Cách chọn đầu số Viettel đang được ưa chuộng nhất.

Đầu số nào của Viettel đang được ưa chuộng nhất?
Với tốc độ tăng lên nhanh chóng của số lương người sử dụng sim, Viettel đang chứng tỏ được lợi thế của mình trong ngành di động viễn thông tại Việt Nam. Sự đa dạng của các đầu số chính là một trong những nhân tố khiến cho Viettel được yêu thích. Cũng từ đó mà người ta đặt ra câu hỏi rằng: “Đầu số nào của Viettel đang được ưa chuộng nhất?”. Bạn đọc bài viết sau để tìm hiểu đầu số Viettel đang được ưa chuộng nhất nhé.
Xem thêm: >>> Tham khảo danh sách sim số đẹp của mạng Viettel:

0971 193388 Giá: 5,020,000   < - - >   0961 991990 Giá: 9,000,000
0868 333398 Giá: 5,040,000   < - - >   0961 991998 Giá: 9,000,000
0981 558998 Giá: 5,045,000   < - - >   0961 992993 Giá: 9,000,000
0963.01.1102 Giá: 5,050,000   < - - >   0961 996997 Giá: 9,000,000
0963.799.686 Giá: 5,050,000   < - - >   0961.22.6866 Giá: 9,000,000
097 202 8868 Giá: 5,050,000   < - - >   0961.25.35.45 Giá: 9,000,000
097 884 69 69 Giá: 5,050,000   < - - >   0961.33.83.83 Giá: 9,000,000
0975 862866 Giá: 5,050,000   < - - >   0961.58.3979 Giá: 9,000,000
0976 39 55 99 Giá: 5,050,000   < - - >   0961.70.70.79 Giá: 9,000,000
0977.009.868 Giá: 5,050,000   < - - >   0961.77.4953 Giá: 9,000,000
0981.86.85.89 Giá: 5,050,000   < - - >   0961.888.386 Giá: 9,000,000
0983 17 69 69 Giá: 5,050,000   < - - >   0962 168333 Giá: 9,000,000
0984 193199 Giá: 5,050,000   < - - >   0962 229668 Giá: 9,000,000
0987.71.87.87 Giá: 5,090,000   < - - >   0962 689333 Giá: 9,000,000
08688.77.668 Giá: 5,100,000   < - - >   0962 710888 Giá: 9,000,000
0869.28.28.38 Giá: 5,100,000   < - - >   0962 834888 Giá: 9,000,000
0961 888186 Giá: 5,100,000   < - - >   0962 840888 Giá: 9,000,000
0961.72.2345 Giá: 5,100,000   < - - >   0962 848777 Giá: 9,000,000
0962 849666 Giá: 5,100,000   < - - >   0962 914888 Giá: 9,000,000
0963 596777 Giá: 5,100,000   < - - >   0962 969996 Giá: 9,000,000
0965 179186 Giá: 5,100,000   < - - >   0962 974888 Giá: 9,000,000
0966 269777 Giá: 5,100,000   < - - >   0962.55.99.66 Giá: 9,000,000
0966 637775 Giá: 5,100,000   < - - >   0962.99.1996 Giá: 9,000,000
0966.28.38.78 Giá: 5,100,000   < - - >   0962.99.1998 Giá: 9,000,000
0966.35.1998 Giá: 5,100,000   < - - >   0963 547999 Giá: 9,000,000
0966.35.99.35 Giá: 5,100,000   < - - >   0963 711777 Giá: 9,000,000
0966.76.66.26 Giá: 5,100,000   < - - >   0963.77.11.22 Giá: 9,000,000
0966.76.66.96 Giá: 5,100,000   < - - >   0964 317888 Giá: 9,000,000
0966.908.909 Giá: 5,100,000   < - - >   0964.33.3979 Giá: 9,000,000
0967.21.6668 Giá: 5,100,000   < - - >   0964.36.3979 Giá: 9,000,000
0967.50.6668 Giá: 5,100,000   < - - >   0964.37.3979 Giá: 9,000,000
0967.53.6668 Giá: 5,100,000   < - - >   0964.39.01.39 Giá: 9,000,000
0968 135279 Giá: 5,100,000   < - - >   0964.626.686 Giá: 9,000,000
972 163388 Giá: 5,120,749   < - - >   962 899668 Giá: 9,000,000
972 193388 Giá: 5,123,254   < - - >   962 991990 Giá: 9,000,000
869 333398 Giá: 5,125,759   < - - >   962 991998 Giá: 9,000,000
982 558998 Giá: 5,128,264   < - - >   962 992993 Giá: 9,000,000
0963.01.1103 Giá: 5,130,769   < - - >   962 996997 Giá: 9,000,000
0963.799.687 Giá: 5,133,273   < - - >   0961.22.6867 Giá: 9,000,000
98 202 8868 Giá: 5,135,778   < - - >   0961.25.35.46 Giá: 9,000,000
98 884 69 69 Giá: 5,138,283   < - - >   0961.33.83.84 Giá: 9,000,000
976 862866 Giá: 5,140,788   < - - >   0961.58.3980 Giá: 9,000,000
977 39 55 99 Giá: 5,143,293   < - - >   0961.70.70.80 Giá: 9,000,000
0977.009.869 Giá: 5,145,798   < - - >   0961.77.4954 Giá: 9,000,000
0981.86.85.90 Giá: 5,148,303   < - - >   0961.888.387 Giá: 9,000,000
984 17 69 69 Giá: 5,150,808   < - - >   963 168333 Giá: 9,000,000
985 193199 Giá: 5,153,313   < - - >   963 229668 Giá: 9,000,000
0987.71.87.88 Giá: 5,155,818   < - - >   963 689333 Giá: 9,000,000
08688.77.669 Giá: 5,158,323   < - - >   963 710888 Giá: 9,000,000
0869.28.28.39 Giá: 5,160,828   < - - >   963 834888 Giá: 9,000,000
962 888186 Giá: 5,163,333   < - - >   963 840888 Giá: 9,000,000
0961.72.2346 Giá: 5,165,838   < - - >   963 848777 Giá: 9,000,000
963 849666 Giá: 5,168,343   < - - >   963 914888 Giá: 9,000,000
964 596777 Giá: 5,170,848   < - - >   963 969996 Giá: 9,000,000
966 179186 Giá: 5,173,353   < - - >   963 974888 Giá: 9,000,000
967 269777 Giá: 5,175,858   < - - >   0962.55.99.67 Giá: 9,000,000
967 637775 Giá: 5,178,363   < - - >   0962.99.2000 Giá: 9,000,000
0966.28.38.79 Giá: 5,180,868   < - - >   0962.99.2002 Giá: 9,000,000
0966.35.1999 Giá: 5,183,373   < - - >   964 547999 Giá: 9,000,000
0966.35.99.36 Giá: 5,185,878   < - - >   964 711777 Giá: 9,000,000
0966.76.66.166 Giá: 5,188,383   < - - >   0963.77.11.23 Giá: 9,000,000
0966.76.66.236 Giá: 5,190,888   < - - >   965 317888 Giá: 9,000,000
0966.908.910 Giá: 5,193,393   < - - >   0964.33.3980 Giá: 9,000,000
0967.21.6669 Giá: 5,195,898   < - - >   0964.36.3980 Giá: 9,000,000
0967.50.6669 Giá: 5,198,403   < - - >   0964.37.3980 Giá: 9,000,000
0967.53.6669 Giá: 5,200,908   < - - >   0964.39.01.40 Giá: 9,000,000
969 135279 Giá: 5,203,413   < - - >   0964.626.687 Giá: 9,000,000
973 163388 Giá: 5,205,917   < - - >   963 899668 Giá: 9,000,000
973 193388 Giá: 5,208,422   < - - >   963 991990 Giá: 9,000,000
870 333398 Giá: 5,210,927   < - - >   963 991998 Giá: 9,000,000
983 558998 Giá: 5,213,432   < - - >   963 992993 Giá: 9,000,000
0963.01.1104 Giá: 5,215,937   < - - >   963 996997 Giá: 9,000,000
0963.799.688 Giá: 5,218,442   < - - >   0961.22.6868 Giá: 9,000,000
99 202 8868 Giá: 5,220,947   < - - >   0961.25.35.47 Giá: 9,000,000
99 884 69 69 Giá: 5,223,452   < - - >   0961.33.83.85 Giá: 9,000,000
977 862866 Giá: 5,225,957   < - - >   0961.58.3981 Giá: 9,000,000
978 39 55 99 Giá: 5,228,462   < - - >   0961.70.70.81 Giá: 9,000,000
0977.009.870 Giá: 5,230,967   < - - >   0961.77.4955 Giá: 9,000,000
0981.86.85.91 Giá: 5,233,472   < - - >   0961.888.388 Giá: 9,000,000
985 17 69 69 Giá: 5,235,977   < - - >   964 168333 Giá: 9,000,000
986 193199 Giá: 5,238,482   < - - >   964 229668 Giá: 9,000,000
0987.71.87.89 Giá: 5,240,987   < - - >   964 689333 Giá: 9,000,000
08688.77.670 Giá: 5,243,492   < - - >   964 710888 Giá: 9,000,000
0869.28.28.40 Giá: 5,245,997   < - - >   964 834888 Giá: 9,000,000
963 888186 Giá: 5,248,502   < - - >   964 840888 Giá: 9,000,000
0961.72.2347 Giá: 5,251,007   < - - >   964 848777 Giá: 9,000,000
964 849666 Giá: 5,253,512   < - - >   964 914888 Giá: 9,000,000
965 596777 Giá: 5,256,017   < - - >   964 969996 Giá: 9,000,000
967 179186 Giá: 5,258,522   < - - >   964 974888 Giá: 9,000,000
968 269777 Giá: 5,261,027   < - - >   0962.55.99.68 Giá: 9,000,000
968 637775 Giá: 5,263,532   < - - >   0962.99.2004 Giá: 9,000,000
0966.28.38.80 Giá: 5,266,037   < - - >   0962.99.2006 Giá: 9,000,000
0966.35.2000 Giá: 5,268,542   < - - >   965 547999 Giá: 9,000,000
0966.35.99.37 Giá: 5,271,047   < - - >   965 711777 Giá: 9,000,000
0966.76.66.306 Giá: 5,273,552   < - - >   0963.77.11.24 Giá: 9,000,000
0966.76.66.376 Giá: 5,276,057   < - - >   966 317888 Giá: 9,000,000
0966.908.911 Giá: 5,278,561   < - - >   0964.33.3981 Giá: 9,000,000
0967.21.6670 Giá: 5,281,066   < - - >   0964.36.3981 Giá: 9,000,000
0967.21.6671 Giá: 5,539,078   < - - >   0964.36.3982 Giá: 9,000,000
0967.50.6671 Giá: 5,541,583   < - - >   0964.37.3982 Giá: 9,000,000
0967.53.6671 Giá: 5,544,088   < - - >   0964.39.01.42 Giá: 9,000,000

>>> Xem video hướng dẫn chọn sim giá rẻ được số đẹp:

Hướng dẫn chọn sim giá rẻ dược số đẹp.

Sim Viettel được chia là 2 loại: sim 10 số và sim 11 số. Trong đó các đầu số được phân bố không đồng đều. Cụ thể số lượng đầu Viettel 11 số gấp đôi số lượng đầu Viettel 10 số (có 4 đầu 10 số và 8 đầu 11 số).

  • Đầu 10 số: 096, 097, 098, 086
  • Đầu 11 số: 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169.
Tuy nhiên mức độ ưa chuộng của các đầu số này lại tỷ lệ nghịch với số lượng của chúng. Tức là người sử dụng điện thoại ưu tiên lựa chọn hàng đầu là 10 số, sau đó mới là 11 số.
Đặc biệt là dòng sim Viettel đầu số 086 mới ra gần nhất. Đầu số này đã làm nên một cơn sốt trong làng sim đẹp. Sức hấp dẫn của nó đã lan tỏa khắp các vùng miền trên cả nước. Nguyên nhân chủ yếu là do số lượng sim lớn cộng với việc giá cả phải chăng đã khiến cho người tiêu dùng thích thú. Hàng trăm nghìn chiếc sim Viettel đầu số 086 đã được tung ra thị trường khiến cho người sử dụng điện thoại đứng ngồi không yên trong một thời gian dài.
Sim Viettel 
Xét về mặt phong thủy thì 086 thực sự là đầu số ý nghĩa. Nó là biểu tượng của tài lộc, danh vọng. Phát tài, phát lộc chính là điều mà người ta kỳ vọng loại sim này sẽ mang tới cho mình.
Tuy vậy cho tới thời điểm hiện tại cơn sốt 086 đã bắt đầu lắng xuống. Chán đầu số mới, người dùng lại quay sang tìm kiếm những đầu số cũ làm nên thương hiệu như: 096, 097 và 098. Tuy vậy do số lượng hạn chế nên giá của những chiếc sim Viettel 10 số này khá cao. Nếu bạn muốn sở hữu một trong số những sim Viettel đầu số cũ thì chắc chắn phải chuẩn bị một số tiền nhỉnh hơn đôi chút so với mua sim Viettel 086 đã  nói ở trên.
Nếu để so sánh về mức độ được ưa chuộng của hai kiểu sim này thì cũng không đơn giản. Vì thời gian xuất hiện của mỗi loại không giống nhau, xuất phát điểm khác nhau nên việc so sánh chúng là không khách quan. Nếu đơn giản chỉ sử dụng tiêu chí số người sử dụng thì có thể cho rằng sim Viettel đầu số cũ đang được ưa chuộng nhất. Tuy nhiên nếu sử dụng tiêu chí tốc độ tăng của số lượng thuê bao thì có thể nói sim Viettel đầu 086 được người ta yêu thích hơn.
Bên cạnh đó cũng phải nói đến dòng sim Viettel 11 số. Tuy rằng không được nhiều người lựa chọn vì cho rằng chúng khó nhớ, khó đọc nhưng nó vẫn có một chỗ đứng nhất định trên thị trường. Nhất là khi Bộ Thông tin vào Truyền thông thông báo về kế hoạch quy hoạch số điện thoại. Theo đó thì tất cả những đầu 11 số hiện nay sau một vài tháng tới đều sẽ chuyển hết thành 10 số. Chính vì lẽ đó mà số lượng người mua cũng có xu hướng tăng nhẹ.
Tựu chung lại, dù khách hàng có sử dụng sim Viettel loại nào, dù đầu số nào của Viettel đang được ưa chuộng nhất thì các khách hàng vẫn đều đang được hưởng những dịch vụ vô cùng tuyệt vời mà nhà mạng này mang lại.
Việc lựa chọn cho mình một chiếc sim Viettel số đẹp sẽ là một quyết định vô cùng sáng suốt. Hãy nhanh tay truy cập vào trang web của chúng tôi để chọn mua cho mình một chiếc sim Viettel giá rẻ nhé.
Xem thêm bài viết liên quan:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét