Dịch vụ ứng tiền Vinaphone-sự lựa chọn hàng đầu cho bạn

Bí quyết ứng tiền Vinaphone, yêu cầu gọi lại Vinaphone nhanh chóng
Dịch vụ ứng tiền Vinaphone, yêu cầu gọi lại Vinaphone ( đề nghị gọi lại vinaphone ) trong tình trạng tài khoản hết tiền đang là một trong những dịch vụ “cứu cánh” khi cho phép thuê bao đầu số Vinaphone của bạn có thể tạm ứng một số tiền nhất định để giúp bạn có thể sử dụng khi chưa kịp thực hiện nạp thẻ hoặc gửi tin nhắn đề nghị gọi lại cho mình khi cần thiết. 
Để có thể sử dụng dịch vụ ứng tiền của Vinaphone và dịch vụ yêu cầu gọi lại Vinaphone ( đề nghị gọi lại vina ) một cách nhanh chóng, hãy làm theo một số phương pháp được chia sẻ trong bài viết dưới đây.
Xem thêm:

Hướng dẫn cách đăng ký dịch vụ ứng tiền Vinaphone nhanh chóng.

>>> Mời bạn tham khảo danh sách sim số đẹp của Vinaphone:
0888 281686 Giá: 5,800,000   < - - >   0888.00.3456 Giá: 16,000,000
0888 299668 Giá: 5,800,000   < - - >   0888.06.4444 Giá: 16,000,000
0888 311688 Giá: 5,800,000   < - - >   0888.98.6686 Giá: 16,000,000
0888 55 3568 Giá: 5,800,000   < - - >   0888.99.6686 Giá: 16,000,000
0888 575668 Giá: 5,800,000   < - - >   08888 8.1289 Giá: 16,000,000
0888 589568 Giá: 5,800,000   < - - >   08888 8.9699 Giá: 16,000,000
0888 645686 Giá: 5,800,000   < - - >   09.1111.2016 Giá: 16,000,000
0888 659668 Giá: 5,800,000   < - - >   09.44 499666 Giá: 16,000,000
0888 907779 Giá: 5,800,000   < - - >   09.44.22.5678 Giá: 16,000,000
0888 929 268 Giá: 5,800,000   < - - >   091.55.20.888 Giá: 16,000,000
0888 933686 Giá: 5,800,000   < - - >   091.67.01.888 Giá: 16,000,000
0888 968779 Giá: 5,800,000   < - - >   091.67.02.999 Giá: 16,000,000
0888.15.6686 Giá: 5,800,000   < - - >   091.67.03.888 Giá: 16,000,000
0888.28.58.28 Giá: 5,800,000   < - - >   091.67.15.999 Giá: 16,000,000
0888.33.8188 Giá: 5,800,000   < - - >   0911 111247 Giá: 16,000,000
0888.379.668 Giá: 5,800,000   < - - >   0911 111468 Giá: 16,000,000
0888.55.8288 Giá: 5,800,000   < - - >   0911 513456 Giá: 16,000,000
0888.57.6668 Giá: 5,800,000   < - - >   0911 553553 Giá: 16,000,000
0888.59.29.79 Giá: 5,800,000   < - - >   0911 939495 Giá: 16,000,000
0888.79.5668 Giá: 5,800,000   < - - >   0911 944 888 Giá: 16,000,000
0888.86.68.67 Giá: 5,800,000   < - - >   0911 969989 Giá: 16,000,000
0888.87.6686 Giá: 5,800,000   < - - >   0911.060.888 Giá: 16,000,000
088888.66.58 Giá: 5,800,000   < - - >   0912.65.3456 Giá: 16,000,000
088888.66.59 Giá: 5,800,000   < - - >   0912.888.386 Giá: 16,000,000
091.222.1661 Giá: 5,800,000   < - - >   0913 332323 Giá: 16,000,000
0911.666.139 Giá: 5,800,000   < - - >   0913.50.88.66 Giá: 16,000,000
0911.888.138 Giá: 5,800,000   < - - >   0913.879.666 Giá: 16,000,000
0911.892.992 Giá: 5,800,000   < - - >   0914.98.5888 Giá: 16,000,000
0912 005050 Giá: 5,800,000   < - - >   0916 713579 Giá: 16,000,000
0913 888589 Giá: 5,800,000   < - - >   0917 570888 Giá: 16,000,000
0914.10.8686 Giá: 5,800,000   < - - >   0917.60.1999 Giá: 16,000,000
0915 020808 Giá: 5,800,000   < - - >   0918.70.6888 Giá: 16,000,000
0915 556363 Giá: 5,800,000   < - - >   0919.00.88.66 Giá: 16,000,000
0917 011222 Giá: 5,800,000   < - - >   0919.29.0666 Giá: 16,000,000
0917 257878 Giá: 5,800,000   < - - >   0919.33.8886 Giá: 16,000,000
0918 978988 Giá: 5,800,000   < - - >   0941 229229 Giá: 16,000,000
0918.96.2555 Giá: 5,800,000   < - - >   0942.248.248 Giá: 16,000,000
0919 972003 Giá: 5,800,000   < - - >   0943 488889 Giá: 16,000,000
0943 338111 Giá: 5,800,000   < - - >   0944 119988 Giá: 16,000,000
0943.89.8886 Giá: 5,800,000   < - - >   0944 771888 Giá: 16,000,000
0945.0000.78 Giá: 5,800,000   < - - >   0944 898889 Giá: 16,000,000
0946 493979 Giá: 5,800,000   < - - >   0945.29.68.68 Giá: 16,000,000
0947 583979 Giá: 5,800,000   < - - >   0946 707888 Giá: 16,000,000
0947 699969 Giá: 5,800,000   < - - >   0948.27.1111 Giá: 16,000,000
0947.81.8668 Giá: 5,800,000   < - - >   0954.60.68.68 Giá: 16,000,000
0948 007666 Giá: 5,800,000   < - - >   0957 817979 Giá: 16,000,000
0948 343979 Giá: 5,800,000   < - - >   0888 125999 Giá: 16,200,000
0949 061888 Giá: 5,800,000   < - - >   0948 281281 Giá: 16,281,000
0917 008558 Giá: 5,840,000   < - - >   0888 177779 Giá: 16,500,000
0942 938889 Giá: 5,840,000   < - - >   0888 577779 Giá: 16,500,000
0944 179666 Giá: 5,840,000   < - - >   0888.26.62.26 Giá: 16,500,000
0944 218666 Giá: 5,840,000   < - - >   0888.39.37.37 Giá: 16,500,000
0945 093666 Giá: 5,840,000   < - - >   0911 024078 Giá: 16,500,000
0948 458889 Giá: 5,840,000   < - - >   0911 024404 Giá: 16,500,000
09.19.99.59.39 Giá: 5,850,000   < - - >   0911 988789 Giá: 16,500,000
0911 414243 Giá: 5,850,000   < - - >   0911 989789 Giá: 16,500,000
0911 908898 Giá: 5,850,000   < - - >   0911 991789 Giá: 16,500,000
0911 909996 Giá: 5,850,000   < - - >   0944 212212 Giá: 16,500,000
0911 976686 Giá: 5,850,000   < - - >   0948 780000 Giá: 16,500,000
0911 976866 Giá: 5,850,000   < - - >   0888 599799 Giá: 16,800,000
0918 599959 Giá: 5,850,000   < - - >   0888 886986 Giá: 16,800,000
0947 333386 Giá: 5,850,000   < - - >   0888 889881 Giá: 16,800,000
0917 051980 Giá: 5,886,000   < - - >   0888.299.799 Giá: 16,800,000
0888 065668 Giá: 5,900,000   < - - >   0888.99.7968 Giá: 16,800,000
0888 182688 Giá: 5,900,000   < - - >   08888 56668 Giá: 16,800,000
0888 183668 Giá: 5,900,000   < - - >   08888 66881 Giá: 16,800,000
0888 185668 Giá: 5,900,000   < - - >   08888 66882 Giá: 16,800,000
0888 228779 Giá: 5,900,000   < - - >   08888 66883 Giá: 16,800,000
0888 355688 Giá: 5,900,000   < - - >   08888 66885 Giá: 16,800,000
0888 362668 Giá: 5,900,000   < - - >   08888.666.39 Giá: 16,800,000
0888 373668 Giá: 5,900,000   < - - >   08888.678.79 Giá: 16,800,000
0888 426668 Giá: 5,900,000   < - - >   088886.39.79 Giá: 16,800,000
0888 455668 Giá: 5,900,000   < - - >   088888.65.68 Giá: 16,800,000
0888 511668 Giá: 5,900,000   < - - >   09.19.29.39.93 Giá: 16,800,000
0888.01.6686 Giá: 5,900,000   < - - >   0911 922666 Giá: 16,800,000
0888.11.3686 Giá: 5,900,000   < - - >   0911 968868 Giá: 16,800,000
0888.15.5959 Giá: 5,900,000   < - - >   0911 988868 Giá: 16,800,000
0888.17.8688 Giá: 5,900,000   < - - >   0911 989868 Giá: 16,800,000
0888.22.5686 Giá: 5,900,000   < - - >   0911.81.5678 Giá: 16,800,000
0888.30.7779 Giá: 5,900,000   < - - >   0911.99.8868 Giá: 16,800,000
0888.86.1998 Giá: 5,900,000   < - - >   0915 090666 Giá: 16,800,000
08886 23579 Giá: 5,900,000   < - - >   0915.3333.68 Giá: 16,800,000
08888.568.79 Giá: 5,900,000   < - - >   0917 252888 Giá: 16,800,000
09.16.26.46.96 Giá: 5,900,000   < - - >   0918.68.2666 Giá: 16,800,000
09.1667.39.39 Giá: 5,900,000   < - - >   0918 886667 Giá: 16,868,000
09.1981.68.69 Giá: 5,900,000   < - - >   0888 891989 Giá: 16,886,000
09.44.22.33.00 Giá: 5,900,000   < - - >   0913.710.999 Giá: 16,900,000
09.44.22.33.11 Giá: 5,900,000   < - - >   0913.82.0000 Giá: 16,900,000
09.44.22.44.00 Giá: 5,900,000   < - - >   0946 926868 Giá: 16,900,000
09.44.22.44.11 Giá: 5,900,000   < - - >   0888.44.4567 Giá: 17,000,000
09.44.22.55.00 Giá: 5,900,000   < - - >   09.11.11.11.74 Giá: 17,000,000
09.44.22.55.11 Giá: 5,900,000   < - - >   091.69.01.888 Giá: 17,000,000
09.44.22.55.44 Giá: 5,900,000   < - - >   091.69.02.999 Giá: 17,000,000
09.44.22.66.00 Giá: 5,900,000   < - - >   091.86.03.888 Giá: 17,000,000
09.44.22.66.11 Giá: 5,900,000   < - - >   091.87.08.999 Giá: 17,000,000
09.44.22.77.00 Giá: 5,900,000   < - - >   0911 366669 Giá: 17,000,000
09.44.22.77.11 Giá: 5,900,000   < - - >   0911 366669 Giá: 17,000,000
09.44.22.88.11 Giá: 5,900,000   < - - >   0912 666664 Giá: 17,000,000
09.44.22.99.00 Giá: 5,900,000   < - - >   0912.7777.07 Giá: 17,000,000
09.44.22.99.11 Giá: 5,900,000   < - - >   0917 09 0000 Giá: 17,000,000

1. Dịch vụ ứng tiền Vinaphone nhanh chóng
Để có thể sử dụng dịch vụ ứng tiền Vinaphone cho thuê bao đầu số Vinaphone thì đầu tiên, thuê bao của bạn phải đáp ứng những điều kiện sau đây:
–  Thuê bao đầu số Vinaphone trả trước phải hoạt động tối thiểu 3 tháng kể từ ngày kích hoạt.
– Số tiền trong tài khoản chính trong thuê bao Vinaphone của bạn sử dụng tháng trước đó phải lớn hơn 15.000đ.
– Thuê bao Vinaphone này phải thực hiện nạp thẻ ít nhất 1 lần/tháng và với mức tối thiểu là 10.000đ, trong vòng 2 tháng gần nhất.
– Nếu thuê bao đầu số Vinaphone này có thực hiện ứng tiền trước đó, thì phải hoàn trả đủ số tiền đã tạm ứng.
– Được hệ thống nhắn tin mời tham gia dịch vụ ứng tiền Vinaphone sau khi có thông báo hết tiền trong tài khoản.
Khi thuê bao đầu số Vinaphone của bạn đủ các điều kiện ứng tiền đã nêu phía trên thì hệ thống sẽ gửi lời mời sử dụng dịch vụ ứng tiền Vinaphone, nếu bạn muốn ứng tiền cho thuê bao đầu số Vinaphone của mình hãy soạn Y gửi 1576.
Còn nếu không có nhu cầu sử dụng dịch vụ ứng tiền Vinaphone và muốn từ chối dịch vụ này thì bạn hãy soạn: TC và gửi 1576.
Nếu bạn đã bỏ qua xác nhận sau 24h khi có tin nhắn mời thuê bao đầu số Vinaphone của bạn sử dụng dịch vụ ứng tiền Vinaphone, thì lúc đó bạn phải soạn tin nhắn để yêu cầu kích hoạt lại dịch vụ ứng tiền Vinaphone.
  • Cú pháp nhắn tin ứng tiền Vinaphone: DK gửi 1576

Lưu ý:
– Miễn phí giá cước phí khi nhắn tin tới dịch vụ 1576.
– Phí  cước sử dụng dịch vụ ứng tiền Vinaphone là từ 10 tới 30% số tiền khách hàng được ứng (phí dịch vụ ứng tiền Vinaphone được thông báo cụ thể cho thuê bao Vinaphone trong tin nhắn mời ứng tiền).
2. Dịch vụ yêu cầu gọi lại Vinaphone
Dịch vụ “Call me back” – yêu cầu gọi lại Vinaphone là một dịch vụ được sử dụng rộn rãi với cú pháp đơn giản dưới đây:
Cách sử dụng dịch vụ yêu cầu gọi lại Vinaphone - đề nghị gọi lại Vinaphone:
- Hãy nhập số: *110*SĐT# rồi bấm OK. Trong đó: SĐT là số thuê baoVinaphone mà khách hàng muốn đề nghị gọi lại.
- Sau khi  gửi yêu cầu thành công, hệ thống dịch vụ sẽ gửi tin nhắn SMS tới người nhận nội dung sau: “Ban nhan duoc de nghi goi lai tu thue bao [số điện thoại của khách hàng]. Dịch vụ Call Me Back của VinaPhone”.
Vậy là bạn đã hoàn thành yêu cầu gọi lại Vinaphone. Bạn cũng có thể tham khảo một số dịch vụ khác của Vinaphone thông qua:
  • Cách chuyển tiền Vinaphone
  • Cách chặn cuộc gọi Vinaphone
  • Số trung tâm tin nhắn
Trên đây là 2 dịch vụ của nhà mạng Vinaphone là dịch vụ ứng tiền Vinaphone và dịch vụ chuyển tiền Vinaphone dành cho các thuê bao đầu số Vinaphone.Thật tiện lợi và đơn giản phải không nào? Hãy cầm dế yêu của bạn lên và thực hành cùng chúng tôi ngay thôi nào!
Xem thêm bài viết:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét