Giá: 5,800,000   < - - >   0939.58.7888 Giá: 10,800,000
0899 998819 Giá: 5,800,000   < - - >   0898 881919 Giá: 10,900,000
0899 998861 Giá: 5,800,000   < - - >   0905.81.6886 Giá: 10,990,000
0899 998862 Giá: 5,800,000   < - - >   0901 795888 Giá: 10,999,000
0899 998865 Giá: 5,800,000   < - - >   089.88.99966 Giá: 11,000,000
0899 998983 Giá: 5,800,000   < - - >   089.889.66.99 Giá: 11,000,000
0899 999161 Giá: 5,800,000   < - - >   089.889.88.66 Giá: 11,000,000
0899 999220 Giá: 5,800,000   < - - >   0898 003888 Giá: 11,000,000
0899 999221 Giá: 5,800,000   < - - >   0898 005888 Giá: 11,000,000
0899 999223 Giá: 5,800,000   < - - >   0898 011999 Giá: 11,000,000
0899 999224 Giá: 5,800,000   < - - >   0898 022999 Giá: 11,000,000
0899 999225 Giá: 5,800,000   < - - >   0898 055999 Giá: 11,000,000
0899 999226 Giá: 5,800,000   < - - >   0898 456786 Giá: 11,000,000
0899 999227 Giá: 5,800,000   < - - >   0898 511888 Giá: 11,000,000
0899 999228 Giá: 5,800,000   < - - >   0898 511999 Giá: 11,000,000
0899 999236 Giá: 5,800,000   < - - >   0898 886969 Giá: 11,000,000
0899 999345 Giá: 5,800,000   < - - >   0898 886996 Giá: 11,000,000
0899 999363 Giá: 5,800,000   < - - >   0898 887778 Giá: 11,000,000
0899 999365 Giá: 5,800,000   < - - >   0898 889669 Giá: 11,000,000
0899 999366 Giá: 5,800,000   < - - >   0898 889696 Giá: 11,000,000
0899 999377 Giá: 5,800,000   < - - >   0898 896669 Giá: 11,000,000
0899 999378 Giá: 5,800,000   < - - >   0898 896996 Giá: 11,000,000
0899 999515 Giá: 5,800,000   < - - >   0898 897778 Giá: 11,000,000
0899 999518 Giá: 5,800,000   < - - >   0898 899696 Giá: 11,000,000
0899 999694 Giá: 5,800,000   < - - >   0898 899699 Giá: 11,000,000
0899 999756 Giá: 5,800,000   < - - >   0898 899779 Giá: 11,000,000
0899 999766 Giá: 5,800,000   < - - >   0898.35.1999 Giá: 11,000,000
0899 999767 Giá: 5,800,000   < - - >   0898.42.68.68 Giá: 11,000,000
09.33.6666.29 Giá: 5,800,000   < - - >   0898.49.1111 Giá: 11,000,000
09.33.6666.95 Giá: 5,800,000   < - - >   0898.66.39.39 Giá: 11,000,000
090.234.2.234 Giá: 5,800,000   < - - >   08989.0.6888 Giá: 11,000,000
090.77.99.123 Giá: 5,800,000   < - - >   09.07.08.1368 Giá: 11,000,000
090.77.99.234 Giá: 5,800,000   < - - >   0901 037037 Giá: 11,000,000
0901 192777 Giá: 5,800,000   < - - >   0901 044044 Giá: 11,000,000
0901 337555 Giá: 5,800,000   < - - >   0901 057057 Giá: 11,000,000
0901 337555 Giá: 5,800,000   < - - >   0901 063063 Giá: 11,000,000
0901 391777 Giá: 5,800,000   < - - >   0901 092092 Giá: 11,000,000
0902 842666 Giá: 5,800,000   < - - >   0901 211368 Giá: 11,000,000
0902 955588 Giá: 5,800,000   < - - >   0901 215215 Giá: 11,000,000
0902 963388 Giá: 5,800,000   < - - >   0901 244888 Giá: 11,000,000
0902 973388 Giá: 5,800,000   < - - >   0901 244999 Giá: 11,000,000
0902.04.1992 Giá: 5,800,000   < - - >   0901 272999 Giá: 11,000,000
0903 653777 Giá: 5,800,000   < - - >   0901 601888 Giá: 11,000,000
0904.13.3939 Giá: 5,800,000   < - - >   0901 630888 Giá: 11,000,000
0906 659899 Giá: 5,800,000   < - - >   0901.03.7999 Giá: 11,000,000
0907 888685 Giá: 5,800,000   < - - >   0901.05.1888 Giá: 11,000,000
090777.5.111 Giá: 5,800,000   < - - >   0902.71.5678 Giá: 11,000,000
0908 068606 Giá: 5,800,000   < - - >   0902.71.5678 Giá: 11,000,000
0908.6111.66 Giá: 5,800,000   < - - >   0903 400060 Giá: 11,000,000
0909 408666 Giá: 5,800,000   < - - >   0903 400060 Giá: 11,000,000
0909.08.4666 Giá: 5,800,000   < - - >   0903 888286 Giá: 11,000,000
0909.66.40.40 Giá: 5,800,000   < - - >   0903 888286 Giá: 11,000,000
0909.66.41.41 Giá: 5,800,000   < - - >   0904 254444 Giá: 11,000,000
0909.66.43.43 Giá: 5,800,000   < - - >   0906.22.1368 Giá: 11,000,000
093.1168.777 Giá: 5,800,000   < - - >   0907 489888 Giá: 11,000,000
093.18.33579 Giá: 5,800,000   < - - >   0907 992266 Giá: 11,000,000
093.183.2468 Giá: 5,800,000   < - - >   0907 992266 Giá: 11,000,000
0931 158777 Giá: 5,800,000   < - - >   0908.62.8989 Giá: 11,000,000
0931 176777 Giá: 5,800,000   < - - >   093.11.34.888 Giá: 11,000,000
0931 538666 Giá: 5,800,000   < - - >   093.14.27.888 Giá: 11,000,000
0931 539666 Giá: 5,800,000   < - - >   0931 020888 Giá: 11,000,000
0931 558868 Giá: 5,800,000   < - - >   0931 020999 Giá: 11,000,000
0931 698868 Giá: 5,800,000   < - - >   0931 095095 Giá: 11,000,000
0931.05.4567 Giá: 5,800,000   < - - >   0931 814888 Giá: 11,000,000
0931.33.58.58 Giá: 5,800,000   < - - >   0931 814999 Giá: 11,000,000
0931.333.833 Giá: 5,800,000   < - - >   0931 889979 Giá: 11,000,000
0931.333.883 Giá: 5,800,000   < - - >   0931 926888 Giá: 11,000,000
0931.336.996 Giá: 5,800,000   < - - >   0931.00.1368 Giá: 11,000,000
0931.338.558 Giá: 5,800,000   < - - >   0931.04.79.79 Giá: 11,000,000
0931.338.778 Giá: 5,800,000   < - - >   0931.08.3888 Giá: 11,000,000
0931.34.88.99 Giá: 5,800,000   < - - >   0931.09.0000 Giá: 11,000,000
0931.83.33.88 Giá: 5,800,000   < - - >   0932 553888 Giá: 11,000,000
0932 533979 Giá: 5,800,000   < - - >   0932.86.1999 Giá: 11,000,000
0932 543979 Giá: 5,800,000   < - - >   0932.99.33.88 Giá: 11,000,000
0932.90.8666 Giá: 5,800,000   < - - >   0933 083939 Giá: 11,000,000
0933 579889 Giá: 5,800,000   < - - >   0934.27.5678 Giá: 11,000,000

>>> Hướng dẫn chọn mua sim phong thủy hợp tuổi, hợp mệnh:

Hướng dẫn chọn mua sim phong thủy hợp tuổi, hợp mệnh

Ý nghĩa việc kiểm tra dung lượng data mạng mobifone
Việc bạn thực hiện kiểm tra dụng lượng data có nghĩa là bạn tìm hiểu xem mình còn bao nhiêu lưu lượng mạng di động tốc độ cao còn lại sau một quá trình sử dụng, điều đó sẽ vô cùng hữu ích cho bạn
Giúp bạn có thể biết mình đã sử dụng hết lưu lượng di động hay chưa? còn nhiều hay không để có thể sử dụng tiếp cho phù hợp, nhất là với những bạn đăng kí gói 3g giới hạn lượng lưu lượng truy cập lại càng cần chú ý kiểm tra vì khi bạn sử dụng lưu lượng vượt qua gói cước thì sẽ bị trừ phí tương đối đắt, làm tốn kém tiền điện thoại khá nhiều.
Bạn cũng biết được thời hạn sử dụng còn lại là bao lâu, khi nào thì gói cước 3g mà bạn đăng kí hết hạn để có thể sắp xếp sử dụng cho thật hợp lí.
Hướng dẫn Cách kiểm tra dung lượng data mạng mobifone
Nắm được cú pháp kiểm tra dung lượng data là một điều sẽ giúp bạn rất lớn khi sử dụng mạng di động. Bất cứ khách hàng nào đăng kí sử dụng mạng di động 3g mobifone đều có thể thực hiện Cách kiểm tra dung lượng data mạng mobifone thông qua việc nhắn tin đến số tổng đài nhà mạng mobifone theo cú pháp KT DATA gửi 999, thật vô cùng dễ dàng và nhanh chóng đúng không nào?
Khi bạn gửi tin nhắn với cú pháp như trên, bạn sẽ nhận được tin nhắn thông báo về dung lượng data còn lại theo cú pháp.
Quý khách đang sử dụng gói xxx, dung lượng còn lại là xxx, hạn sử dụng đến xxx, chỉ sử dụng tại Việt Nam. Với một tin nhắn kiểm tra dung lượng, bạn sẽ không mất phí khi nhắn tin đến số tổng đài 999 của mobifone.
Hướng dẫn kiểm tra số phút khuyến mại của mobifone
Đối với các bạn sử dụng sim mobifone trả sau thì việc nắm được số phút khuyến mại của mobifone là vô cùng quan trọng, điều đó sẽ giúp bạn có thể điều tiết việc gọi của mình giúp tiết kiệm chi phí điện thoại. Tuy nhiên thì không phải ai cũng nắm được cách thức kiểm tra số phút khuyến mại của mobifone là như thế nào.
Nếu bạn đang sử dụng mạng di động trả sau của mobifone, bạn có thể thực hiện kiểm tra số phút khuyến mại của mobifone bằng cách nhắn tin với cú pháp KT KN gửi đến số 999, khi đó, hệ thống sẽ gửi tin nhắn thông báo cho bạn số phút gọi miễn phí còn lại bạn có thể thực hiện. Việc kiểm tra vừa đơn giản lại rất hữu ích đúng không nào? Các bạn hãy nhanh chóng kiểm tra xem số phút khuyến mại của mình còn lại là bao nhiêu nhé.
Ngoài những thông tin hữu ích trên, mọi thắc mắc về dịch vụ của các nhà mạng, các bạn có thể xem thêm tại website ngay hôm nay nhé. Chúc các bạn có thể sử dụng mạng di động thật dễ dàng để hỗ trợ thật tốt cho công việc và cuộc sống của bản thân mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét