Các gói dịch vụ gọi nội mạng Viettel nào rẻ nhất.

Các đầu số Viettel - gọi nội mạng Viettel bao nhiêu tiền một phút

Có thể thấy mạng di động Viettel đã không còn xa lạ gì với tất cả những người sử dụng điện thoại di động bởi đây là nhà mạng đang nắm giữ thị phần lớn nhất trong tất cả các nhà mạng ở nước ta. Để giúp các bạn có thêm thông tin khi sử dụng mạng di động Viettel, bài viết này mình sẽ giúp bạn trả lời cho hai câu hỏi đó là đầu số Viettel gồm những số nào và gọi nội mạng Viettel bao nhiêu tiền một phút.

>>> Mời bạn tham khảo danh sách sim số đẹp mạng Viettel:
0982 939268 Giá: 5,200,000   < - - >   08.6969.1993 Giá: 9,900,000
0982 988368 Giá: 5,200,000   < - - >   08.6969.1994 Giá: 9,900,000
0982 992111 Giá: 5,200,000   < - - >   08.6969.1995 Giá: 9,900,000
0983 222882 Giá: 5,200,000   < - - >   08.6969.1996 Giá: 9,900,000
0983 29 3636 Giá: 5,200,000   < - - >   08.6969.1997 Giá: 9,900,000
0983 426333 Giá: 5,200,000   < - - >   08.6969.1998 Giá: 9,900,000
0983 616336 Giá: 5,200,000   < - - >   086.81.81.881 Giá: 9,900,000
0983 679889 Giá: 5,200,000   < - - >   086.9999.186 Giá: 9,900,000
0983 690868 Giá: 5,200,000   < - - >   086.9999.386 Giá: 9,900,000
0983 799229 Giá: 5,200,000   < - - >   0868 333688 Giá: 9,900,000
0983 828968 Giá: 5,200,000   < - - >   0868 388898 Giá: 9,900,000
0983 883183 Giá: 5,200,000   < - - >   0868 666568 Giá: 9,900,000
0983 897988 Giá: 5,200,000   < - - >   0868 672222 Giá: 9,900,000
0983 996179 Giá: 5,200,000   < - - >   0868 688186 Giá: 9,900,000
0983.55.1997 Giá: 5,200,000   < - - >   0868 818838 Giá: 9,900,000
0983.86.52.86 Giá: 5,200,000   < - - >   0868 822668 Giá: 9,900,000
0984.33.43.53 Giá: 5,200,000   < - - >   0868 919199 Giá: 9,900,000
0985 01 03 05 Giá: 5,200,000   < - - >   0868 939898 Giá: 9,900,000
0985 067333 Giá: 5,200,000   < - - >   0868.03.86.68 Giá: 9,900,000
0985 159966 Giá: 5,200,000   < - - >   0868.29.3979 Giá: 9,900,000
0985 200868 Giá: 5,200,000   < - - >   0868.32.6886 Giá: 9,900,000
0985 365886 Giá: 5,200,000   < - - >   0868.37.8668 Giá: 9,900,000
0985 522979 Giá: 5,200,000   < - - >   0868.55.8886 Giá: 9,900,000
0985 627222 Giá: 5,200,000   < - - >   0868.55.8886 Giá: 9,900,000
0985 667986 Giá: 5,200,000   < - - >   0868.55.8889 Giá: 9,900,000
0985 713688 Giá: 5,200,000   < - - >   0868.55.8889 Giá: 9,900,000
0985 761222 Giá: 5,200,000   < - - >   0868.687.688 Giá: 9,900,000
0985 838879 Giá: 5,200,000   < - - >   0868.79.79.97 Giá: 9,900,000
0985 928968 Giá: 5,200,000   < - - >   0869 188199 Giá: 9,900,000
0985 989992 Giá: 5,200,000   < - - >   0869 188199 Giá: 9,900,000
0985.9999.70 Giá: 5,200,000   < - - >   0869 386866 Giá: 9,900,000
0986 216286 Giá: 5,200,000   < - - >   0869 396989 Giá: 9,900,000
0986 275686 Giá: 5,200,000   < - - >   0869 679779 Giá: 9,900,000
0986 311186 Giá: 5,200,000   < - - >   0869 969979 Giá: 9,900,000
0986 326779 Giá: 5,200,000   < - - >   0869 991102 Giá: 9,900,000
0986 431222 Giá: 5,200,000   < - - >   0869.00.8668 Giá: 9,900,000
0986 616226 Giá: 5,200,000   < - - >   0869.11.1102 Giá: 9,900,000
0986 669186 Giá: 5,200,000   < - - >   0869.11.6886 Giá: 9,900,000
0986 671668 Giá: 5,200,000   < - - >   0869.11.8668 Giá: 9,900,000
0986.1969.68 Giá: 5,200,000   < - - >   0869.12.8668 Giá: 9,900,000
0986.5678.38 Giá: 5,200,000   < - - >   0869.123.678 Giá: 9,900,000
0986.73.1992 Giá: 5,200,000   < - - >   0869.13.8668 Giá: 9,900,000
0986.89.89.83 Giá: 5,200,000   < - - >   0869.18.8686 Giá: 9,900,000
0987 133633 Giá: 5,200,000   < - - >   0869.19.6886 Giá: 9,900,000
0987 186879 Giá: 5,200,000   < - - >   0869.19.8668 Giá: 9,900,000
0987 199111 Giá: 5,200,000   < - - >   0869.2.4.6.8.10 Giá: 9,900,000
0987 270333 Giá: 5,200,000   < - - >   0869.22.6886 Giá: 9,900,000
0987 299939 Giá: 5,200,000   < - - >   0869.234.456 Giá: 9,900,000
0987 418789 Giá: 5,200,000   < - - >   0869.234.678 Giá: 9,900,000
0987 513668 Giá: 5,200,000   < - - >   0869.26.6886 Giá: 9,900,000
0987 574789 Giá: 5,200,000   < - - >   0869.28.6886 Giá: 9,900,000
0987 686586 Giá: 5,200,000   < - - >   0869.29.6886 Giá: 9,900,000
0987 921868 Giá: 5,200,000   < - - >   0869.29.8668 Giá: 9,900,000
0987.36.1995 Giá: 5,200,000   < - - >   0869.33.6886 Giá: 9,900,000
0988 155179 Giá: 5,200,000   < - - >   0869.36.6886 Giá: 9,900,000
0988 190868 Giá: 5,200,000   < - - >   0869.366.388 Giá: 9,900,000
0988 209779 Giá: 5,200,000   < - - >   0869.55.6886 Giá: 9,900,000
0988 220779 Giá: 5,200,000   < - - >   0869.65.6886 Giá: 9,900,000
0988 322279 Giá: 5,200,000   < - - >   0869.68.3979 Giá: 9,900,000
0988 518979 Giá: 5,200,000   < - - >   0869.68.98.68 Giá: 9,900,000
0988 610222 Giá: 5,200,000   < - - >   0869.789.678 Giá: 9,900,000
0988 668608 Giá: 5,200,000   < - - >   0869.83.6886 Giá: 9,900,000
0988 672686 Giá: 5,200,000   < - - >   0869.866.996 Giá: 9,900,000
0988 691984 Giá: 5,200,000   < - - >   0869.88.3979 Giá: 9,900,000
0988 727797 Giá: 5,200,000   < - - >   0869.886.986 Giá: 9,900,000
0988 823879 Giá: 5,200,000   < - - >   0869.888.186 Giá: 9,900,000
0988 828208 Giá: 5,200,000   < - - >   0869.888.386 Giá: 9,900,000
0988 829279 Giá: 5,200,000   < - - >   0869.888.586 Giá: 9,900,000
0988 831679 Giá: 5,200,000   < - - >   0869.888.986 Giá: 9,900,000
0988 889830 Giá: 5,200,000   < - - >   0869.889.686 Giá: 9,900,000
0988.49.6699 Giá: 5,200,000   < - - >   0869.89.3979 Giá: 9,900,000
0988.62.5252 Giá: 5,200,000   < - - >   0869.89.6886 Giá: 9,900,000
0989 182879 Giá: 5,200,000   < - - >   0869.896.686 Giá: 9,900,000
0989 232179 Giá: 5,200,000   < - - >   0869.899.686 Giá: 9,900,000
0989 268338 Giá: 5,200,000   < - - >   0869.995.686 Giá: 9,900,000
0989 276979 Giá: 5,200,000   < - - >   0869.996.686 Giá: 9,900,000
0989 313883 Giá: 5,200,000   < - - >   088.880.16.18 Giá: 9,900,000
0989 361886 Giá: 5,200,000   < - - >   0886 262868 Giá: 9,900,000
0989 371779 Giá: 5,200,000   < - - >   0886 559555 Giá: 9,900,000
0989 499868 Giá: 5,200,000   < - - >   0886 566568 Giá: 9,900,000
0989 573222 Giá: 5,200,000   < - - >   0886 586686 Giá: 9,900,000
0989 625779 Giá: 5,200,000   < - - >   0886 597779 Giá: 9,900,000
0989 655579 Giá: 5,200,000   < - - >   0886 688179 Giá: 9,900,000
0989 771886 Giá: 5,200,000   < - - >   0886 788679 Giá: 9,900,000
0989 850686 Giá: 5,200,000   < - - >   0886 789879 Giá: 9,900,000
0989 869639 Giá: 5,200,000   < - - >   0886.06.16.26 Giá: 9,900,000
0989.509.333 Giá: 5,200,000   < - - >   0886.11.8868 Giá: 9,900,000
0966 661511 Giá: 5,250,000   < - - >   0886.31.3979 Giá: 9,900,000
0966 661601 Giá: 5,250,000   < - - >   0886.39.6668 Giá: 9,900,000
0966 661621 Giá: 5,250,000   < - - >   0886.39.8889 Giá: 9,900,000
0966 665593 Giá: 5,250,000   < - - >   0886.59.59.79 Giá: 9,900,000
0971 795599 Giá: 5,250,000   < - - >   0886.68.62.68 Giá: 9,900,000
0982 791984 Giá: 5,286,000   < - - >   0886.78.78.68 Giá: 9,900,000
0989 821987 Giá: 5,299,000   < - - >   0886.79.66.79 Giá: 9,900,000
0868 647878 Giá: 5,300,000   < - - >   0886.79.8889 Giá: 9,900,000
096.27.6.1991 Giá: 5,300,000   < - - >   096.111.83.83 Giá: 9,900,000
0961 060868 Giá: 5,300,000   < - - >   0961 181988 Giá: 9,900,000
0961 394041 Giá: 5,300,000   < - - >   0961 365789 Giá: 9,900,000
0961 633838 Giá: 5,300,000   < - - >   0961 373456 Giá: 9,900,000
0962 741666 Giá: 5,300,000   < - - >   0961 636268 Giá: 9,900,000

>>> Hướng dẫn chọn mua sim năm sinh theo năm sinh của bạn:

Hướng dẫn chọn mua sim năm sinh theo năm sinh của bạn.
Đầu số Viettel gồm những số nào?
Là nhà mạng hàng đầu, nhận được nhiều sự tin tưởng từ phía người dùng, chính vì vậy nhà mạng Viettel cũng là nhà mạng có số lượng đầu số lớn nhất hiện nay. Những điều khiến cho khách hàng luôn ưu tiên lựa chọn sử dụng mạng di động Viettel đó chính là chất lượng dịch vụ tương đối tốt, đội ngũ hỗ trợ khách hàng thì vô cùng chuyên nghiệp, có nhiều dịch vụ giá trị gia tăng và nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn.
Vậy thì đầu số Viettel gồm những số nào? Để đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng và đáp ứng cho việc số lượng sim mới không ngừng được kích hoạt, nhà mạng Viettel đã đưa ra tất cả là 11 đầu số khác nhau, trong đó đầu số mới nhất là 088, mới được cấp phép vào năm 2016. Cụ thể, các đầu số của nhà mạng Viettel gồm có:
 • Đầu số của sim 10 số: 098, 097, 096, 086
 • Đầu số của sim 11 số: 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169
Gọi nội mạng Viettel bao nhiêu tiền 1 phút
Khá nhiều bạn thường hay than phiền gọi điện thoại mạng di động Viettel có giá cước đắt, và không biết bao nhiêu tiền một phút, tuy nhiên thì thực tế, nhà mạng Viettel đưa ra khá nhiều các gói cước khác nhau và mỗi gói cước sẽ lại có một mức giá gọi không giống nhau. Chính vì thế, để biết chính xác gọi nội mạng Viettel bao nhiêu tiền 1 phút thì bạn cần chắc chắn được mình đang dùng gói cước nào của nhà mạng này.  Cụ thể
Với các gói cước trả sau
 • Gọi nội mạng là 890đồng/phút với gói cước Corporate
 • Gọi nội mạng là 790 đồng/phút với gói cước VIP
 • Gọi nội mạng là 890 đồng/phút với gói cước Basic+
 • Gọi nội mạng là 890 đồng/phút với gói cước Family của Viettel
Với các gói cước trả trước của Viettel
 • Gọi nội mạng là 1590đồng/phút với gói cước Speak Sim
 • Gọi nội mạng là 1190đồng/phút với gói cước Economy
 • Gọi nội mạng là 1590đồng/phút với gói cước Tomato
 • Gọi nội mạng là 1190đồng/phút với gói cước Hi School
 • Gọi nội mạng là 1590đồng/phút với gói cước Sea+
 • Gọi nội mạng là 1190 đồng/phút với gói cước Student
 • Gọi nội mạng là 1590đồng/phút với gói cước Tomato buôn làng
Bạn chỉ cần so sánh gói cước mình đang sử dụng và đối chiếu là biết được sim của bạn gọi nội mạng Viettel bao nhiêu tiền 1 phút đúng không nào.
Ngoài các vấn đề về đầu số viettel gồm những số nào, gọi nội mạng viettel bao nhiêu tiền 1 phút, nếu bạn còn bất cứ thắc mắc nào hãy liên hệ ngay để được tư vấn nhé.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét