Gói cước gọi nội mạng Mobifone theo theo ngày, theo tháng

Tổng hợp các gói cước gọi nội mạng mobifone miễn phí
Nhu cầu sử dụng điện thoại để liên lạc ngày càng tăng cao, đặc biệt đối với những bạn đang là học sinh, sinh viên hoặc các bạn làm về dịch vụ tư vấn khách hàng qua điện thoại thì thường cần gọi điện rất nhiều. Nắm được điều đó, các gói cước gọi nội mạng mobifone gọi miễn phí được ra đời để có thể hỗ trợ khách hàng, giúp cho bạn thỏa sức gọi điện mà không lo hết tiền. Vậy thì các gói cước gọi nội mạng của mobi là gì? Bạn nên đọc bài viết sau để tìm hiểu rõ hơn nhé.
Xem thêm:

Gọi điện miễn phí với gói cước gọi nội mạng Mobifone

>>>  Quý khách có thể tham khảo danh sách sim số đẹp mạng Mobifone:

0902 345225 Giá: 6,000,000   < - - >   0902 345641 Giá: 12,400,000
0902 397497 Giá: 6,000,000   < - - >   0902 345643 Giá: 12,400,000
0902 461388 Giá: 6,000,000   < - - >   0902 345644 Giá: 12,400,000
0902 466677 Giá: 6,000,000   < - - >   0902 345661 Giá: 12,400,000
0902 515616 Giá: 6,000,000   < - - >   0902 345662 Giá: 12,400,000
0902 547788 Giá: 6,000,000   < - - >   0902 345663 Giá: 12,400,000
0902 599588 Giá: 6,000,000   < - - >   0902 345757 Giá: 12,400,000
0902 603388 Giá: 6,000,000   < - - >   0902 345767 Giá: 12,400,000
0902 661777 Giá: 6,000,000   < - - >   0902 345800 Giá: 12,400,000
0902 698998 Giá: 6,000,000   < - - >   0902 345909 Giá: 12,400,000
0902 757767 Giá: 6,000,000   < - - >   0902 345919 Giá: 12,400,000
0902 793344 Giá: 6,000,000   < - - >   0902 345929 Giá: 12,400,000
0902 799179 Giá: 6,000,000   < - - >   0902 345995 Giá: 12,400,000
0902 828898 Giá: 6,000,000   < - - >   0902 888234 Giá: 12,400,000
0902 828898 Giá: 6,000,000   < - - >   0902 888567 Giá: 12,400,000
0902 888821 Giá: 6,000,000   < - - >   0902 888585 Giá: 12,400,000
0902 888824 Giá: 6,000,000   < - - >   0902 888787 Giá: 12,400,000
0902 888825 Giá: 6,000,000   < - - >   0902 888809 Giá: 12,400,000
0902 888827 Giá: 6,000,000   < - - >   0902 888848 Giá: 12,400,000
0902 888830 Giá: 6,000,000   < - - >   0902 888910 Giá: 12,400,000
0902 888831 Giá: 6,000,000   < - - >   0902 921979 Giá: 12,400,000
0902 888832 Giá: 6,000,000   < - - >   0902 951888 Giá: 12,400,000
0902 888834 Giá: 6,000,000   < - - >   0903 133386 Giá: 12,400,000
0902 888835 Giá: 6,000,000   < - - >   0903 884422 Giá: 12,400,000
0902 888840 Giá: 6,000,000   < - - >   0904 444437 Giá: 12,400,000
0902 888843 Giá: 6,000,000   < - - >   0904 444475 Giá: 12,400,000
0902 888845 Giá: 6,000,000   < - - >   0906 666800 Giá: 12,400,000
0902 888849 Giá: 6,000,000   < - - >   0906 666811 Giá: 12,400,000
0902 888850 Giá: 6,000,000   < - - >   0906 666833 Giá: 12,400,000
0902 888851 Giá: 6,000,000   < - - >   0906 666977 Giá: 12,400,000
0902 888852 Giá: 6,000,000   < - - >   0906 777738 Giá: 12,400,000
0902 888854 Giá: 6,000,000   < - - >   0906 777989 Giá: 12,400,000
0902 897079 Giá: 6,000,000   < - - >   0906 789079 Giá: 12,400,000
0902 910123 Giá: 6,000,000   < - - >   0906 789093 Giá: 12,400,000
0902 936777 Giá: 6,000,000   < - - >   0906 789096 Giá: 12,400,000
0902 938968 Giá: 6,000,000   < - - >   0906 789097 Giá: 12,400,000
0902 939929 Giá: 6,000,000   < - - >   0906 789119 Giá: 12,400,000
0902 946677 Giá: 6,000,000   < - - >   0906 789444 Giá: 12,400,000
0902 957779 Giá: 6,000,000   < - - >   0906 789579 Giá: 12,400,000
0902 970979 Giá: 6,000,000   < - - >   0906 789839 Giá: 12,400,000
0902.3.5.7.9.11 Giá: 6,000,000   < - - >   0906 789955 Giá: 12,400,000
0902.33.68.79 Giá: 6,000,000   < - - >   0906 860006 Giá: 12,400,000
0902.70.76.79 Giá: 6,000,000   < - - >   0906 868008 Giá: 12,400,000
0902.77.44.55 Giá: 6,000,000   < - - >   0906 868038 Giá: 12,400,000
0902.83.9889 Giá: 6,000,000   < - - >   0906 868080 Giá: 12,400,000
0902.86.13.86 Giá: 6,000,000   < - - >   0906 868098 Giá: 12,400,000
0902.88.79.39 Giá: 6,000,000   < - - >   0906 868178 Giá: 12,400,000
0902.90.00.90 Giá: 6,000,000   < - - >   0906 868181 Giá: 12,400,000
0902.951.777 Giá: 6,000,000   < - - >   0906 868234 Giá: 12,400,000
0903 010020 Giá: 6,000,000   < - - >   0906 868246 Giá: 12,400,000
0903 013668 Giá: 6,000,000   < - - >   0906 868345 Giá: 12,400,000
0903 018338 Giá: 6,000,000   < - - >   0906 868357 Giá: 12,400,000
0903 057778 Giá: 6,000,000   < - - >   0906 868800 Giá: 12,400,000
0903 058068 Giá: 6,000,000   < - - >   0906 868939 Giá: 12,400,000
0903 069079 Giá: 6,000,000   < - - >   0906 886006 Giá: 12,400,000
0903 102168 Giá: 6,000,000   < - - >   0906 886079 Giá: 12,400,000
0903 152368 Giá: 6,000,000   < - - >   0906 886091 Giá: 12,400,000
0903 225252 Giá: 6,000,000   < - - >   0906 886116 Giá: 12,400,000
0903 334664 Giá: 6,000,000   < - - >   0906 886339 Giá: 12,400,000
0903 338379 Giá: 6,000,000   < - - >   0906 886366 Giá: 12,400,000
0903 367688 Giá: 6,000,000   < - - >   0906 886444 Giá: 12,400,000
0903 400052 Giá: 6,000,000   < - - >   0906 886565 Giá: 12,400,000
0903 618338 Giá: 6,000,000   < - - >   0906 886611 Giá: 12,400,000
0903 654555 Giá: 6,000,000   < - - >   0906 886638 Giá: 12,400,000
0903 719991 Giá: 6,000,000   < - - >   0906 886878 Giá: 12,400,000
0903 760789 Giá: 6,000,000   < - - >   0906 886978 Giá: 12,400,000
0903 788798 Giá: 6,000,000   < - - >   0906 888484 Giá: 12,400,000
0903 788855 Giá: 6,000,000   < - - >   0906 888787 Giá: 12,400,000
0903 789252 Giá: 6,000,000   < - - >   0906 888802 Giá: 12,400,000
0903 820088 Giá: 6,000,000   < - - >   0906 888803 Giá: 12,400,000
0903 836386 Giá: 6,000,000   < - - >   0906 888805 Giá: 12,400,000
0903 851881 Giá: 6,000,000   < - - >   0906 888876 Giá: 12,400,000
0903 859777 Giá: 6,000,000   < - - >   0906 888891 Giá: 12,400,000
0903 901001 Giá: 6,000,000   < - - >   0906 888892 Giá: 12,400,000
0903 931001 Giá: 6,000,000   < - - >   0906 888895 Giá: 12,400,000
0903 966633 Giá: 6,000,000   < - - >   0906 999972 Giá: 12,400,000
0903 969068 Giá: 6,000,000   < - - >   0907 000808 Giá: 12,400,000
0903 987778 Giá: 6,000,000   < - - >   0907 000809 Giá: 12,400,000
0903 998939 Giá: 6,000,000   < - - >   0907 000866 Giá: 12,400,000
0903.01.96.96 Giá: 6,000,000   < - - >   0907 776070 Giá: 12,400,000
0903.06.79.68 Giá: 6,000,000   < - - >   0907 776661 Giá: 12,400,000
0903.07.39.68 Giá: 6,000,000   < - - >   0907 776662 Giá: 12,400,000
0903.12.7968 Giá: 6,000,000   < - - >   0907 776663 Giá: 12,400,000
0903.17.8868 Giá: 6,000,000   < - - >   0907 776678 Giá: 12,400,000
0903.38.48.38 Giá: 6,000,000   < - - >   0907 776769 Giá: 12,400,000
0903.64.8886 Giá: 6,000,000   < - - >   0907 776839 Giá: 12,400,000
0903.70.68.66 Giá: 6,000,000   < - - >   0907 777094 Giá: 12,400,000
0903.87.79.68 Giá: 6,000,000   < - - >   0907 777096 Giá: 12,400,000
0903.90.79.89 Giá: 6,000,000   < - - >   0907 778855 Giá: 12,400,000
0904 021987 Giá: 6,000,000   < - - >   0907 878768 Giá: 12,400,000
0904 227878 Giá: 6,000,000   < - - >   0907 878780 Giá: 12,400,000
0904 828289 Giá: 6,000,000   < - - >   0907 888099 Giá: 12,400,000
0904.06.2017 Giá: 6,000,000   < - - >   0907 888567 Giá: 12,400,000
0905 525262 Giá: 6,000,000   < - - >   0907 888585 Giá: 12,400,000
0905 525272 Giá: 6,000,000   < - - >   0907 888786 Giá: 12,400,000
0905 525292 Giá: 6,000,000   < - - >   0907 890009 Giá: 12,400,000
0905 796799 Giá: 6,000,000   < - - >   0907 890099 Giá: 12,400,000
0905 989968 Giá: 6,000,000   < - - >   0907 890268 Giá: 12,400,000
0906 031987 Giá: 6,000,000   < - - >   0907 890666 Giá: 12,400,000
0906 051987 Giá: 6,000,000   < - - >   0907 890777 Giá: 12,400,000
0906 071993 Giá: 6,000,000   < - - >   0907 890990 Giá: 12,400,000
0906 317555 Giá: 6,000,000   < - - >   0907 891188 Giá: 12,400,000

Những lợi ích khi đăng kí các gói cưới gọi nội mạng mobifone
Khi bạn đăng kí các gói cước mobifone gọi nội mạng miễn phí thì bạn có thể nhận được rất nhiều những ưu đãi từ phía nhà mạng. Tùy theo nhu cầu sử dụng gọi điện của mình mà bạn có thể lựa chọn các gói cước gọi nội mạng của mobi, nhưng nhìn chung thì mọi gói cước mà nhà mạng mobifone đưa ra đều làm giảm cước phí cuộc gọi đi rất nhiều, giúp khách hàng tiết kiệm được khoản chi phí điện thoại rất lớn. 
Nếu lúc trước, nhiều bạn cho rằng chỉ có chuyển đổi sang sim mobifone trả sau thì mới có thể nhận được cước phí gọi thấp thì hiện tại, với các gói cước mobifone gọi nội mạng miễn phí, bạn hoàn toàn có thể thực hiện các cuộc gọi với giá cước vô cùng rẻ. Các bạn có thể gọi buôn chuyện cho bạn bè thoải mái mà không cần lo lắng về tiền điện thoại của mình.
Tổng hợp các gói cước mobifone gọi nội mạng miễn phí
1. Các gói cước gọi nội mạng của mobi theo ngày
Nếu bạn chỉ có nhu cầu gọi nhiều trong một số ngày nhất định thì các gói gọi nội mạng theo ngày chính là sự lựa chọn hoàn hảo nhất cho bạn. Hiện tại, mobifone có các gói cước gọi nội mạng theo ngày như sau:
 • Gói K2: miễn phí 25 phút gọi nội mạng sử dụng đến 24 giờ ngày đăng kí, cước phí 2000 đồng/ngày, cú pháp đăng kí là soạn tin K2 gửi 999.
 • Gói K3: miễn phí 30 phút gọi nội mạng, 30 tin nhắn nội mạng sử dụng đến 24 giờ ngày đăng kí, cước phí 3000 đồng/ngày, đăng kí, soạn K3 gửi 999.
 • Gói K5: miễn phí 50 phút gọi nội mạng, 500MB dữ liệu di động 3G sử dụng đến 24 giờ ngày đăng kí, cước phí 5000 đồng/ngày, đăng kí, soạn K5 gửi 999.
 • Gói H5: miễn phí gọi nội mạng trong 24 giờ, cước phí 5000 đồng/ngày, đăng kí soạn H5 gửi 999
 • Gói T29: miễn phí 38 phút gọi nội mạng đến 24 giờ ngày đăng kí, cú pháp đăng kí: T29 gửi 999.
 • Gói U5: Miễn phí 10 phút gọi đầu tiên cho tất cả các cuộc gọi nội mạng đến 24 giờ ngày đăng kí, cước phí 5000 đồng/lượt đăng kí, cú pháp đăng kí: U5 gửi 999.
 • Gói Y5: miễn phí 68 phút gọi nội mạng trong 24 giờ, cước phí 5000 đồng/lượt, cú pháp Y5 gửi 999.
 • Gói Y10: Miễn phí 68 phút gọi nội mạng, từ phút 69 thì tình 500 đồng/phút, sử dụng đến 24 giờ ngày đăng kí, cước phí 10000 đồng, đăng kí soạn Y10 gửi 999.
2. Các gói cước gọi nội mạng của mobi theo tháng
Với những khách hàng có nhu cầu gọi nhiều trong cả tháng thì nên lựa chọn đăng kí goi cuoc mobifone gọi nội mạng miễn phí theo tháng, gồm có:
 • Gói TH10: cước phí 10000 đồng/tháng, đăng kí soạn TH10 gửi 999.
 • Gói CBHT: cước phí 20000 đồng/tháng, miễn phí đăng kí cho 6 tháng đầu, soạn tin CBHT gửi 999 để đăng kí gói cước.
 • Gói GD10: cước phí 10000 đồng/tháng, đăng kí soạn GD10 gửi 999.
 • Gói T30: cước phí 30000đồng/tháng, đăng kí soạn T30 gửi 999.
 • Gói SV30: cước phí 30000 đồng/tháng, đăng kí soạn tin SV30 gửi 999.
Ngoài ra còn các gói cước gọi nội mạng của mobi SV50, BLA, BLG, BIG các bạn cũng có thể đăng kí để thực hiện gọi nội mạng miễn phí.
Lưu ý: Không phải thuê bao nào cũng được hưởng tất cả các gói cước gọi nội mạng của mobi theo ngày hay theo tháng, các bạn cần xem chương trình khuyến mại mobifone để có thể được hưởng những khuyến mại nào để có sự lựa chọn cho phù hợp nhé.
Bài viết này đã giới thiệu đến các bạn các gói cước mobifone gọi nội mạng miễn phí một cách đầy đủ và chi tiết. Các bạn hãy tìm hiểu và đăng kí để giúp mình tiết kiệm chi phí điện thoại ngay hôm nay.
Bài viết liên quan:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét